Patvirtinta homeopatijos naudai: UK Mokslo ir technologijų komiteto ataskaita yra netiksli ir melaginga

Firmus Medicus -

Melaginga UK Mokslo ir technologijų komiteto ataskaita, kuri teigia, kad homeopatija neveikia geriau nei placebas 

The UK report

Dažnai pranešama, kad įrodymų, jog homeopatija veikia, nėra arba, kad dabartinių tyrimų išvados teigia, jog homeopatija nėra geresnė už placebą. Nė vienas iš šių teiginių nėra teisingas.

Tokie klaidingi vertinimai kyla iš dviejų dokumentų – UK Bendruomenių Rūmų Mokslo ir technologijų komiteto „Įrodymų patikrinimas 2: Homeopatija“ ataskaitos ir naujesnio informacinio dokumento apie homeopatiją, kurį parengė Australijos nacionalinė sveikatos ir medicinos tyrimų taryba (vadinama „Australijos ataskaita“, apie ją plačiau rašoma straipsnyje Melaginga Australijos ataskaita, teigianti, kad homeopatija neveikia). 

UK Mokslo ir technologijų komiteto įrodymų patikrinimo ataskaita Nr. 2 (EC2) buvo paskelbta 2010 m., komiteto, kurį sudarė 14 parlamento narių (MPs).[1] Šios ataskaitos išvada teigia, kad homeopatija neveikia geriau nei placebas ir, kad tolesni homeopatijos tyrimai neturėtų būti vykdomi.

Pagrindiniai su ataskaita susiję faktai

  1. Ataskaita nėra mokslinis dokumentas, todėl neturėtų būti laikoma mokslinės literatūros dalimi arba sprendimų priėmėjų naudojama kaip įrodymas.
  2. Ne tik homeopatai sako, kad ataskaita yra netinkama. Ji buvo plačiai kritikuojama ir už homeopatinės profesijos ribų.
  3. Parlamento narių komitetas pašalino visus tyrimų įrodymus, susijusius su homeopatija, išskyrus 5 sistemines apžvalgas, o vėliau savo išvadas grindė tik vienu iš šių tyrimų.
  4. Ataskaitoje nebuvo atstovaujamas UK vyriausybės požiūris – Sveikatos Departamentas atmetė šią ataskaitą.

Nerimą keliantys veiksniai dėl EC2 ataskaitos patikimumo

Kadangi šis dokumentas ir toliau plačiai cituojamas, jo patikimumas turi būti vertinamas objektyviai. Nors kai kurie jį apibūdina kaip „išsamią įrodymų apžvalgą“, iš tiesų „Įrodymų patikrinimo ataskaita Nr. 2“ nėra mokslinis dokumentas – tai ataskaita, kurią sudaro 14 Parlamento narių komitetas. Sisteminis mokslinis metodas nebuvo taikomas, jo neatliko šios srities ekspertai, o įrodymų rinkinys parodė nerimą keliančią tendenciją – tiek rašytiniams pareiškimams, tiek pasirinktiems liudytojams buvo leidžiama pateikti žodinius įrodymus.

Įvairūs EC2 ataskaitos trūkumai buvo pakankamai ryškus, kad kolegos politikai, kurie yra susipažinę su tuo, kaip tokie moksliniai metodai turi būti atliekami, pradėtų ją plačiai kritikuoti:

  1. 4 Parlamento nariai balsavo dėl pranešimo: 3 balsavo už pranešimo ratifikavimą ir 1 (Ian Stewart, MP) susilaikė, nesutiko su pranešimu, nes buvo susirūpinęs dėl „liudytojų pusiausvyros“.
  2. 70 Parlamento narių išreiškė susirūpinimą, pasirašydami Early Day Motion sistemos dokumentą, paprastai raginantį atkreipti dėmesį į konkrečius dominančius dalykus.[2]
  3. Nepriklausoma Earl Baldwin iš Bewdley kritika reziumavo, kad ataskaita yra „nepatikimas įrodymų šaltinis apie homeopatiją“.[3] Earl Baldwin nuomonė yra ypač svarbi, nes jis tarnavo Lordų rūmų Mokslo ir technologijų sub-komitetui, kuris 1999 – 2000 m. teiravosi apie papildomą ir alternatyvią mediciną, todėl buvo susipažinęs su teisingomis mokslo ir technologijų komiteto procedūromis ir aptariama tema.

Apie šias ir kitas problemas pranešė speciali svetainė: Homeopathyevidencecheck.org.

Įrodymai, kurie buvo paminėti Mokslo ir technologijų komiteto EC2 ataskaitoje

Nepaisant patikimumo, antra svarbi problema yra ta, kad EC2 vertino tik klinikinius įrodymus, net ir tada, vienintelis klinikinis įrodymas buvo homeopatijos veiksmingumas (angl. efficacy), o ne efektyvumas (angl. effectiveness). Veiksmingumas (efficacy) apibūdina, kaip vaistas veikia idealizuotose arba kontroliuojamose sąlygose – būtent klinikiniame tyrime. Efektyvumas (effectiveness) apibūdina, kaip vaistai naudojami realaus pasaulio aplinkoje, kur negalima kontroliuoti pacientų populiacijos ir kitų kintamųjų. 

Taigi, siekdami patikrinti, ar homeopatija veikia, EC2 ataskaitos rengėjai vertino tik tuos bandymus, kurie veikia tik griežtai kontroliuojamomis, dirbtinėmis eksperimentinėmis sąlygomis, o nevertino tyrimų, skirtų patikrinti, ar homeopatija veikia „tikrus pacientus“, realiomis sąlygomis. 

Komitetas svarstė tik penkias sistemines atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimų apžvalgas.[4][5][6][7][8] Remiantis šiais tyrimais, buvo atmestos keturios homeopatiją palaikančios metaanalizės,[4][5][6][7] Tai buvo padaryta remiantis vienintelio prof. Edzard Ernst[1] liudijimu, kuriame teigiama, kad, jo nuomone, trys tyrimai buvo pasenę ir vienas iš jų turėtų būti laikomas neigiamu. Vienintelis tyrimas, kurį Ernst nekritikavo, buvo „The Lancet“ studija, kurią atliko Shang ir kt.. 2005 metais[8], kurį jis apibūdino kaip „pražūtingai neigiama bendra išvada“.

The Lancet tyrimo patikimumas yra ginčytinas

Kadangi EC2 ataskaitos išvada buvo pagrįsta vien tik Shang ir kitų mokslininkų atliktu 2005 metų tyrimu, šių įrodymų kokybė ir patikimumas tampa ypatingai svarbus. 

Dėl šio tyrimo iškilo ne viena problema, ypač kai tyrimo išvados buvo pagrįstos tik 8 iš 110 galimų tyrimų, o pati studija neatitinka kruopščios analizės.[9] Pavyzdžiui, jeigu pakeisite vos vieną iš aštuonių bandymų, kuriuos jie pasirinko įtraukti į savo analizę, rezultato išvados pasikeis priešinga kryptimi ir teigs, kad homeopatija neveikia labiau už placebą. Tai stipriai kenkia šios analizės išvadų patikimumui.

Be to, nė vienas iš šių 8 tyrimų nėra susijęs su individualizuotu homeopatiniu gydymu – homeopatijos forma, kuri laikoma „įprasta priežiūra“.

Pripažinta, jog EC2 ataskaita yra itin pasenusi

Nors EC2 ataskaita buvo paskelbta 2010 m., ataskaitoje pateiktos išvados dėl sisteminių peržiūrų, paskelbtų dar iki 2005 m. Prof. Ernst pareiškime taip pat nurodė, kad jo argumentai (prieš homeopatiją) buvo pagrįsti iki 2005 m. paskelbtais tyrimais.[1] Tai reiškia, kad aptariami tyrimai 2010 m. paskelbtoje ataskaitoje buvo pasenę bent penkiais metais.

Žvelgiant į 2018 m. homeopatijos tyrimų bazę, aišku, kad, nuo EC2 ataskaitos laikų, homeopatijos tyrimų sritis labai progresavo, įskaitant ir naujausias sistemines peržiūrų analizes.

Pavyzdžiui, 2014 m. paskelbtoje Mathie ir kitų autorių apžvalgoje[10] nustatyta, kad homeopatiniai vaistai, skiriant juos individualizuoto gydymo metu, turi 1,5–2,0 karto didesnius teigiamus rezultatus negu placebas.

Jungtinės Karalystės atstovų pozicija – toliau remti homeopatiją

UK Vyriausybės atsakymas į Mokslo ir technologijų komiteto pranešimą buvo paskelbtas Sveikatos apsaugos departamento 2010 m. Liepos mėn.[11] Remdamasi šios ataskaitos rekomendacijomis, Vyriausybė atsisakė uždrausti homeopatinius produktus ir pripažino homeopatiją, kaip plačiai naudojamą medicinos sistemą visoje ES. Vyriausybės atsakymas rėmėsi pacientų pasirinkimu, kaip pagrindinę priežastimi, kodėl Nacionalinė sveikatos tarnyba ir toliau finansuoja homeopatiją.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e