5G ir daiktų internetas: mokslinė pavojaus žmonių sveikatai apžvalga

Firmus Medicus -

Daug įvairių šalių mokslininkų perspėja apie 5G žalą

5G ir daiktų interneto žalos mokslinė apžvalga5G ryšiui sparčiai skinantis kelią visose valstybėse, mokslininkai įspėja apie rimtą šios technologijos žalą ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams bei aplinkai.

5G yra terminas, naudojamas apibūdinti naujos kartos mobiliesiems tinklams, kurie pakeis šiandien dažniausiai naudojamus 4G LTE mobiliojo ryšio tinklus. 5G yra technologija, leidžianti egzistuoti daiktų internetui (IOT), kuris sujungs visus prie interneto prijungtus įrenginius.

5G tinklus sudarys įvairaus intervalo dažniai ir moduliacijos. Pramonė dar vis plėtoja 5G inžinerijos specifiką. 

Pavyzdžiui, 4G tinklai taps 5G stuburu, nes naujos mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų antenos bus sumontuotos ant polių su dabartinėmis 4G antenomis. Nauji mobilieji telefonai ir įrenginiai turės daugialypes antenas, kurios gali persijungti į vieną arbą kitą ryšį. Manoma, kad 5G tinklai bus komerciškai prieinami netolimoje ateityje.

Iš pirmo žvilgsnio pažvelgus į JAV vyriausybės svetaines, tokias kaip CDC ir EPA, galima pradėti tikėti, kad ši spinduliuotė yra saugi. Vis dėlto daugiau nei 240 mokslininkų ir gydytojų iš 40 skirtingų tautų, paskelbę šios srities mokslinius tyrimus, kreipėsi[1] į Jungtines Tautas, ragindami imtis skubių veiksmų, siekiant sumažinti šią nuolat augančią bevielio ryšio spinduliuotę. Jie taip pat parašė[2] FCC, reikalaudami moratoriumo 5G įdiegimui, atkreipdami dėmesį į rimtą riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.

Mokslininkai įspėja, jog būtina atlikti papildomus tyrimus ir užtikrinti aplinkos, žmonių bei gyvūnų apsaugą

Paskelbti recenzuoti moksliniai tyrimai rodo, kad dabartinės belaidės 2G, 3G ir 4G technologijos – šiandien naudojamos mūsų mobiliuosiuose telefonuose, kompiuteriuose ir nešiojamosiose technologijose – sukuria radijo dažnio spinduliuotę, kuri kelia rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Mokslininkai įspėja, kad prieš pradedant naudoti 5G, pirmiausia reikia skubiai atlikti poveikio žmonių sveikatai tyrimus, siekiant užtikrinti visuomenės ir aplinkos apsaugą.

Tačiau vietoj apdairių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių, skirtų visuomenės saugumui užtikrinti, vyriausybės (pavyzdžiui, JAV) greitai diegia 5G tinklus kaimynystėje ir priima įvairius valstijų ir federalinius reglamentus, kad „supaprastintų“ ir pagreitintų įdiegimą. Šie reglamentai panaikins bendruomenių galimybes sustabdyti ir būti sprendimų priėmimo proceso dalimi, kuriant šią didžiulę 5G infrastruktūrą.

Belaidžio ryšio bendrovės dokumentuose[3] aiškiai teigiama, kad 5G padidins radijo dažnių spinduliuotės lygį šalia antenų. Daugelyje šalių, tokių kaip Kinija, Indija, Lenkija, Rusija, Italija ir Šveicarija, yra kur kas griežtesnės apsauginės spinduliuotės ribos, kurios neleidžia naudoti 5G, nes padidėjusi 5G spinduliuotė viršytų nustatytas ribas. Šios šalys kuria kliūtis[4] 5G diegimui, todėl pramonė ėmėsi plataus masto pastangų, kad būtų panaikinti ribojimai.

Remdama tyrimus mobiliojo ryšio pramonė paveikia jų rezultatus

2019 m. „Investigate Europe“ dviejų dalių tyrimas apima 5G diegimą ir pramonės įtaką elektromagnetinės spinduliuotės tyrimams. Pirma jo dalis vadinasi „5G masinis eksperimentas“[5], o antroji – „Koks kiekis yra saugus? Finansų poveikio tyrimas“.[6]

„Investigate Europe“ rašo:

Bent trys tyrimai per metus patvirtino, kad egzistuoja ryšys tarp tyrimų išvadų ir finansavimo šaltinio. Mažesnė tikimybė, kad pramonės finansuojamas mokslas ras pavojų sveikatai nei institucijų ar valdžios apmokami tyrimai… Tikėtina, kad tyrimai, kuriuos finansuoja tik pramonė, yra šališki.

„Investigate Europe“ nustatė keturiolikos mokslininkų grupę, padėjusią sukurti, arba gynusią elektromagnetinės spinduliuotės poveikio gaires, kurias skleidė Vokietijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija (NVO) ICNIRP.[7][8] 

Patys save išsirinkę ICNIRP nariai tvirtina, kad tūkstančiai publikuotų patvirtintų tyrimų, kuriuose nustatytas žalingas biologinis ar sveikatos poveikis, atsirandantis dėl nuolatinės neterminės radijo dažnių spinduliuotės, yra nepakankamai pagrįsti, kad būtų pateisinamos griežtesnės saugos rekomendacijos.

Žemiau galite peržiūrėti trumpą „Investigative Europe“ vaizdo įrašą apie 5G.

Publikuoti nešališki tyrimai įrodo, kad spinduliuotė sukelia vėžį

„5G belaidžio ryšio plėtra: poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai“[9] yra publikuota 5G tyrimų apžvalga, kurioje aprašomas praneštų neigiamo radijo dažnių ir milimetrinių bangų poveikio diapazonas. Poveikis įvairus – pradedant vėžiu ir baigiant bakterijų augimu ar DNR pažeidimais.

Tyrime daroma išvada, kad „reikalingas 5G diegimo moratoriumas“. Be to minima, kad:

šios papildomos aukšto dažnio 5G spinduliuotės pridėjimas prie jau esamo žemesnių dažnių mišinio, prisidės prie neigiamų visuomenės sveikatos padarinių… tiek fizinės, tiek ir psichinės sveikatos požiūriu.

„Vėžio epidemiologijos atnaujinimas, atliktas po 2011 m. IARC radijo dažnio elektromagnetinių laukų įvertinimo“[10] yra išsami radijo dažnių poveikio atliktų tyrimų su žmonėmis ir gyvūnais apžvalga. Joje daroma išvada, kad dabar pakanka mokslinių įrodymų, jog būtų nutarta, kad radijo dažnio spinduliuotė yra kancerogeniška žmonėms. Keliuose anksčiau paskelbtuose tyrimuose[11][12][13] taip pat padaryta išvada, kad radijo dažniai gali sukelti vėžį.

JAV nacionalinės toksikologijos programos (NTP) atliktame mobiliųjų telefonų spinduliuotės tyrime[14], kuris kainavo 30 milijonų dolerių, buvo rasta „aiškių įrodymų“ apie vėžį, širdies pažeidimus ir DNR žalą. Šio tyrimo tikslas buvo išbandyti federalinių saugos ribų (NIEHS) bazę.

NTP žiurkėms nustatytas širdies ir smegenų vėžys yra tos pačios rūšies kaip navikas, kurį tyrinėtojai nustatė kaip padažnėjusį[15] žmonėms, naudojusiems mobiliuosius telefonus daugiau nei 10 metų. Taigi, tyrinėtojai teigia, kad šie gyvūniniai įrodymai patvirtina žmonių įrodymus.[16]

Apie šį tyrimą plačiau kalbėta žemiau pateiktame vaizdo įraše.

Ramazzini instituto bazinės radijo dažnių stoties tyrimas[17] buvo dar viena didelio masto studija su žiurkėmis, kurios metu taip pat nustatyta, kad padaugėjo tų pačių širdies vėžio atvejų, kuriuos nustatė NTP tyrimas, nors Ramazzini žiurkės buvo veikiamos daug mažesniu radijo dažnių lygiu nei NTP žiurkės. 

Tiesą sakant, visos Ramazzini naudotos radijo dažnio spinduliuotės ekspozicijos buvo mažesnės nei FCC ribos, nes tyrimas buvo specialiai sukurtas mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokšto/bazinių stočių radijo dažnių spinduliuotės saugai patikrinti.

„Naviko skatinimas, veikiant radijo dažnio elektromagnetinių laukų spinduliuote, mažesne už spinduliuotės ribas žmonėms“[18] yra replikacijos tyrimas, kurio metu buvo naudojama labai, labai žema radijo dažnių spinduliuotė (mažesnė nei Ramazzini ir NTP tyrimo) ir ji buvo sujungta su žinomu kancerogenu. 

Tyrinėtojai nustatė padidėjusią limfomą ir žymiai didesnį auglių skaičių plaučiuose ir kepenyse gyvūnams, kurie buvo veikiami radijo dažniais ir kancerogenu, todėl mokslininkai nurodė, kad ankstesni tyrimai[19] buvo patvirtinti ir, jog „rezultatai rodo, kad elektromagnetiniai laukai akivaizdžiai padidina auglių augimą“.

Žemiau galite peržiūrėti vaizdo įrašą, kuriame dr. Anthony Miller kalba apie telefonų bei belaidžių technologijų ryšį su vėžiu.

„Žmogaus oda kaip sub-THz imtuvas – ar 5G kelia jai pavojų, ar ne?“[20] ir „Žmogaus odos sub-THz spinduliuotės absorbcijos modeliavimas“[21] – tai dvi fizikų publikacijos, pristatančios mokslinius tyrimus, kurių metu nustatyta, kad aukštesni 5G dažniai yra intensyviai absorbuojami žmogaus prakaito latakuose (odoje) daug didesniu sugeriamumo lygiu nei kitose mūsų odos audinių dalyse. 

Tyrėjai daro išvadą:

Kol neištirtos galimos pasekmės visuomenės sveikatai, mes iškeliame įspėjamąją vėliavą prieš neribotą sub-THz technologijų naudojimą komunikacijose.

Žemiau pateiktame vaizdo įraše galite plačiau susipažinti su atliktu tyrimu.

5G radijo dažnio spinduliuotė veikia žmogaus audinius

Du naujausi darbai, kuriuose ištirti 5G technologijos naudojami dažniai, paragino iš naujo įvertinti dabartines gaires dėl unikalaus būdo, kaip aukštesni dažniai sąveikauja su žmogaus audiniais. Šie tyrimai yra aiškus įrodymas, patvirtinantis, kad 5G technologija yra įdiegta prieš atliekant tinkamas poveikio žmonėms studijas.

Tyrime „Sisteminis kintančio 5G radijo dažnio spinduliuotės saugos ribų nustatymas, remiantis analitiniais modeliais ir šilumine doze“[22] daroma tokia išvada:

Rezultatai taip pat rodo, jog didžiausios ir vidutinės spinduliuotės 1000 santykis, toleruojamas Tarptautinės nejonizuojančiosios spinduliuotės tarybos rekomendacijų, gali sukelti  nuolatinį audinių pažeidimą net po trumpo veikimo, taip pabrėžiant esamų spinduliuotės poveikio gairių persvarstymo svarbą.

„5G ryšio radijo dažnio laukų poveikis žmonėms“[23] tyrimo rezultatai parodė:

5G ryšio radijo dažnio laukai sukuria žymiai didesnį galios tankį (PD) ir savitąjį absorbcijos greitį (SAR) nei dabartinė mobiliojo ryšio sistema. Be to ši publikacija parodo, kad taip pat turėtų būti atsižvelgiama į SAR, nustatant milimetrinio ryšio radijo dažnių spinduliuotės poveikį žmogui.

Plačiau apie tai, kaip spinduliuotė veikia žmonių audinius, galite sužinoti peržiūrėję žemiau pateiktą vaizdo įrašą.

Tyrimai rodo, jog elektromagnetinė spinduliuotė neigiamai veikia vabzdžius, paukščius, kitus stuburinius ir augalius

„Radijo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės ekologinio poveikio apžvalga“[24] – tai darbas, kuriame buvo įsigilinta į 113 tyrimų. Nustatyta, kad 70% radijo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės tyrimų įrodė reikšmingą jos poveikį paukščiams, vabzdžiams, kitiems stuburiniams, kitiems organizmams ir augalams. Labiausiai nukentėjo paukščių ir vabzdžių vystymasis bei dauginimasis.

Pavyzdžiui, viename tyrime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas radijo dažnių spinduliuotei iš antenų. Jame nustatytos padidėjusios spermos anomalijos pelėms, kurios buvo veikiamos spinduliuotės.[25]

Bičių tyrimuose nustatytas poveikis jų elgesiui,[26][27] sutrikdyta navigacija,[28][29][30] mažėjantis kiaušinėlių dėjimo greitis ir sumažėjęs kolonijų stiprumas.[31]

„Scientific Reports“ publikuotas „Vabzdžių veikimas radijo dažnio elektromagnetiniais laukais nuo 2 iki 120 GHz“ tyrimas[32], kurio metu buvo tiriama kaip vabzdžiai (įskaitant namines bites) sugeria aukštesnius dažnius (nuo 2 GHz iki 120 GHz), kuriuos skleidžia 4G/5G. Mokslinės simuliacijos parodė, kad absorbcijos galios padidėjo nuo 3% iki 370%, kai vabzdžiai buvo veikiami šių dažnių.

Tyrėjai padarė išvadą:

Tai ilgainiui gali pakeisti vabzdžių elgseną, fiziologiją ir morfologiją.

Žemiau pateiktame vaizdo įraše pasakojama apie nerimą keliančius bičių pokyčius.

Studijose taip pat nustatyta, kad antenų spinduliuotė daro didelę žalą medžiams. Pavyzdžiui, 9 metų trukmės stebėsenos tyrime, kuriame buvo stebima daugiau nei 100 medžių, nustatyta, kad jie buvo labiau apgadinti toje medžio pusėje, kur stovėjo antenos.[33]

 

Tyrimų apžvalgoje „5G ryšio sistemų link: ar tai turi įtakos sveikatai?“[34] išsamiai aprašoma, kaip „studijos įrodė, kad milimetrinės bangos gali pakeisti genų ekspresiją, skatinti ląstelių dauginimąsi ir baltymų, susijusių su oksidaciniu stresu, uždegiminiais ir metaboliniais procesais, sintezę“. Tyrėjai reziumuoja, kad „turimų išvadų pakanka įrodyti, jog egzistuoja biomedicininis poveikis ir, kad būtų taikomas atsargumo principas“.

Žemiau galite peržiūrėti Takoma Park miesto tarybos posėdžio vaizdo įrašą, kuriame aptariamas 5G ryšys.

Žmonių, gyvenančių šalia mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokštų, tyrimai rodo neigiamą spinduliuotės poveikį

„Žmonių, gyvenančių netoli mobiliųjų telefonų bazinės stoties, radijo dažnio spinduliuotės poveikis DNR pažeidimams ir antioksidantams periferinio kraujo limfocituose“[35] – tai mokslinis tyrimas, kurio metu buvo lyginami žmonės, gyvenantys arti (per 80 metrų) ir toli (daugiau nei 300 metrų atstumu) nuo mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų antenų.

Šios studijos metu buvo nustatyta, kad arčiau gyvenančių žmonių kraujyje įvyko keli reikšmingi pokyčiai, numatantys vėžio vystymąsi.[36] Tyrinėtojai kontroliavo įvairius demografinius rodiklius, įskaitant mikrobangų krosnelių ir belaidžio ryšio naudojimą namuose.

„Mirtingumas nuo neoplazijos ir mobiliųjų telefonų bazinės stotys“[37] – tai 10 metų trukęs tyrimas, kurį atliko Brazilijos sveikatos priežiūros departamentas „Belo Horizonte“ ir keli Brazilijos universitetai.

Tyrimo metu nustatyta padidinta santykinė mirštamumo nuo vėžio rizika, kai gyvenamoji vieta yra nutolusi 500 m ar mažesniu atstumu nuo mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų įrengimo. Netrukus po šio tyrimo paskelbimo miesto prokuroras padavė į teismą kelias mobiliųjų telefonų įmones ir pareikalavo pašalinti beveik pusę miesto antenų. Daugelis antenų buvo išardytos.

2019 m. atliktas mokinių, besimokančių mokyklose netoli mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokštų, tyrimas[38] parodė, kad jų patiriama didesnė radijo dažnių spinduliuotė buvo susijusi su poveikiu motoriniams įgūdžiams, atminčiai ir dėmesiui.

Kitų tyrimuose išsiaiškintų poveikių, susijusių su mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokštais, pavyzdžiai: neuropsichiatrinės problemos,[39] padidėjęs diabetas,[40] galvos skausmai,[41] miego problemos[42] ir genetiniai pažeidimai.[43]

Tokie tyrimai ir toliau kaupiami po 2010 m. orientacinės 56 studijų apžvalgos,[44] kurioje aprašytas net ir labai mažo intensyvumo spinduliuotės biologinis poveikis, įskaitant žalą reprodukcijai, kraujo-smegenų barjero pralaidumą, elgesio pakitimus, ląstelių ir medžiagų apykaitos pokyčius bei vėžio rizikos padidėjimą.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e