Slovėnija sustabdė 5G diegimą: reikalingi žalos sveikatai tyrimai

Firmus Medicus -

Slovėnija nori nuodugniai ištirti galimą 5G žalą sveikatai ir uždrausti WiFi švietimo ir gydymo įstaigose

Slovėnija stabdo 5G diegimąKaip teigia Slovėnijos ministras R. Medved, prieš priimant 5G įdiegimo sprendimą pirmiausia reikia ištirti galimą žalingą poveikį sveikatai.

Slovėnijoje buvo sustabdytas 5G ryšio diegimas,[1] valdžios atstovams pareiškus, jog reikia daugiau laiko, kad būtų ištirtas galimas šios naujos technologijos poveikis sveikatai. Ministras Rudi Medved laiške[2] (neoficialus vertimas pateikiamas žemiau) teigė, jog jie atnaujins diskusijas apie galimą 5G ryšio pavojų sveikatai ir informuos visuomenę apie visus su tuo susijusius klausimus.

Slovėnijos ministras Rudi Medved sakė:[3]

5G technologija dar nebuvo taip nusistovėjusi praktikoje, kad tyrimai galėtų duoti rezultatus, kuriais remiantis būtų galima užtikrintai teigti, jog 5G ryšys yra visiškai nekenksmingas.

Sprendimas sustabdyti 5G diegimą Slovėnijoje buvo priimtas po to, kai Viešojo administravimo ministerija suorganizavo konsultacijas, dėl 5G technologijos saugumo, drauge su neideologinės politinės partijos „Dėl visuomenės sveikatos“ prezidentu Gregor Kos ir Igor Šajn iš ekologinių konsultacijų organizacijos „Biologija ir statyba“. Susitikimas truko 6 valandas, nors buvo planuota, jog vyks 4 val.

Kaip rašo „Oasi Sana“,[3] Slovėnijos partija pranešė apie priimtus sprendimus:

Draudimas naudoti WiFi technologiją vaikų darželiuose, mokyklose, ligoninėse, slaugos namuose ir, antrajame etape, visose valstybinėse įstaigose. 5G įdiegimo moratoriumas, pagrįstas atsargumo principu, atsižvelgus į pakankamus mokslinius tyrimus, įrodančius neigiamą elektromagnetinės spinduliuotės poveikį žmonių sveikatai, gamtai ir aplinkai.

Slovėnijos ministras pasisako už nuodugnius 5G technologijos tyrimus ir visos informacijos viešinimą

Slovėnijos ministras Rudi MedvedSlovėnijos ministras patvirtino, jog Slovėnijos valdžia pirmiausia išsiaiškins galimą 5G ryšio žalą ir tik tada imsis šio ryšio diegimo klausimo.

Slovėnijos ministras Rudi Medved laiške rašė:

Priimdami susitarimą dėl radijo spektro valdymo strategijos, kuri buvo numatyta 2019 m. gruodžio 5 d., mes atšaukėme šį klausimą iš Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sesijos Viešojo administravimo ministerijos iniciatyva arba mano, kaip ministro, atsakingo už šią sritį, iniciatyva.

Ryšių tinklų ir paslaugų agentūra (AKOS) privalo parengti strategiją. Vyriausybė tam pritaria, tačiau prieš priimdami leidimą Viešojo administravimo ministerijoje mes nustatėme kai kuriuos dokumento trūkumus. Konkrečiau, mes sulaukėme nemažai rimtų komentarų iš ekonominės pusės ir dokumente nebuvo svarbaus turinio, susijusio su galimu 5G technologijos įdiegimo pavojumi sveikatai. Štai kodėl mes nusprendėme vykdyti naują koordinavimo etapą ir atnaujinti diskusijas apie galimą pavojų sveikatai. 2020 m. sausio mėn. planuojame plačias diskusijas, į kurias mūsų iniciatyva kviesime visus svarbiausius įvairių sektorių suinteresuotus asmenis, ekspertus, ekonomikos atstovus ir susidomėjusią visuomenę. Mūsų ryžtingas tikslas taip pat yra visais aspektais apšviesti pavojaus sveikatai problemą diegiant 5G technologiją. Jokiu būdu vyriausybė nepriima tokio pobūdžio klausimų „slaptai“ ar slaptai. Pakartojimui nėra teisinio pagrindo, ir, šiaip ar taip, mes ketiname veikti skaidriai, prižiūrimi visuomenės.

Slovėnija – šalis, aktyviai žengianti geresnės sveikatos apsaugos ir aplinkos išsaugojimo link

Slovėnijos gamtos ir žmonių sveikatos saugojimas

Taigi, Slovėnijos atstovai ketina pirmiausia išsiaiškinti galimą žalingą 5G technologijos poveikį žmonėms, gamtai bei aplinkai ir tik po išsamių tyrimų bei diskusijų atnaujinti 5G diegimo klausimą. R. Medved tiki, jog negalima skubinti iki galo nepatikrintos technologijos, jei nėra aišku, ar ji tikrai niekam nepakenks.

Verta paminėti ir tai, jog Slovėnija yra pirmoji šalis Europos Sąjungoje, kuri konstituciškai pradėjo saugoti vandenį kaip žmogaus teisę ir visuomenės interesą.[4] Šitaip valstybė užtikrina, jog geriamojo vandens ištekliai, kaip bene pats svarbiausias strateginis ateities resursas, išliktų nacionaline vertybe.

Įteisinant šį faktą tuometinis ministras pirmininkas Miro Cerar aiškino:[5]

Slovėnijos vanduo yra labai geros kokybės ir dėl savo vertės ateityje tikrai bus užsienio šalių ir tarptautinių korporacijų apetito taikiniu.

Ateityje tai pamažu taps vertingesne preke, todėl spaudimas didės ir mes neturime pasiduoti.

Atidėję diskusiją dėl 5G dažnių diapazono patvirtinimo, kol nebus ištirtas technologijos poveikis žmonėms ir aplinkai, kalnuota, didelius geriamojo vandens bei miškų išteklius turinti Slovėnija žengė dar vieną žingsnį geresnės sveikatos apsaugos ir aplinkos išsaugojimo link.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e