Liūdnai pagarsėjusi Lancet ataskaita, kuri visuotinai buvo pripažinta klaidinančia ir pasenusia

Firmus Medicus -

„Lancet“ tyrimas, kurio išvados pagrįstos 8 iš 110 tyrimų

Lancet paper by Shang et al.

2005 m. Rugpjūčio mėn. „Lancet“ paskelbė tyrimą,[1] kuris buvo pristatytas kaip studija, lyginanti 110 panašių homeopatijos ir įprastinės medicinos tyrimų, ir daranti išvadą, kad homeopatija nėra veiksmingesnė už placebą.

Kartu buvo išspausdintas straipsnis, pavadinimu „Homeopatijos pabaiga“,[2] kuris sukelė platų žiniasklaidos dėmesį.

Vis dėlto, šio tyrimo išvados buvo pagrįstos tik aštuoniais iš 110 tyrimų, iš kurių nė vienas nebuvo tiriamas įprastiniu homeopatinės priežiūros metodu. Be to, pakeitus tik vieną iš pasirinktų 8 tyrimų, kuriuos jie pasirinko savo studijai, rezultatų išvados būtų atvirkščios, t.y. kad homeopatija veikia geriau nei placebas.[3]

Tai rodo, kad šio dokumento išvados yra visiškai nepatikimos.

Įvykių, susijusių su šiuo „Lancet“ žurnalu, eiga, toliau sekantys politiniai nesutarimai ir pagrindiniai Shang et. al. 2005 m. tyrimo trūkumai buvo apibendrinti Homeopatija ir The Lancet straipsnyje.[3] 

Straipsnis, sukėlęs globalų poveikį

Shang ir kitų mokslininkų 2005 m. tyrimas tapo žinomas, nes jis iki šiol tebėra klaidingai cituojamas kaip „įrodymas“, kad homeopatija neveikia, nepaisant esminių tyrimo trūkumų. Pavyzdžiui Ben Goldacre, britų gydytojas, akademikas ir mokslininkas parašė savo straipsnyje „Pharma Chameleon“ (New Europe, 93 leidimas, 17 April 2011).

Dabar mes turime daugiau nei 100 homeopatijos tyrimų. Bet kuriame medicininiame gydyme, po 100 tyrimų, kuriems nepavyko pateikti naudingų įrodymų, protingas asmuo, neturintis jokių interesų tam tikram, konkrečiam gydymui, garsiai ir aiškiai pasakytų: „Daugiau pinigų šiam akligatviui neturėtų būti švaistoma“

Pagrindiniai Shang ir kitų mokslininkų atlikto tyrimo faktai 

  1. Nors į tyrimą buvo įtraukti 110 homeopatijos tyrimų ir 110 suderintų įprastinių medicinos tyrimų, analizės išvados buvo grįstos tik 8 homeopatijos tyrimais ir 6 įprastiniais medicinos tyrimais, įvardytais kaip „aukštesnės kokybės tyrimai“.
  2. Jei visi 21 homeopatijos tyrimai, kuriuos jie nustatė kaip aukštesnės kokybės, būtų išnagrinėti, pasiektas priešingas rezultatas – kad homeopatija turi didesnį poveikį už placebą.[4] Nebuvo pateiktas joks paaiškinimas apie kitus 13 tyrimų, kurie buvo diskredituoti teigiant, kad jų imtis buvo per maža.
  3. Tyrimas neatitinka jautrumo analizės, pvz., jei pakeistume tik vieną iš 8 homeopatijos tyrimų, kuriuos jie pasirinko iš 110, gautume priešingą rezultatą – kad homeopatija veikia geriau nei placebas.[5]
  4. Visi 8 tyrimai taikė ne individualizuotą homeopatiją, pvz., visiems pacientams taikė tą pačią priemonę. Todėl šio tyrimo išvados neturi reikšmės įprastai homeopatinei klinikinei praktikai, kurioje taikomi individualiai paskirti vaistai, parenkami po išsamių konsultacijų.
  5. Tyrime nenurodyta, kurie 8 homeopatijos tyrimai ir kurie 6 įprastinės medicinos tyrimai buvo naudojami sudarant išvadas. Tokio skaidrumo trūkumas tradicinės medicinos tyrimuose įprastai netoleruojamas.[6] Po nusivylimo tyrimu, autoriai galiausiai pateikė šią informaciją.
  6. Shang et. al. dokumentas, kuriame tyrimai publikuoti iki 2003 m., dabar vertinamas, kaip pasenęs ir keičiamas naujesniais ir tvirtesniais sisteminės analizės vertinimais.[7]

Shang paskelbtų tyrimo rezultatų santrauka

Shang ir kitų mokslininkų išvados, kurios buvo pateiktos dokumento santraukoje:

Buvo išanalizuoti 110 homeopatijos tyrimai ir 110 suderintų įprastinių medicinos tyrimų. Vidutinis tyrimo dydis buvo 65 dalyviai (nuo 10 iki 1573). 21 homeopatijos tyrimas (19%) ir devyni (8%) įprastinės medicinos tyrimai buvo geresnės kokybės. Abiejose grupėse, mažesnės imties tyrimai ir mažesnės kokybės tyrimai parodė veiksmingesnį gydymo poveikį nei didesni ir aukštesnės kokybės tyrimai. Kai analizė apsiribojo dideliais, kokybiškesniais tyrimais, homeopatijos tikimybės santykis buvo 0·88 (95% CI 0·65–1·19), įprastinės medicinos (šešių tyrimų) – 0·58 (0·39–0·85).

Homeopatijos tyrimų specialistai: mokslinio tyrimo kokybė yra prasta, o rezultatai nėra patikimi

Homeopatijos diskusijose, Shang ir kitų mokslininkų tyrimas negali būti pervertinamas, todėl jo kokybė ir patikimumas yra pirmaeilis dalykas, į kurį reikia atsižvelgti.

Deja, prasta mokslinio tyrimo kokybė yra akivaizdi, tai apibūdina homeopatijos tyrimų specialistai,[3][5][6][8][9] taip pat ir nepriklausomas tyrėjas Prof. Hahn, kuris pabrėžia pagrindinę problemą:

Norint padaryti išvadas, kad homeopatijai trūksta klinikinio poveikio, reikėjo neatsižvelgti į daugiau nei 90% turimų klinikinių tyrimų.[10]

Suprantama, kad didžioji dalis tyrėjų, mokslininkų ir gydytojų, kurie specializuojasi homeopatijos tyrimuose ir (arba) homeopatijoje, buvo motyvuoti išsamiai suprasti šį dokumentą ir šiuo klausimu rašyti straipsnius. Vis dėlto, tai nereiškia, kad jų argumentai yra neteisingi. Kritikai teigia, kad šališkumas įtakoja šias nuomones.

Beje, prof. Hahn iš Švedijos „niekada netaikė, nepraktikavo ar nestudijavo homeopatijos, o dirbo klinikinėje medicinoje ir pastaruosius 30 metų atlikinėjo anesteziologijos ir chirurgijos tyrimus“. Jo dokumente išsamiai aprašoma, kodėl Shang tyrimo rezultatai, įskaitant tyrimus su daugeliu skirtingų ligų, įprastai būtų nepriimtini mokslinėje bendruomenėje:

Pagrindinis argumentas prieš homeopatiją, vadinamas Funnel plot, paskelbtas Aijing Shang tyrėjų grupės 2005 m. Tačiau šis Funnel plot yra klaidingas, kai taikomas ne atskirose būklėse, tačiau ligų mišinyje.[10]

Galutinė nuomonė: tyrimas yra visiškai pasenęs

Analizės patikimumas nėra vienintelė problema, susijusi su Shang tyrimu. Kadangi 2018 m. tyrimai yra apsvarstomi iš naujo, taip pat reikėtų apsvarstyti, kaip gerai šis tyrimas atspindi visą šiandienos sisteminių analizių bazę. Shang ir kitų mokslininkų atlikta 2005 m. analizė apima iki 2003 m. paskelbtus tyrimus; nuo to laiko buvo paskelbtas bent 41 papildomas, placebo kontroliuojamas, atsitiktinių imčių tyrimas, kuris būtų tinkamas apsvarstymui.

Tai rodo dabar jau 13 metų senumo Shang tyrimas, kuris yra išstumtas naujausių analizių, ypač sisteminės peržiūros programos, vadovaujamos Dr. Mathie. Pavyzdžiui, Mathie ir kt.  2014 m. tyrimo išvados teigia, kad homeopatiniai vaistai, skiriant juos individualizuoto gydymo metu, turi 1,5-2,0 kartus didesnį teigiamą poveikį sveikatai nei placebas.[7]

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e