Belaidžių prietaisų instrukcijose - perspėjimai dėl elektromagnetinės spinduliuotės

Firmus Medicus -

Belaidžių prietaisų instrukcijose paslėpti perspėjimai dėl galimos elektromagnetinės spinduliuotės žalos

Gamintojai perspėja dėl galimos elektromagnetinės spinduliuotės žalosBelaidžių įrenginių gamintojai perspėja, jog negalima jų prietaisų laikyti arti kūno.

Ar kada nors atidžiau skaitėte belaidžių prietaisų instrukcijas? Jose įrašyti įspėjimai, jog negalima prietaisų laikyti arti kūno, o ypač reikėtų saugoti nėščias moteris ir vaikus. Tokie trumpi perspėjimai – įrodymas, jog net ir belaidžių prietaisų gamintojai pripažįsta, kad elektromagnetinė spinduliuotė iš tiesų gali kenkti sveikatai. O „Firmus Medicus“ asociacijos puslapyje galite rasti daugybę žalą patvirtinančių išsamių straipsnių su šimtais mokslinių šaltinių, nes mes stengiamės šviesti visuomenę apie galimą neigiamą elektromagnetinės spinduliuotės poveikį.

Visgi, nors vartotojų instrukcijose aptinkami įspėjimai puikiai įrodo galimą žalą, šiuos perspėjimus pastebi retas prietaisų naudotojas, nes jie paslėpti keliasdešimt ar net kelių šimtų puslapių dokumentuose. Be to, įspėjimai įrašyti be jokio paaiškinimo, kokią žalą elektromagnetinė spinduliuotė gali padaryti naudotojui, jei visgi jis nesilaikys saugaus atstumo. O žinant tai, jog daug žmonių laiko įrenginius labai arti kūno ar net miega juos pasikišę po pagalve, minėti gamintojų perspėjimai atrodo per menki ir pernelyg nepastebimi.

Žemiau pateikiame kelių puikiai žinomų belaidžių įrenginių žinynų ištraukas. Panašius perspėjimus veikiausiai rastumėte bet kurio belaidžio prietaiso dokumentuose.

Belaidžių prietaisų gamintojai įspėja laikyti įrenginius kuo toliau nuo kūno

Gamintojai ypač įspėja nėščias moterisBelaidžių prietaisų gamintojai ypač akcentuoja, jog įrenginių negalima laikyti arti nėščios moters pilvo.

Perspėjimas[1] „iPad“ naudotojams:

<…> jei norite būti tikri, kad radijo dažnių energija neviršija FCC, IC ir Europos Sąjungos gairių, visada laikykitės šių nurodymų ir atsargumo priemonių: Nustatykite įrenginį portreto [ang. portrait] režimu naudodami namų [ang. Home] mygtuką ekrano apačioje, arba gulsčiu [ang. landscape] režimu, naudojant mobiliąją anteną (esančią po juodu kraštu įrenginio viršuje) atokiau nuo savo kūno ar kitų daiktų <…>.

„Motorola“ mobilios auklės gamintojai įspėja:[2]

Kūdikio stebėjimui skirtas elementas [ang. The Baby unit] turi būti įdiegtas ir naudojamas taip, kad naudojo kūno dalys, išskyrus rankas, būtų maždaug 20 cm ar didesniu atstumu.

Įspėjami[3] ir „iPhone“ naudotojai:

Laikykite „iPhone“ mažiausiai 10 mm atstumu nuo kūno, kad užtikrintumėte, jog spinduliuotės lygis išliks toks pats ar mažesnis už išbandytus lygius.

„Samsung“ perspėja:[4]

3G ryšio naudojimo atsargumo priemonės: Išlaikykite saugų atstumą nuo nėščių moterų pilvo ar nuo paauglių apatinės pilvo dalies.

„BlackBerry“ taip pat praneša,[5] jog reikia laikytis atstumo ir saugoti nėščiąsias bei paauglius:

Naudokite laisvų rankų įrangą, jei ji prieinama, ir laikykite „BlackBerry“ įrenginį bent 25 mm atstumu nuo kūno (įskaitant nėščių moterų pilvą ir paauglių apatinę pilvo dalį).

Visi šie įspėjimai[6] įrašyti vartotojų instrukcijose ir juos galite rasti tikriausiai bet kurio belaidžio įrenginio dokumentuose. Tačiau tikrai retas kuris atidžiai skaito visą dažnai net keliasdešimties ar kelių šimtų puslapių dokumentą. Belaidžių įrenginių gamintojai neginčija to, kad jų įrenginiai gali būti pavojingi, jei naudojami ne taip, kaip numatyta. Jie tik paslepia įspėjimus ilguose dokumentuose, vildamiesi, jog žmonės jų nepastebės ir dauguma iš tiesų nepastebi.

Įspėjimai apie galimą elektromagnetinės spinduliuotės žalą turėtų būti gerai matomi

Perspėjimai dėl elektromagnetinės spinduliuotėsPerspėjimus dėl galimos elektromagnetinės spinduliuotės žalos galima rasti įvairaus tipo įrenginių instrukcijose, tačiau retas naudotojas perskaito visą dokumentą.

Nepateisinama, jog belaidžių įrenginių gamintojams įstatymiškai leidžiama paslėpti svarbią saugos informaciją apie pavojingą belaidžių įrenginių elektromagnetinės spinduliuotės poveikį, taip skatinant įvairaus amžiaus vartotojus nekreipti dėmesio į galimą riziką.

Užuot paslėpti ilguose, sunkiai suprantamuose dokumentuose ar giliai pačiame įrenginyje, perspėjimai dėl radijo dažnių spinduliuotės turėtų būti lengvai matomi. Pavyzdžiui, pagal tabako gaminių ženklinimo taisykles,[7] ant cigarečių ir kitų tabako gaminių pakuočių Europos sąjungoje:

  • Privalo būti įspėjimai apie pavojų sveikatai.
  • Šie kombinuoti įspėjimai (paveikslėlis, tekstas ir informacija, kaip sustoti rūkyti) turi apimti 65% cigarečių pakuotės priekio ir galo.
  • Draudžiami reklaminiai ar neteisingi elementai ant tabako produktų, e-cigarečių ir rūkymui skirtų žolinių produktų.

Dėl tokių taisyklių tabako pramonė negali paslėpti rūkymo žalos. Vartotojai yra tinkamai informuoti apie pavojų ir remdamiesi informacija gali patys nuspręsti kaip elgtis. Tokie aiškiai matomi ir lengvai suprantami perspėjimai turėtų būti ir ant belaidžių prietaisų pakuočių. Nors kai kurios vietovės[8] siekia teisiškai įtvirtinti tokius aiškiai matomus perspėjimus, tačiau kol kas nesiimama rimtų veiksmų, jog naudotojai būtų supažindinti su galima elektromagnetinės spinduliuotės žala vos paėmę įrenginį į rankas.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e