Kovoje su klimato atšilimu - cheminis eksperimentas, galintis paveikti kiekvieno sveikatą

Firmus Medicus -

Kovai su klimato atšilimu siūlomas radikalus būdas, naudojantis anglies dioksidą ir kitas dujas

Klimato atšilimo stabdymasKlimato atšilimui stabdyti siūlomi radikalūs srendimo būdai.

Atsinaujinę gaisrai Amazonės džiunglėse ir kiti incidentai pasaulyje paskatino debatus apie klimato atšilimą.[1] Vis dėlto, kai kurie siūlomi šio reiškinio sprendimo būdai atrodo daugiau nei radikalūs. Vienas iš jų – Bilo Geitso finasuojamas projektas, kurio metu siekiama sukelti reiškinį panašų į ugnikalnio išsiveržimą ir užblokuoti saulės spindulius.[2] 

Pasak šio drąstiško projekto kūrėjų, jo metu į 50 kilometrų aukštį pakilę lėktuvai į atmosferą įterptų tam tikras chemines medžiagas (anglies dioksidą, kalcio karbonatą ir kt.), kurių pagalba suformuotų miglą. Šių aerozolių pagalba būtų siekiama dirbtinai atspindindėti saulės spindulius ir taip atvėsinti žemės paviršių, suvaldyti didžiules karščio bangas, kylantį jūros lygį bei paveikti tropines audras.

Nors daugeliui šis metodas gali pasirodyti perspektyvus, idėjos šalutinis poveikis vis dar nėra išmatuotas. Informacijos ir garantijų, jog cheminės medžiagos nepaveiks mūsų vandens šaltinių, oro ar žemės plotų, beveik nėra.

Reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir sveikatai vis dar yra matuojamas

Kaip teigia kūrėjai, programa, žinoma kaip Stratospheric Controlled Perturbation Experiment arba SCoPEx, yra pakankamai pigi – nuolatinis aerozolių išleidimas į stratosferą galėtų kainuoti nuo 1 iki 10 milijardų dolerių per metus. Beje, teigiama, kad technologija jau yra beveik paruošta veiklai.

Vis dėlto, pradėta kalbėti apie tai, kad tokie aerozolių inicijuoti klimato pokyčiai įtakotų netipinius orų reiškinius ir neigiamai paveiktų bioįvairovę. Galimi rezultatai gąsdina savo potencialu iššaukti potvynius, sausras bei kitus reiškinius, galinčius paveikti didžiules žmonių populiacijas visame pasaulyje.[3]

Vienas pagrindinių rūpesčių – aerozolių poveikis natūraliems procesams

Aerozolių poveikis natūraliems procesams, tokiems kaip hidrologinis ciklas, atmosferos oro cirkuliacija ir vietiniai oro įvykiai, nebuvo tinkamai išmatuotas. Vis dėlto, rizika, jog šios prognozės gali pasitvirtinti yra. Tai jau patvirtino kompiuterinių modelių rezultatai, kurie parodė, kad reiškiniai, apimantys ekstremalius oro įvykius, tokius kaip sausros, temperatūros svyravimai, audros ir potvyniai, gali tapti vis dažnesni ir intensyvesni.

Aerozolių poveikis ozono sluksniui kelia nerimą

Dar viena problema – aerozolių poveikis ozono sluksniui. Yra žinoma, kad sieros aerozoliai prisideda prie Žemės ozono sluoksnio ardymo, todėl atmosferoje susidaro sieros rūgštis. Ozono skilimas reiškia mažesnį saulės ultravioletinės spinduliuotės sugertį, o tai, be kitų poveikių, padidins odos vėžio ir akių pažeidimo riziką.

Pradėję šį procesą, kelio atgal gali ir nebūti 

Galiausiai, reikia susimąstyti kas nutiktų sustabdžius šių cheminių medžiagų vartojimą. Nors kai kurie tyrėjai mano, kad šis procesas yra grįžtamasis ir todėl yra saugu jį bandyti, kiti tyrimai patvirtina mintį, kad sustabdžius aerozolių naudojimą, klimato temperatūra gali pakilti aukščiau nei buvo prieš tai. Tai reiškia, kad yra galimybė, jog pradėję šį procesą mes negalėsime sustoti nepadarydami dar didesnės žalos klimatui ir aplinkai.[4]

Kaip tai interpretuoja žiniasklaida, galite pamatyti šiame video:

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e