Politikai reikalauja nutraukti ICNIRP finansavimą ir kurti tikrai nepriklausomą tarybą spinduliuotės klausimams

Firmus Medicus -

Europos Parlamento nariai sukritikavo ICNIRP dėl jos nekompetencijos ir priklausomybės nuo telekomunikacijų pramonės

Klaus Buchner ir Michele RivasiEuropos Parlamento nariai Klaus Buchner ir Michele Rivasi pristatė išsamią ataskaitą, kurioje pažėrė griežtos kritikos ICNIRP.

Du Europos Parlamento nariai, Klaus Buchner[1] ir Michele Rivasi[2] paskelbė ataskaitą, kurioje kritiškai analizuojama ICNIRP – Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos – kompetencija ir nepriklausomumas. Pranešimas buvo pristatytas pavadinimu „Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija: interesų konfliktai, korporacinis užgrobimas ir 5G ryšio stūmimas“.[3]

Šie parlamentarai nėra pirmieji, kurie pradėjo kritikuoti ICNIRP. Komisija ne vienerius metus sulaukia įvairių neigiamų atsiliepimų ir abejojimų dėl jos siūlomų gairių tikslumo.[4] ICNIRP ne kartą buvo kritikuojama už tai, kad ignoruoja visus mokslinius tyrimus, kurie įrodo elektromagnetinės spinduliuotės galimą neterminę žalą, o jos artimas ryšys su telekomunikacijų pramone verčia abejoti šios komisijos objektyvumu apskritai.[5]

Žemiau pateikiame keletą Europos Parlamento narių ataskaitos citatų, su paryškintomis svarbiausiomis mintimis.

ICNIRP ignoruoja mokslininkų perspėjimus apie galimą elektromagnetinės spinduliuotės žalą

Kritika ICNIRPICNIRP kritikuojama dėl savo abejotinos veiklos nustatant elektromagnetinės spinduliuotės normas, kurios turėtų nekenkti sveikatai.

Šios ataskaitos („Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija: interesų konfliktai, korporacinis užgrobimas ir 5G ryšio stūmimas“) išvados mums sukelia nemalonų déjà-vu jausmą: daugybė faktų ir procesų, kurie veda link realios Europos valdžios institucijų situacijos – pradedant Europos Komisija ir baigiant daugeliu valstybių narių – rodo, jog tiesiog užmerkiamos akys priešais tikrus mokslinius faktus ir išankstinius perspėjimus. Lygiai tokį patį scenarijų matėme diskutuojant dėl tabako, asbesto, klimato pokyčių ir pesticidų.

Taip pat Europos Taryba 2011 m. gegužės mėn. priėmė griežtą rezoliuciją dėl „galimo elektromagnetinių laukų pavojaus ir jų poveikio aplinkai“, kurioje ji paragino vyriausybes imtis visų prieinamų priemonių elektromagnetinių laukų poveikiui sumažinti.

Minimoje rezoliucijoje Europos Taryba taip pat pasisakė ir apie ICNIRP:[6]

Švelniai tariant, įdomiausia, jog parengtos ir pasiūlytos tarptautinėms politinėms institucijoms (PSO, Europos Komisijai, vyriausybėms) taikytinos oficialios ribinės vertės, kuriomis siekiama apriboti ypač žemo dažnio elektromagnetinių laukų ir aukšto dažnio bangų poveikį sveikatai, buvo pateiktos ICNIRP – nevyriausybinės organizacijos, kurios kilmė ir struktūra nėra pakankamai aiški ir kuri, be to, įtariama, jog palaiko gana glaudžius ryšius su pramone, kurios plėtra formuojama pagal skirtingų elektromagnetinių laukų dažnių maksimalias ribines vertes.

Parlamentarai reikalauja kurti naują nepriklausomą komisiją ir nutraukti ICNIRP finansavimą

ICNIRP pakeitimas nauja tarybaParlamentarai siūlo, jog būtų sukurta nauja, iš tikrųjų nepriklausoma, vieša ir moksliniais tyrimais besiremianti taryba, kuri patarinėtų elektromagnetinės spinduliuotės saugos klausimais.

Dviejų Europos Parlamento narių parengtame pranešime[3] toliau rašoma:

ICNIRP save pristato,[7] o Europos Komisija ir žiniasklaida ją apibūdina kaip nepriklausomą tarptautinę komisiją, teikiančią moksliniais įrodymais paremtus patarimus. Manome, jog yra įvairių priežasčių abejoti tokiu įvaizdžiu.

Atrodo, jog „uždaras bendraminčių mokslininkų ratas“[5] pavertė ICNIRP į sau nuolaidžiaujantį mokslo klubą, kuriame trūksta biologinės medicinos ekspertizės, taip pat trūksta mokslinės ekspertizės atliekant tikslius rizikos vertinimus. Tokiu būdu sukuriama situacija, kuri lengvai gali nuvesti iki „tunelinio mąstymo“ organizacijos mastu.

Tai yra svarbiausia šios ataskaitos išvada: dėl tikrai nepriklausomų mokslinių rekomendacijų mes negalime pasikliauti ICNIRP. Europos Komisija ir tokių valstybių kaip Vokietija vyriausybės turėtų nutraukti ICNIRP finansavimą. Pats laikas Europos Komisijai sukurti naują, viešą, visiškai nepriklausomą patariamąją tarybą nejonizuojančiosios spinduliuotės klausimais. Šiuo metu ICNIRP skiriamos lėšos galėtų būti panaudotos šios naujos organizacijos steigimui. O atsižvelgiant į bendrą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros augimą per „Europos horizonto“ programą,[8] kurios numatomas biudžetas (2021-2027 m.) yra nuo 75 iki 100 milijardų eurų,[9] finansavimas jokiu atveju neturėtų tapti neįveikiama kliūtimi įkuriant šią naują, tikrai nepriklausomą įstaigą.

Ataskaitoje taip pat plačiai cituojamos įvairios kritiškos nuomonės apie ICNIRP,[4] kurios jau daugelį metų buvo prieinamos internete. Laikas parodys, ar šioje ataskaitoje[3] dėstoma rimta, ir pagrįsta ne viena nuomone, kritika ICNIRP, padės įveikti telekomunikacijų kompanijų lobizmo spaudimą bei sukurti naują, tikrai nepriklausomą patariamąją tarybą nejonizuojančiosios spinduliuotės klausimais, kuri atsižvelgtų į visą mokslinę informaciją, susijusią su elektromagnetinės spinduliuotės galima žala sveikatai ir aplinkai.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e