BBC investicijos į 5G pražudė objektyvumą

Firmus Medicus -

BBC savo laidoje išjuokė tuos, kurie tvirtina, jog elektromagnetinė spinduliuotė gali daryti žalą

BBC ryšys su 5G diegimuKitus kaltinanti interesų konfliktais, pati BBC yra glaudžiai susijusi su 5G ryšio diegimu.

Birželio 16 d., per BBC „Radio 4“ radiją buvo paskelbta nauja „File on Four“ dokumentinių serijų laida. Joje buvo pateikta „5G gudrybė, kuri gali jus susargdinti“. „File on Four“ yra „Apdovanojimus laimėjęs dokumentinis aktualijų ciklas, kuriame tiriamos svarbiausios šalies ir užsienio problemos“. Šioje laidoje pasirodė gerai žinomas 5G šalininkas David Robert Grimes, kurio tonas, pasak vedėjo Tom Wright, buvo išvargęs ir pašiepiantis dėl to, jog turėjo kartoti tokius paprastus faktus.

Jo tonas atitiko kontekstą, nes laidoje žmonės, kenčiantys nuo padidėjusio elektromagnetinio jautrumo (EHS) buvo pateikiami kaip „pavojingai“ tikintys, kad jų simptomai yra susiję su elektromagnetiniais dažniais (EML). Programai bejudant toliau, šie nelaimėliai buvo pristatyti iš esmės taip, lyg patys būtų virusas, galintis užkrėsti pasaulį tokiu įsitikinimu.

Žymi ir įtakinga, apdovanojimus laimėjusi mokslininkė bei rašytoja dr. Devra Davis atsisakė prisidėti prie šios laidos ir pareiškė, jog yra susirūpinusi dėl jos konteksto:

Aš atsisakiau dalyvauti BBC programoje, kai paaiškėjo, kad jie apgaulės būdu pasikvietė mane neva kalbėti apie mokslą, kai iš tiesų viskas, ką jie troško padaryti, tai išsityčioti iš daugelio mokslininkų rimto susirūpinimo dėl padidėjusio elektromagnetinio jautrumo.

Tokie žmonės pateko į interesų konflikto akiratį, gyvačių aliejaus pardavėjams užsidirbant pinigų iš produktų, išgirtų kaip neva galinčių palengvinti padidėjusio elektromagnetinio jautrumo simptomus. Tai buvo tinkamai išjuokta situacija, kuri laidoje buvo pristatyta kaip pavyzdys, kodėl bet kokia kritika turi būti skubiai atmesta.

Bendraautorinėje publikacijoje apie grėsmę, kurią kelia blogi radijo dažnių pavojaus tyrimai, David Robert Grimes ir kolegė skeptikė Dorothy Bishop rašė:[1]

Interesų konfliktai gali iškraipyti mokslinius pranešimus. Svarbu, jog jie būtų deklaruoti, kad recenzentams būtų žinomos visos galimos kliūtys autorių objektyvumui.

„File on Four“ ciklas turėjo susidėti iš mokslinių reportažų, todėl iš tokių laidų turėtų būti tikimasi (įskaitant ir patį Grimes), jog jos atitiks šį paminėtą standartą.

Bet prieš mums keliaujant toliau, prisiminkime, jog neturint televizijos licencijos[2] Jungtinėje Karalystėje gyvai transliuoti televiziją ar tiesiogiai transliuojamą turinį yra nusikaltimas:

2003 m. Ryšių įstatymo 4 dalis nurodoma, jog nusikaltimas naudoti ar įdiegti TV priėmimo įrangą tam, kad: žiūrėti ar įrašyti programas, kai jos rodomos per televiziją ar tiesiogiai transliuojamos per internetinės televizijos paslaugą, įskaitant programas, transliuojamas internetu ar per palydovines programas už JK ribų.

Glaudus BBC ryšys su 5G technologijos skatinimo programomis

BBC bendradarbiauja su 5G kompanijomisBBC bendradarbiauja net su keliomis skirtingomis 5G diegimą skatinančiomis kompanijomis.

Šiame kontekste „File on Four“ pamiršo paminėti pačios BBC interesų konfliktą diskutuojant elektromagnetinės spinduliuotės saugumo klausimais, atsižvelgiant į tai, jog BBC iš tiesų yra 5G diegimo partnerė. BBC bendradarbiauja[3] su „5G Rural First“:

BBC pastaruoju metu yra 4G ir 5G transliavimo technologijų, kurios bus išmėgintos „5G Rural First“, bandymų ir tobulinimų priešakyje.

Taip pat yra „5G-XCast“ – „5GPPP [5G infrastruktūros viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės] II fazės projektas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas penktosios belaidžių sistemų kartos transliavimui ir daugalypiams ryšio mechanizmams“. Šis projektas bendradarbiauja[4] su įvairiausiomis Europos telekomunikacijų bendrovėmis, kad tiesiog išmaudytų Europą elektromagnetinėje spinduliuotėje.

„5G-XCast“, kuris apibūdina BBC kaip egzistuojančią tam, kad „tarnautų visuomenei ir jos misija yra informuoti, šviesti ir linksminti“, sako:

Tokio tipo projektas negalėtų būti sėkmingas be didelio, patyrusio ir subalansuoto partnerių rinkinio, kurio kompetencija apima visą žiniasklaidos ir pramogų vertybių grandinę.

Šiuo metu BBC taip pat dalyvauja konkurse, pavadintame „5G Create“, bedradarbiaujant su Vyriausybės Kūrybinių industrijų taryba.[5]

Kūrybinių industrijų taryboje bendrai pirmininkaujantis „BBC Studios“ generalinis direktorius Tim Davie teigė:

Kūrybinių industrijų taryba džiaugiasi, kad DCMS [Skaitmeniškumo, kultūros, žiniasklaidos ir sporto departamentas] pradeda „5G Create“. Mes pasisakėme už panašų į šį finansuojamą konkursą, kadangi tai patraukli galimybė JK kūrybinėms kompanijoms kurti novatoriškus produktus ir paslaugas, naudojantis šia transformacine technologija.

Verta pažymėti, jog konkursas siekia produktų ir paslaugų tobulinimo – toli gražu ne „mums reikia 5G, nes 4G negali to suteikti“ – jie iš tikrųjų yra labai užsiėmę paieškomis, ką veikti su (iš mūsų) išsunktais pinigais.

Kokiais teisiškai nerizikingais būdais galima perkirsti šį veidmainišką Gordijaus mazgą?

BBC reguliuotojas „Ofcom“ teigia,[6] kad jie nėra atsakingi už elektromagnetinių laukų saugumo vertinimą, nepaisant to, jog jie yra reguliavimo institucija:

„Ofcom“ reguliuoja radijo dažnių naudojimą mobiliuosiuose tinkluose. Mes nesame atsakingi už elektromagnetinio lauko (EML) saugos lygio nustatymą, tačiau mes tikriname EML lygius netoli mobiliųjų telefonų bazinių stočių.

Atsakomybė metama Anglijos visuomenės sveikatos (PHE) agentūrai, kuri, kaip įprasta, permeta atsakomybę labai prieštaringus interesus[7] turinčiai ICNIRP.

Tuomet „Ofcom“ gali laisvai pranešti:

Mes bendradarbiaujame su vyriausybe ir pramonės atstovais, kad padėtume JK tapti pasauline 5G lydere.

Žiniasklaidos gudrybės verčia visuomenę tikėti, jog 5G ryšys yra saugus

BBC interesų konfliktaiŽiniasklaida gudriai interpretuoja faktus, kad įtikintų visuomenę, jog elektromagnetinė spinduliuotė yra visiškai nekenksminga žmonėms.

Nustačius viso verslo sukčiavimą, vargu ar dar reikia oriai paneigti kažkuriuos konkrečius netikslius teiginius, pavyzdžiui, apie Nacionalinės toksikologijos programos tyrimą. Pagrindinis tyrimo sumanytojas jau paskelbė[8] tyrimo duomenis, atskleisdamas šiuos prieštaringus iškraipymus. Kodėl programa, kuri apsimeta, jog objektyviai įvertins 5G, nors slepia BBC partnerystę su 5G projektais, stumiančiais šį ryšį visuomenei, turėtų sakyti tiesą apie moksliškai pagrįstus pavojus?

Galime pateikti pavyzdį. Atsainus teiginys, jog NTP tyrime žiurkės, kurios buvo veikiamos spinduliuote, „gyveno ilgiau“ nei kontrolinės grupės žiurkės, buvo panaudotas David Robert Grimes kaip viena iš priežasčių, kodėl jos „daugiau susirgo vėžiu“. Ar 5G įdiegimu suinteresuotoms kompanijoms būtų naudinga, jog visuomenė žinotų, kad vidutinė spinduliuote veiktų žiurkių patinų grupės gyvenimo trukmė buvo 637 dienos, 5 dienomis mažiau už kontrolinės grupės gyvenimo trukmę, kuri siekė 642 dienas? Arba, jog žiurkėse ir pelėse buvo rasta širdies ir DNR pažeidimų,[9] kai jos buvo paaukotos bandymams vos kelių mėnesių amžiaus ir išgyvenimo laikas techniškai nebuvo svarbus?

Jei Wright ir Grimes norėjo ištraukti interesų konfliktus, jie bent jau galėjo informuoti visuomenę apie naują dviejų Europos Parlamento narių paskelbtą ataskaitą, kurioje išsamiai aprašyta telekomunikacijų pramonės įtaka[10] standartų nustatymo „valdžios institucijoms“.

Ne, BBC puikiai išmatavo, jog visuomenė yra labiau linkusi pirkti, jei pavojus yra klaidingai interpretuotas. Pavyzdžiui, mums sakoma, jog gyvūnai buvo veikiami „daug kartų didesniais WiFi signalais nei leidžiama veikti žmones“. Tai skamba lyg raudona vėliava, tiesa? Lygiai taip pat kaip ir „interesų konflikto“ projektavimas programos metu, siekiant užmaskuoti vykdomą sukčiavimą.

Argi BBC galėtų lengviau parduoti 5G, jei pripažintų, jog tai išvis nebuvo WiFi, o mobilieji CDMA ir GSM signalai? Arba, kad aukščiausias bandyme naudotas lygis (6W/kg) yra tik šiek tiek didesnis nei vieša FCC nustatyta riba, ir iš tikrųjų mažesnis nei profesiškai nustatyta SAR riba? Beje, tai riba, kurioje amerikiečiams leidžiama dirbti.

Taigi, ką tai pasako apie mokslą ar David Robert Grimes, kurio kritika dėl interesų konflikto yra tokia gausi? Ar mes turime tikėti, jog jis nežino, jog BBC naudoja licencijų mokėtojų pinigus tam, kad diegtų technologiją, kuriai (belaidžio ryšio pramonės atstovai pripažįsta) nedarė jokių nepriklausomų saugos patikrinimų[11] ir nuo kurios galimos žalos nedraudžia draudimo bendrovės, cituodamos asbestą ir tabaką?

Kokia nauda iš to, ką sako Grimes ar pats mokslas, jei jis nesąžiningai naudojamas didžiulių interesų konfliktų skatinimui? Tai taip kvaila, kad sunku patikėti, kaip toks akivaizdus planas gali kažką apgauti.

O atsakymas pateiktas jau pačiame programos pavadinime – paslėptas tiesiai priešais akis. Ši BBC programa ir visa galybė purvinų triukų ir yra „5G gudrybė, kuri gali jus susargdinti“.

Stulbinantis žiniasklaidos gudrybių kiekis, kuris buvo pasitelktas prieš visuomenę per tokį trumpą laiką, turėtų būtų toliau nagrinėjamas. Netgi programos bandymas viešai pasmerkti interesų konfliktus yra prieštaringas, nes BBC demonstruoja, jog pateikia su tokiomis problemomis nesusiduriančius reportažus, tačiau iš tikrųjų ji dar ir kaip įsivėlusi į interesų konfliktus. Atvirai kalbant, darbo užmokesčio rodikliai yra slidžios ir apgaulingos mokslinės žiniasklaidos įtakos pavyzdys. Geriausia, ką galima pasakyti, yra tai, kad programos egzistavimas palaiko rimtų 5G kritikų išsakytą teiginį, jog BBC, vyriausybės ir jų interesų konflikto agentūros grims į bet kokį gylį, kad pastūmėtų technologiją, kuri iš tikrųjų yra „jų“ produktas, nes jų visų pirštai taip beatodairiškai kišami į 5G pyragą.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e