Dr. Thompson liudijimas: skiepų ir autizmo ryšio tyrimai buvo klastojami

Firmus Medicus -

CDC plačiai deklaruojamas vakcinavimo programos saugumas – suklastotas

The W. Thompson story 

„Vakcinų informatoriaus įvadas: autizmo tyrimo apgaulė CDC“ knygoje[1] galima rasti keturių telefoninių pokalbių, įvykusių tarp dr. William Thompson, ilgalaikio CDC (JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centras) vyr. mokslininko ir tyrėjo, bei dr. Brian Hooker, rimtai vakcinų saugumu susidomėjusio akademiko, transkriptus. Dr. Hooker augina vakcinų sužalotą sūnų, kuriam diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas.  

Kaip dr. William Thompson aiškina dr. Brian Hooker eilėje telefoninių pokalbių, kurie legaliai buvo įrašyti 2014 m., propaguojant vakcinų programos saugumą ir veiksmingumą Jungtinėse Amerikos Valstijose, niekas nelaiko CDC atsakingais už jų neteisėtus veiksmus. Šis atsakomybės trūkumas gali būti beprecedenčio masto vyriausybės vykdomas farmacijos pramonės skandalas.

Tai, kaip Thompson apibūdina kaip iš tikrųjų yra atliekami tyrimai Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centre, kelia nerimą. Jis nėra vienintelis žmogus šnekantis apie etines problemas centre:

Keturi valstybiniai tyrimai, kurie buvo atlikti Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centre parodė, kad šio centro vakcinavimo programa yra korupcijos katilas – Robert F. Kennedy Jaunesnysis, Newsmax, Birželio 1d. 2015.[2]

Tai, ką pateikiame žemiau, yra CDC darbuotojo žodžiai. Dr. Thompson pripažino, kad įrašuose yra jo balsas. Tai oficialiai patvirtino 2014 m. rugpjūčio 27d. dr. Thompson advokatas Rick Morgan, dirbantis „Morgan/Verkamp“ kompanijoje, kuri specializuojasi ir yra gerai žinoma kaip informatorių (angl. whistleblower) bylų lyderė Jungtinėse Valstijose (pranešimo tekstas pateikiamas žemiau). 

Dr. Hooker oficialiai įrašė keturis pokalbius su dr. Thompson 2014 metais. Pokalbiai vyko gegužės 8 d., gegužės 24 d., birželio 12 d. ir liepos 28 d.

Šioje citatoje iš dr. Thompson pranešimo, jis patvirtina, kad balsas įrašuose yra jo:

Paskutinius dešimt mėnesių aš daug diskutavau su dr. Brian Hooker apie Centro tyrimus dėl vakcinų ir neurologinio vystymosi išvadų, įskaitant autizmo spektro sutrikimus. Aš pritariu, kad JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centro veikla ir sprendimų priėmimas turi būti atliekami skaidriai. Deja, aš nei žinojau, kad mūsų pokalbius jis įrašinėjo, nei man buvo suteikta galimybė užkirsti kelią mano vardo viešinimui ar, kad mano balsas atsirastų internete.

William W. Thompson sutinka, jog ryšys tarp MMR vakcinos ir autizmo egzistuoja 

Dr. Thompson pokalbiai su dr. Dr. Paul A. Offit (žymus imunologas ir virusologas) atskleidė kaip neskaidriai Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centras atlieka savo tyrimus. 2014 m. birželio 12 d. dr. Paul A. Offit kalbėjo:

Kiek aš žinau, jums buvo pateiktas galutinis Timersalio saugumo testas. Aš turiu galvoje tyrimą, kurį 2007 m. Bill Thompson atliko CDC). Jis buvo paskelbtas „Naujosios Anglijos Medicinos Žurnale“ (angl.k. „New England Journal of Medicine“). Tai buvo puikus tyrimas. Manau, jį galima laikyti galutiniu tyrimu. 

Dr. Thompson jam antrino telefoninio pokalbio su dr. Brian Hooker metu, 2014 m. birželio 12 d.:

Tame ir reikalas… Štai ką as matau vėl ir vėl ir vėl… kur šie viršesni žmonės (CDC darbuotojai) tiesiog daro visiškai neetiškus, šlykščius dalykus ir niekas jų netraukia atsakomybėn. 

Vėliau dr. Thompson pateikė tokį pareiškimą:

„Mano vardas yra William Thompson. Aš esu vyresnysis Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centro (CDC) mokslininkas, centre dirbęs nuo 1998 m. Apgailestauju, kad mano bendradarbiai ir aš neįtraukėme statistiškai reikšmingos informacijos į mūsų 2004 m. straipsnį, kurį publikavo žurnalas „Pediatrija“ (angl. „Pediatrics“).

Praleista statistika rodė, kad vyriškos lyties afroamerikiečiai, kurie, būdami jaunesni nei 36 mėnesių (3 metų), buvo vakcinuoti MMR vakcina, susidūrė su aukštesne autizmo išsivystymo rizika. Po to, kai buvo surinkti visi duomenys, buvo nuspręsta kurias išvadas paskelbti ir aš manau, kad nebuvo laikomasi galutinio tyrimo protokolo…

Paskutinius 10 mėnesių aš daug diskutavau su dr. Brian Hooker apie Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centre vykusius tyrimus dėl vakcinų ir neurologinio vystymosi pasekmių, įtraukiant ir autizmo spektro sutrikimus. Aš sutinku su jo nuomone, kad Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centro priimami sprendimai ir analizės turėtų būti skraidrios. Kita vertus, aš nei žinojau, kad jis įrašinėjo mūsų pokalbius, nei man buvo suteikta galimybė užkirsti kelią mano vardo paviešinimui ar mano balso įkėlimui į internetą…

Aš perduodu informaciją JAV Kongreso nariui William Posey ir, žinoma, tęsiu bendradarbiavimą su pačiu Kongresu. Aš taip pat pasisiūliau asistuoti iš naujo analizuojant turimą studijų medžiagą bei vystant tolimesnes studijas. Tačiau kol kas aš daugiau dėmesio skiriu savo darbui ir šeimai. 

Protingi mokslininkai ne tik gali, bet ir iš tiesų skirtingai interpretuoja informaciją. Padarysiu viską ką galiu, kad padėčiau bet kokiais nešališkais ir objektyviais Centro vidaus ir išorės klausimais analizuojant pačio Centro ar kitų organizacijų surinktą medžiagą, kuri padėtų suprasti, ar vakcinos siejasi su padidėjusia rizika sirgti autizmu. Vis dar yra daugiau klausimų nei atsakymų ir aš džiaugiuosi, kad tiek daug šeimų ieško atsakymų mokslinėje bendruomenėje.“

Duomenų slėpimas tam, kad nepageidaujamos išvados netrukdytų pasiekti iš anksto numatyto rezultato, yra mokslinių tyrimų klastojimas. Dr. Thompson užtikrintai teigia, jog Centro darbuotojai, tyrę vakcinų saugumą, nuslėpė svarbią informaciją, kad palaidotų ryšį tarp vakcinų keliamos žalos ir autizmo.

Siekiant apsaugoti vakcinavimo programą, klastojami duomenys

Jei dr. Thompson sako tiesą, tuomet panašu, kad politiniai interesai tapo aukščiau mokslinės tiesos. Tam, kad būtų apsaugota vakcinavimo programa, žalojama vaikų sveikata. Amerikos tautai meluojama ir vaikai be reikalo žalojami, nes JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centre klesti korupcija. Šios korupcijos financinės išlaidos kainuoja stulbinamai ir mokesčių mokėtojams. Žmogiškosios išlaidos yra neapskaičiuojamos.

Gegužės 24 d. 2014 m pokalbyje su dr. Hooker, dr. Thompson jaučia sąžinės graužimą, kad dalyvavo CDC tyrimuose ir veikloje, ir norėtų, kad būtų prabilęs apie tai anksčiau:

Aš dabar jaučiu gėdą susidurdamas su autistų šeimomis, kadangi aš esu dalis jų problemos… Aš prisiimu už tai atsakomybę. Aš užtikrinu, kad JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centro (vakcinų/autizmo) tyrimai atsilieka 10 metų. Centro veikla nebuvo skaidri, todėl mes praradome dešimt metų tyrimuose, nes Centras paralyžuoja viską, kas siejasi su autizmu. Jie nedaro to, ką turėtų daryti, nes bijo ieškoti dalykų, kurie gali būti susiję. Bet kokiu atveju, tai yra didelė gėda.    

Dr. Thompson yra tyrimų bendraautorius, tiriant MMR (Tymų – Kiaulytės – Raudonukės) vakcinų saugumą dėl juose esančio timerosalio, gyvsidabrio konservanto, vis dar naudojamo kai kuriose gripo vakcinose, ir kurios vis dar teikiamos nėščiosioms ir vaikams. JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centras atliko tik vieną vakcinos (MMR) ir tik vieną vieno jos komponento (timerosalio, koservanto su gyvsidabriu) tyrimą, ieškant sąsajų su autizmo rizika.

Dr. Thompson buvo abiejų tyrimų bendraautorius. 

Kalbant apie MMR straipsnį, savo viešame pranešime dr. Thompson sako, kad jis ir jo bendraautoriai „neįtraukė statistiškai reikšmingos informacijos“, kuri rodė, kad didesnę riziką susirgti autizmu turi afroamerikiečiai berniukai, paskiepyti MMR vakcina nesulaukę 3-jų metų. Darbas, kuris, pasak dr. Thompson, „buvo atliktas nesilaikant galutiniu tyrimo protokolu“, buvo publikuotas 2004 m. vasario mėn.. Jei dr. Thomson ir jo bendraautoriai būtų sąžiningai pranešę tyrimų išvadas, būtų reikėję atlikti papildomą mokslinį tiriamąjį darbą.

Vietoj to, po trijų mėnesių, 2004 m. gegužės mėn., Medicinos Institutas (IOM) panaudojo dr. Thompson mokslinį darbą apie MMR vakcinas tam, kad uždarytų duris visiems vakcinų ir autizmo tyrimams ateityje.

Imunizacijos Saugumo Apžvalgos Komisija blokavo papildomą federalinį finansavimą moksliniams autizmo ir vakcinų tyrimams

Kaip teigia Imunizacijos Saugumo Apžvalga: Vakcinos ir Autizmas (2004), „Ši aštunta ir paskutinė Imunizacijos Saugumo Apžvalgos Komisijos ataskaita[3] tiria hipotezę, kad vakcinos, ypatingai tymų – kiaulytės – raudonukės (MMR) skiepas ir vakcinos su timerosaliu (konservantu su gyvsidabriu), turi priežastinį ryšį su autizmu. Komitetas susipažino su didelio masto publikuota ir nepublikuota epidemiologinių studijų medžiaga, kuri rodo autizmo ligos priežastis, taip pat susipažino su potencialiais biologinias mechanizmais, kuriuos gali aktyvuoti skiepai ir taip išsivystyti autizmas.

Komisija nusprendė, kad turima epidemiologinių tyrimų medžiaga leidžia atmesti priežastines sąsajas tarp MMR vakcinos ir autizmo. Taip pat komisija nusprendė, kad turima epidemiologinių tyrimų medžiaga leidžia atmesti priežastinius ryšius tarp vakcinų, kurių sudėtyje yra timerosalio (konservanto su gyvsidabriu), ir autizmo. Komisija taip pat teigia, kad potencialūs biologiniai mechanizmai, kurie gali iššaukti autizmą pasiskiepijus, yra tik teorija. 

Komisija nerekomenduoja pertvarkyti dabartinio skiepų kalendoriaus dėl MMR vakcinos arba vakcinų, kuriose yra timerosalio (konservanto su gyvsidabriu). Komisija rekomenduoja kreiptis į visuomenės sveikatos įstaigas, kurios pilnai remia skiepų saugos priemones. 

Be to, komitetas rekomenduoja, kad autizmo tyrimams skiriamas finansavimas būtų nukreiptas į perspektyviausias sritis (pabrėžiama). Komisija teikia papildomas rekomendacijas stebėjimui ir epidemiologiniams tyrimams, klinikiniams tyrimams, ir bendravimui vakcinų saugumo klausimais.“

2014 m. gegužės mėn. dr. Thompson pasakė dr. Hooker, kad Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centras visą tyrimą privertė atsilikti dešimčia metų. Prieš dešimt metų, 2004 m. gegužės mėn., Medicinos Institutas (IOM) paskelbdamas jo išvadas, jog „turimas autizmo tyrimų finansavimas turėtų būti nukreiptas į perspektyviausias sritis“, t. y. kažkam kitam, bet ne vakcinoms, blokavo papildomą federalinį finansavimą autizmo ir vakcinų moksliniams tyrimams. Jau praėjo metai po to skambučio. Dabar jau vienuolikti metai, kaip JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centras stabdo tolimesnį vakcinų ir autizmo tyrimą.

Uždarame 2004 m. Medicinos Instituto (IOM) susitikime,[4] kuris vėliau buvo paviešintas, darbuotojai komentavo, kad instituto saugumo raportas buvo iš anksto numatytas. „Saugos Apžvalgos“ posėdžio įrašų pradžioje komisijos pirmininkė dr. Marie McCormick informavo kitus narius, ko tikimasi. Dr. Kathleen Stratton sutiko su pirmininkės teiginiu pridėdama, kad institutui buvo nurodyta paskelbti vakcinas saugiomis, nekeisti vakcinavimo kalendoriaus ir neleisti pripažinti, kad autizmas yra tikras vakcinų pašalinis poveikis.

Dr. McCormick sakė:

…[Centras] nori, kad mes paskelbtume, na, šituos dalykus gana saugiais populiacijos atžvilgiu. (psl. 33). 

Dr. Stratton kalbėjo:

…Taškas be galimybės sugrįžti, linijos, kurios nekirsime viešoje strategijoje, yra nutraukti vakcinas, pakeisti kalendorių. Mes galėtume sakyti, kad laikas tai peržiūrėti, bet mes niekada nerekomenduotume tokio lygio. Net rekomendacijos tyrimams yra rekomendacijos politikai. Mes nesakytume kompensuoti, mes nesakytume nutraukti vakcinas, mes nesakytume stabdyti programą. (psl. 74)

Dr. McCormick taip pat pridūrė:

…mes niekada nepripažinsime, kad autizmas yra tikrasis pašalinis poveikis… (psl. 97)

Statistiškai svarbūs duomenys, kuriuos dr. Thompson ir jo bendraautoriai nuslėpė, netiko Centro ir Medicinos Instituto iš anksto numatytiems rezultatams, jog autizmas nėra tikrasis vakcinų šalutinis poveikis. Autoriai rado kaip pakeisti tyrimo sąlygas (protokolą), kad išgautų planuotus norimus rezultatus.

Dr. Thompson atskleidimas apie nesąžiningus vakcinų saugumo tyrimus dr. Hooker yra be galo svarbus žingsnis politikų, pediatrų ir tėvų atžvilgiu. Dešimtys tūkstančių tėvų pranešė, kad jų vaikai tapo autistizmo spektro aukomis po šalutinių reakcijų į vakciną.

Tėvai yra verčiami pasikliauti JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centro sąžiningumu vakcinų saugumo atžvilgiu, kai sprendžia, kaip skiepyti savo vaikus. Pediatrai, spręsdami kaip gydyti savo pacientus, yra priversti pasikliauti JAV Ligų Kontrolės ir Prevencijos Centro sąžiningumu vakcinų saugumo atžvilgiu. Politikai taip pat yra priversti pasikliauti Centro sąžiningumu, kai sprendžiami rekomenduojamų skiepų klausimai.

Remiantis dr. Thompson žodžiais, Centras melavo visiems, kas tiekė vakcinas ir buvo jomis paskiepyti. Dabar dr. Thompson sako, kad „yra daugiau klausimų nei atsakymų“ ar „vakcinos siejasi su padidėjusia rizika autizmui“. Po tokių dr. Thompson pasisakymų nei vienos (JAV) valstijos įstatymų leidėjai neturėtų priimti naujo įsakymo dėl vakcinų, ir nei vienas pareigūnas neturėtų patvirtinti jo, iki kol bus atsakyta į klausimus. Nei viena valstija negali pašalinti vakcinavimo išimčių ar suvaržyti asmens teisę pasirinkti kokią vakciną naudoti sau ar kokia vakcina leisti skiepyti vaikus. Bet kuris pareigūnas gavęs tokią įstatymo pataisą, privalo atsisakyti ją tvirtinti savo parašu. Išrinkti nariai turėtų kreiptis į Prezidentą ir Vyriausybę, kad šie imtųsi veiksmų apsaugoti vaikus.

Dr. Thompson nuogastauja, kad toks korupcijos vakcinų saugumo klausimais lygis Centre turėtų sustabdyti išrinktų pareigūnų veiklą, nes jie aklai pasitikėjo Centru. 

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e