Tarptautinio masto veiksmai siekiant sustabdyti ir atidėti 5G ryšio įgyvendinimą

Firmus Medicus -

5G įtaka aplinkai ir sveikatai neramina viso pasaulio politikus ir visuomenę

Auga pasipriešinimas 5G technologijaPasaulyje auga pasipriešinimas 5G technologijos plėtra. Bendruomenės reikalauja riziką paneigiančių tyrimų

Dėl augančio suvokimo, jog 4G/5G judriojo ryšio technologijos daro įtaką žmogaus sveikatai, viso pasaulio politikai ir visuomenė imasi veiksmų. Miestai skelbia nutarimus, reikalaujančius atlikti tyrimus, įrodančius, kad rizikos nėra ir 5G technologija yra saugi ilgalaikėje perspektyvoje. Beveik kiekvienoje šalyje šiuo klausimu dirba piliečių organizacijos, apie tai kalba vis didesnis kiekis valstybės tarnautojų. Juos visus neramina tai, jog trūksta pakankamai išsamių, nuo mobiliųjų technologijų kūrėjų nepriklausomų mokslinių tyrimų.

5G technologijai sparčiai iriantis kelią ir į Lietuvos rinką, siūlome pasidomėti kitose šalyse vykstančiais protestais, diskusijomis ir neseniai inicijuotais apsauginiais įstatymais. Galbūt tai paskatins ir Lietuvos gyventojus susimąstyti, susidaryti aiškią nuomonę šios technologijos klausimu ir reikalauti, jog valdantieji nepriimtų skubotų, visų piliečių sveikatą paveiksiančių sprendimų.

Įstatymų projektai, peticijos ir kitos iniciatyvos, siekiančios riboti 5G ryšio diegimą

6 iš 26 Airijos grafysčių balsavo už 5G stabdymą 

Airijoje iš viso yra 26 grafystės, 6 iš jų (Clare, Roscommon, Leitrim, Wicklow, County Laois ir Sligo) balsavo už 5G sustabdymą. 

Clare tarybos narės Clare Colleran Molloy pasisakymas 2019 metų birželį:

Atsižvelgiant į paskutinį 180 mokslininkų ir gydytojų iš 36 šalių kreipimąsi į Europos Sąjungą, perspėjantį apie 5G ryšio keliamą pavojų, kuris lems didelį priverstinio elektromagnetinės spinduliuotės poveikio padidėjimą, Clare grafystės taryba jaučia pareigą apsaugoti aplinką ir visuomenę. Taryba prieštarauja 5G ryšio įjungimui ir ragina Ryšių reguliavimo tarnybą (CommReg) atmesti šio ryšio įjungimo licensiją. Taip pat taryba, atsižvelgiant į šiuo metu abejotiną mokslinių žinių kiekį, ragina komunikacijos, klimato kaitos ir aplinkos ministrus suburti darbo grupę, kuri rinktų faktus apie 5G ryšio radiacijos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Roscommon grafystė, 2019 metų liepa, Roscommon tarybos narės Orla Leyden pozicija:

Roscommon grafystės taryba prieštarauja (1) 5G ryšio testavimui ir įjungimui Roscommon grafystėje, (2) ragina CommReg atmesti šio ryšio įjungimo licensiją ir (3) ragina komunikacijos, klimato kaitos ir aplinkos ministrus surinkti faktus apie 5G ryšio radiacijos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, remiantis pasaulinėmis mokslo žiniomis. 

Leitrim grafystė, 2019 metų rugsėjis, Leitrim tarybos narys Justin Warnock:

Leitrim grafystės taryba jaučia pareigą apsaugoti nuo žalos aplinką bei visuomenę ir imtis atsargumo priemonių dėl 5G ryšio. Taryba prieštarauja 5G ryšio testavimui bei įjungimui ir bet kokiems veiksmams, kurie palengvintų 5G technologijos dislokavimą grafystėje. Taryba ragina CommReg atmesti šio ryšio įjungimo licensiją ir ragina komunikacijos, klimato kaitos ir aplinkos ministrus surinkti faktus apie 5G ryšio radiacijos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, remiantis pasaulinėmis mokslo žiniomis.

Sligo grafystė, 2019 metų rugsėjis, Sligo tarybos nariai Martin Baker, Michael Clarke, Martin Connolly, Gerard Mullaney, Dara Mulvey, Joe Queenan ir Paul Taylor pasisakė:

Sligo grafystės taryba atideda (1) 5G ryšio testavimą ir įjungimą Sligo grafystėje, (2) ragina CommReg atidėti šio ryšio įjungimo licensiją ir (3) ragina komunikacijos, klimato kaitos ir aplinkos ministrus surinkti faktus apie 5G ryšio radiacijos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai ir atidėti šios technologijos paleidimą visoje šalyje, kol nebus parengtos pilnos poveikio sveikatai ir aplinkai išvados bei pristatyta ataskaita Airijos parlamentui (Oireachtas).

Wicklow grafystė, 2019 spalis, Wicklow tarybos nariai Tom Fortune ir Mary Kavanagh teigia:

Wicklow grafystės tarybai tenka socialinė atsakomybė tarnauti, informuoti ir apsaugoti visuomenę bei aplinką nuo žalingo poveikio, todėl, remiantis atsargumo principu, kol bus priimtas sprendimas dėl Dail Eireann pasiūlyto apsauginio teisės akto, prieštarauja nereguliuojamam 5G ryšio veikimui Wicklow grafystėje. Šiuo metu siūlome, jog būtų įkurtas 5G patariamosios tarybos komitetas ar darbo grupė (įskaitant nepriklausomus atstovus), kuriai būtų įpareigota pranešti tarybai apie galimą žalingą belaidžių elektromagnetinių laukų poveikį aplinkai ir ypač mūsų anglies pėdsakui.

Airijoje galima rasti daugybę Facebook puslapių ir internete platinamų peticijų, kurios pasisako prieš 5G technologijos įdiegimą:

 • Wireless technologies awareness Kinvara
 • #Stop 5G Ireland
 • Stop 5G Monaghan – Ireland
 • Stop5GConnacht&Leinster
 • Stop 5G Cavan – Fermanagh
 • Stop 5G Roscommon
 • Stop 5G Waterford
 • Stop 5G Kinsale & Surrounding Villages
 • Stop 5G Dublin
 • Stop 5G Donegal Public Group
 • Stop 5G Dingle
 • 5G awareness Dungarvan and An Rinn
 • Stop 5G Wexford
 • 5G Awareness Ireland
 • No5GNI

Laois grafystė, dar 2019 metų lapkritį, išreiškė susirūpinimą dėl raginimų atidėti 5G technologijos įgyvendinimą.[1]

Italija pirmauja tarp besipriešinančių 5G technologijos atžvilgiu

2020 metų vasario mėn. duomenimis, net 142 Italijos savivaldybės pasipriešino 5G ryšio technologijos įgyvendinimui.[2]

Scanzano meras (Materos provincija, Basilicata regionas, čia padidėjusio elektromagnetinio jautrumo sindromu (PEJS) sergantys žmonės yra atleidžiami nuo bendrų medicininių įmokų) praneša, jog, remdamasis atsargumo būtinybe apsaugoti elektromagnetiniam laukui jautrius asmenis, dėl susirūpinimo piliečių sveikata, uždraudžia 5G įvedimą.[3][4] 

2019-03-28, „Terra Nuova“ parašė, jog Romos savivaldybė balsuoja prieš 5G.[5] 2019-04-24, „Oasi Sana“ naujienos taip pat paskelbė, jog Rocca di Papa miestelis (Romos regionas) patvirtinto 5G moratoriumą, o miesto taryba svarsto atsargumo priemones: „Mes nepritariame technologijoms, kurios gali pabloginti sveikatą“.[6]

2019-04-05, „Oasi Sana“ naujienos pranešė, jog Florencijoje įsikūręs judėjimas už gyventojų sveikatos apsaugą beveik vieningai pritarė 5G diegimo stabdymui. Skelbiama: „Tai kelia žalą kūnui!“[7] 2019-04-08, Lennart Hardell bloge taip pat skelbiama, jog Florencija pasinaudos atsargumo principu dėl 5G įvedimo.[8]

2019-05-20, „Ortica Web“ teigia, jog The Palazzo Montecitorio įsikūręs parlamentinis judėjimas, pasisakantis prieš 5G technologiją, reikalauja vyriausybės moratoriumo.[9] Dar anksčiau „Oasi Sana“ pranešė, jog 5G stabdymas buvo patvirtintas ir kitose Italijos vietovėse. Pilną sąrašą galima rasti Italų aljanse prieš 5G (Italian Alliance to Stop 5G).[2]

2019-06-24, „Oasi Sana“, drauge su 13 tarybų nutarimų bei municipalinių judėjimų dėl atsargumo priemonių sąrašu, taip pat paviešino kreipimąsi į merus: „Merai, stabdykite 5G, tai pirmasis Italijos sustabdymo reikalavimas“.[10]

Jungtinės Karalystė, dėl susirūpinimo įtaka gyventojų sveikatai, taip pat prieštarauja 5G ryšio įvedimui

Kol nebus suteikti 5G technologijos saugumo duomenys, Brighton, Hove, Devonshire, Shepton Mallet, Somerset, Frome, Totnes, Velso, Glastonbury ir Trafford miestų tarybos, kaip ir daugelis kitų Europos bei pasaulio šalių, įsakė sustabdyti 5G technologiją. 2019-11 vykusio Velso miesto tarybos susirinkimo protokolas teigia:[11]

Kadangi ši taryba yra atsakinga už visuomenės ir aplinkos saugojimą nuo sąlyčio su žala, todėl, remdamasi atsargumo principu, ji prieštarauja dabartiniame mokslinio ištirtumo lygyje nenuspėjamo 5G ryšio įjungimui Velso miesto tarybos parapijoje, iki kol bus atskleista daugiau informacijos.

Tuo pat metu, 2019-11, Lampeter miesto taryba nusprendė pritarti pasipriešinimui 5G:[12]

Lampeter miesto taryba sutiko „smėlyje nubrėžti liniją“ ir atsisako patvirtinti 5G technologijos įjungimą, kol laukiama daugiau mokslinių tyrimų apie bet kokį neigiamą poveikį. 

2019-10-21, Shepton Mallet, Somerset taryba blokuoja 5G įjungimą, kol „valdžia įrodys, jog tai saugu“[13] Tuo tarpu West Monkton parapijos taryba nutarė pasiremti atsargumo principu dėl 5G įvedimo:

Nors parapijų tarybos negali sustabdyti artėjančios 5G infrastruktūros mūsų bendruomenėse, tačiau siunčia aiškų signalą centrinei valdžiai, kad ši problema egzistuoja. Padedant žiniasklaidai didinamas vietinis suvokimas, padedantis kitoms taryboms imtis tų pačių veiksmų ir sukuriamas riplio efektą bei sujudinami vandenys. 5G šalininkai, prašome – paskambinkite savo vietinės parapijos tarnautojui ir paprašykite kalbėti apie 5G. Tai truks apie 5 minutes, paminint, kad atsargumo principas buvo pritaikytas Glastonbury, Frome, Sheppton Mallet, Wellington, West Monkton, Totnes ir Kingsbridge.

Nuoroda į Facebook puslapį, kuriame gyventojai dalinasi naujienomis.

2019-02-11, „News4Trafford“ pranešė, jog Trafordo miesto taryba atmetė 5G.[14] Toliau Frome miestas tapo antru miestu Somersete, kuris, dėl susirūpinimo įtaka sveikatai, nusprenė paprieštarauti 5G ryšio įvedimui.[15] Frome miesto taryba pasirinko atsargumo principą, teigdama:

Liepos mėnesio susitikime Frome miesto taryba aptarė karštai diskutuojamą 5G temą. Tarybos nariai pritarė šioms rekomendacijoms: Frome miesto taryba jaučia moralinę atsakomybę saugoti visuomenės sveikatą ir vietinę aplinką. Kol nėra labiau nepriklausomo mokslinio sutarimo, kad 5G naujos kartos judriojo ryšio spinduliuotė nekenkia žmonėms ir aplinkai, FMT renkasi atsargumo principą ir nepatvirtins 5G įjungimo. Tarybos lyderis Rich Ackroyd sako: „Frome miesto taryba neabejotinai nėra tokioje padėtyje, kad uždraustų ar leistų 5G ryšį mūsų mieste. Nors mūsų oficiali pozicija neleidžia įjungti šią technologiją, tai nereiškia, jog Frome miesto taryba yra prieš 5G. Mes paprasčiausiai imamės atsargumo priemonių, kol gausime daugiau informacijos.“ FMT nusprendė dirbti drauge su Glastonbury miesto taryba, kad neatsiliktų nuo jokios tolesnės plėtros.

Glastonbury miestas taip pat priešino 5G. Glastonbury miesto tarybos nariai nusprendė laikytis šios pozicijos, kol bus gauta papildoma informacija apie ryšio poveikį gyventojų sveikatai. 2019 birželio 11 dieną, Glastonbury miesto tarybos susirinkime, tarybos nariai Mike Smyth ir Jon Cousins pasiūlė tokią veiksmų seką:[16] 

Ši taryba jaučia socialinę atsakomybę saugoti visuomenę ir aplinką nuo spinduliuotės keliamos žalos. Kol 5G ryšys yra nenuspėjamas pagal dabartinį mokslinių žinių lygį ir kol naujai įkurta patariamoji 5G komisija neatkleidė daugiau informacijos, taryba nepritaria 5G įvedimui Glastonbury parapijoje, remiantis atsargumo principu.

2019 spalį, Brighton miesto taryba, kartu su Hove miesto taryba, uždraudė 5G bokštus. Apie tai, jog Brighton ir Hove miestų tarybos prisijungia prie augančio 5G bokštus draudžiančios valdžios sąrašo pranešė ir žiniasklaidos priemonės.[17] 

Tuo pat metu, Devonshire miesto valdantieji taip pat nusprendė uždrausti naujas 5G instaliacijas. Žiniasklaida pranešė apie miesto karą su šia naująja technologija: „Devonshire pareigūnai draudžia naujo didelio greičio tinklo instaliacijas, po to, kai kampanijos dalyviai pareikalavo detalesnių poveikio sveikatai tyrimų“.[18]

Šalia esančio Totnes miesto merė ir žaliųjų partijos tarybos narė Jacqi Hodgson išreiškė savo nepasitikėjimą technologija: „Mes nerimaujame, jog aplink mus bus žymiai didesnis spinduliuotės šleifas.“

Totnes taryba taip pat yra paskelbusi moratoriumą 5G ryšiui. Devon miestas tapo pirmuoju miestu šalyje, kuris nusprendė užkirsti kelią 5G mobiliųjų telefonų tinklo instaliavimui. Kaip teigiama, Totnes miesto taryba neturi tokios galios, jog sulaikytų naujų bokštų statybą, tačiau tarybos nariai pasisakė, jog jų moratoriumas siunčia žinutę, kad jie nenori šios technologijos mieste, kol nėra jos saugumo įrodymų. Totnes merė Jacqi Hodgson įsitikinusi, jog „tai yra kitokia spinduliuotės forma, kuri nebuvo stebima“.

Šveicarija įvedė 3 metų moratoriumą, stabdantį 5G technologijos platinimą

2020 metų vasarį, dėl susirūpinimo savo gyventojų sveikata, Šveicarija sustabdė 5G platinimą. Tai patvirtino „The Financial Times“[19] ir „Telecom Paper“ leidinys.[20] 4G+ ir 5G ryšiui Ženevos kantonas įvedė 3 metų moratoriumą.[21]

Įstatymo pataisa numato, kad per šį laikotarpį bet kuriam naujam įrenginiui bus reikalingas leidimas. Tai galioja ir 4G+ (žinomam kaip pirmosios 5G tipo bangos), ir Šveicarijoje dar nepasirodžiusiam 3.5 gigahercų dažnio 5G ryšiui, bei 26 gigahercų dažniu veikiančiam 5G ryšiui.[21]

Šveicarijos vyriausybė yra pranešusi, kad pradės stebėti spinduliuotės lygius. Ji taip pat atsisakė sumažinti radijo dažnių spinduliuotės apribojimus: Šveicarijos parlamentas atmetė parlamentinį pasiūlymą,[22] reikalaujantį sumažinti prevencinius emisijos limitus mobiliųjų telefonų bazinėms stotims. Todėl tokio tipo instaliacijoms, dėl atsargumo, ribinės nejonizuojančiosios spinduliuotės montavimo vertės išlieka 4-6 V/m. 

Trečiadienį vyriausybė pranešė, kad tam, jog numalšintų susirūpinimą dėl 5-osios kartos (5G) mobiliojo ryšio spinduliuotės galimo poveikio sveikatai ir užtikrintų sėkmingą naujausios technologijos įdiegimą, Šveicarija pristatys stebėjimo sistemą.

Ministrų kabinetas sutiko, kad federalinė aplinkos agentūra matuotų taip vadinamos nejonizuojančios spinduliuotės lygius, įvertintų rizikas ir reguliariai informuotų visuomenę apie savo išvadas.[23]

Žalioji parlamento narė Sabine Glauser Krug Vaud kantone „prašo valstybės tarybos sustiprinti informavimo ir sąmoningumo didinimo veiksmus nejonizuojančios spinduliuotės skleidimo tema“.[24]

Tuo tarpu „Silicon Republic“ cituoja Šveicarijos aplinkos agentūrą Das Bundesamt für Umwelt (Bafu), kuri dėmesį į problemą sutelkė teigdama: „nenorėtume leisti naudoti 5G ryšio be papildomų galimo spinduliuotės poveikio bandymų“.[25]

Jura miestas taip pat yra priėmęs rezoliuciją dėl 5G moratoriumo. „Jura aplinkos Ministras David Eray tiki, jog tai – protingas uždelsimas ir pasinaudojimas atsargumo principo privilegija, dėl 5G ryšio įtakos sveikatai“.[26][27] Nauji leidimai nebus išduodami tol, kol nebus įrodytas technologijos saugumas.

2019-04-11, Vaud kantonas taip pat išleido nutarimą, pasisakantį prieš naująją technologiją.[28] Kaip rašoma „20 Minutes Switzerland“ paskelbtame reportaže, „Ženeva stabdo 5G antenų statybą“.[29] Apie sustabdymą pranėšė ir „le News Switzerland“[30] bei „ABC Society“.[31] Žiniasklaida praneša, kad visa tai vyksta dėl plačiai paplitusių protestų. 

2019-09-18, „MNS“ ir„AFP Relax News“[32] pranešė, jog „baiminantis dėl sveikatos, Šveicarijoje kilo maištas prieš 5G“.

2019-10-15, Šveicarijoje, kaip rašo „Swissinfo.ch“, „5G priešininkai pradeda kampaniją, nukreiptą prieš naujos kartos judrųjį ryšį, kad priverstų balsuoti šalies mastu balsuoti dėl jo uždraudimo“.[33]

Masiniai protestai Berne, Šveicarijoje irgi iškėlė 5G ryšio saugumo klausimą:[34]

Praėjusių metų rusėjo 21 dieną, keli tūkstančiai žmonių Berne, Federalinėje aikštėje protestavo prieš 5G mobiliojo ryšio standartą, kuris laikomas pavojingu visuomenės sveikatai ir, anot protestuotojų, veikia kaip „priverstinė spinduliuotė“

Apie Berne vykstančius protestus pranešė daug skirtingų žiniasklaidos priemonių, įskaitant ir „CNA International“.[35]

Kitos šalys taip pat kelia klausimą dėl naujos kartos judriojo ryšio saugumo

Graikija

Po tris valandas trukusios diskusijos, Graikijos Kalamata miesto taryba nusprendė nebetęsti bandomosios 5G ryšio programos. Vietinėje spaudoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad pirmieji 5G tinklo stočių patikrinimai UK parodė, kad spinduliuotės lygis itin viršija leistinos spinduliuotės ribas.[36] 

Belgija

2019-01-04, Belgijos „HLN Brussels Times“ leidinys pranešė, kad „dėl susirūpinimo spinduliuote, Briuselis kol kas stabdo 5G plėtrą“.[37]

Rusija

2019-03-28, Rusijoje, „Vedomosti“ paskelbtoje naujienoje pranešama, kad „Gynybos ministerija atsisakė operatoriams perduoti 5G dažnius“.[38]

Nyderlandai

2019-04-04, Nyderlandų „AD News“ pranešė, kad Nyderlandų atstovų rūmai yra susirūpinę dėl naujojo 5G tinklo spinduliuotės pavojaus sveikatai. Politinės partijos nori kuo skubiau sužinoti, kokie yra 5G pavojai, prieš pradedant technologijos veikimą dideliu mastu.[39]

Australija

Australijos parlamentas taip pat pradėjo tyrimą dėl 5G. 2019 metų rugsėjo 13 dieną, komunikacijos ministras Hon Paul Fletcher paprašė komiteto ištirti[40] ir pranešti apie 5G dislokavimą, įjungimą ir taikymą Australijoje. Komitetas priima rašytinius pareiškimus iki 2019 metų lapkričio 1 dienos.

Įgaliojimai: Atstovų rūmų Komunikacijos ir menų komitetas ištirs ir praneš apie 5G dislokavimą, įjungimą ir taikymą Australijoje. Pagal patvirtintą Telekomunikacijų sąjungos 3-osios kartos bendradarbiavimo projekto (3GPP) Tarptautinį mobiliųjų telekomunikacijų-2020 (IMT-2020) standartą, 5G reiškia 5-osios kartos mobiliojo ryšio technologiją. Komitetas: 1. tirs 5G ryšio galimybes, talpą ir dislokavimą; 2. suvoks 5G ryšio taikymą, įskaitant jo naudojimo galimybes įmonėms ir vyriausybei.

Šis komitetas nenagrinėja klausimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

Šio australų tyrimo pastabos yra viešai prieinamos.[41]

Austrija

2019-09-08, Austrijos parlamentas taip pat užsakė tyrimą apie 5G poveikį sveikatai. Pasak „Telecom Paper“ naujienų pranešimo[42], „Dėl visuomenės susirūpinimo, jog naujosios judriojo ryšio paslaugų kartos sukelta padidėjusi spinduliuotė gali kelti žalą, Austrijos parlamentas užsakė tyrimą apie 5G poveikį sveikatai.“

Austrijos parlamento Technologijų vertinimo patariamoji taryba nusprendė įgyti patirties šioje srityje ir paskyrė Austrijos mokslų akademijos Technologijų vertinimo instituto ir Austrijos technologijos instituto konsorciumą atlikti tyrimą. Tyrimų institutai jau teikia parlamentui mokslines rekomendacijas daugeliu temų. Tikimasi, jog tyrimas bus baigtas 2020 metų sausį, pateikiant naujausių tyrimų šia tema apžvalgą. Ataskaita bus paskelbta parlamento tinklalapyje. 

Vokietija

2019-11, Vokietijos Bad Wiessee taryba vieningai nusprendė neleisti jokių 5G ryšio instaliacijų savo teritorijoje ir pranešė apie pagrindinius savivaldybės veiksmus, planuojamos 5G plėtros srityje.[43]

Slovėnija

Slovėnijoje inicijuotas judėjimas už žmogui palankią technologiją (Gibanje za cloveku prijazno tehnologije).[44]

Papua Naujoji Gvinėja

2020-01-02, Papua Naujosios Gvinėjos „Post Courier“ leidinyje rašoma, kad „prasidėjus diskusijoms apie pavojų sveikatai, Ministras Masiu stabdo 5G ryšio bandymus“.[45]

JAV kovoja su 5G žala: nuo didinamų atstumų tarp gyvenamųjų vietų ir 5G taškų iki visiško uždraudimo

JAV miestai aktyviai priima su 5G technologija susijusius nutarimus

Jungtinių Amerikos Valstijų, New Hampshire valstijos atstovai sukūrė 5G ryšio įstatymo projektą HB 522,[46] kuriame klausiama: 

Kodėl Federalinė komunikacijos komisija (FCC) ignoruoja tūkstančius patikrintų studijų, tarp jų ir neseniai publikuotą 16 metų trukusią JAV Toksikologijos programą, kuri kainavo 30 milijonų JAV dolerių ir atskleidė statistiškai reikšmingus įrodymus apie plačią žalą žmogaus DNR, smegenų ir širdies auglius, nevaisingumą ir daug kitų negalavimų? Kam reikia daugiau nei 220-ies pasaulyje pirmaujančių mokslininkų, siekiančių apsaugoti visuomenės sveikatą nuo bevielės spinduliuotės, pasirašytą kreipimąsi į PSO ir Jungtines Tautas, jei nieko nėra daroma?

Petaluma (Kalifornija) nutarė, jog jokie mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškai (ang. small cells) negali būti arčiau nei per 150 metrų nuo bet kokios gyvenamosios vietos. Tuo tarpu Fair Fax ir Mill Valley (Kaliforija) nustatė, kad mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškai (MABPT) turi būti uždrausti gyvenamosiose zonose.

Kalifornijos aukščiausiasis teismas paviešino svarbų teismo nutarimą dėl mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų. Kaip 2019-05-04 rašė „Government Technology“, „Kalifornijos Aukščiausiasis teismas prisijungia prie miestų dėl MABPT konfrontacijos“.[47]

Los Altos (Kalifornija) taip pat įvedė apribojimą, draudžiantį antenas gyvenamosiose zonose. Be to įvestas 150 metrų nuotolis nuo daugiavaikių šeimų gyvenamųjų vietų komerciniuose rajonuose, 150 metrų nuotolis nuo mokyklų, 450 metrų tarpas tarp mazgų.[48][49]

Burlington (Masačusetsas) įvedė metinius pakartotinio atestavimo mokesčius mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškams.

2019 metų gegužės 30 dieną, sulaukęs nusiskundimų iš gyventojų, Baton Rouge meras sustabdė „AT&T“ mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokštus.[50]

San Diego miestas nutarė, jog negali būti jokių MABPT arčiau nei per 90 metrų nuo mokyklų, vaikų priežiūros centrų, ligoninių ir bažnyčių (po industrijos lobizmo, 300 metrų nuotolis buvo pakeistas į 90 metrų). Taip pat praplėsta Amerikiečių su negalia įstatymo (ADA) kalba, pagal kurį jautrūs, neįgalūs ar medicinines būkles turintys asmenys privalo vengti padidėjusios mobiliojo ryšio spinduliuotės ir gali kreiptis dėl apgyvendinimo bei gauti tokias patalpas, kur mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškai nebūtų išdėstyti tam tikru spinduliu nuo jų namų ar labai netoli. 

Tuo tarpu Mason (Ohio) įvedė apribojimą, neleidžiantį statyti jokių mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų gyvenamosiose zonose ar arčiau nei per 30 metrų nuo gyvenamosios nuosavybės.

Ir šie miestai – ne vieninteliai. Daugybė JAV miestų[51] išleidžia naujus potvarkius, kad būtų sulėtintas 4/5G antenų tankinimas ir užkirstų kelią mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų pastatymui netoli mokyklų bei namų. Žemiau pateikiame vaizdo įrašą, kuriame šeima kalba apie tai, kaip 5G mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškai paveikė jų sveikatą.

Komisijų komentarus, pasitarimų užrašus ir darbotvarkes galima sekti internetu.[52] 

Vermonte priimtas įstatymas nr. H.513 (79 Aktas), susijęs su plačiajuosčio ryšio įjungimu mieste.[53] Įstatymo 24 skyriuje rašoma apie belaides technologijas ir visuomenės sveikatos ataskaitą:[54]

(a) 2020 metų sausio 1 dieną arba anksčiau, sveikatos apsaugos įgaliotinis senato Sveikatos ir gerovės bei Finansų, Sveikatos priežiūros, Energetikos komitetams pateiks ataskaitą apie galimas radijo dažnių spinduliuotės, kurią sukelia belaidės technologijos, įskaitant mobiliuosius telefonus ir FCC reguliuojamus siųstuvus, poveikio sveikatai pasekmes. Ataskaitoje bus pateikiama turimų mokslinių duomenų santrauka ir įvairių standartinių spinduliuotės limitų bei gairių palyginimas.

(b) Šios ataskaitos tikslas – suteikti pakankamą informacijos kiekį įstatymų leidėjams ir Vermonto gyventojams. Ataskaitoje surinkta informacija neturėtų būti naudojama įstatymų, kurie neatitiktų federalinio įstatymo, kūrimui.

Luiziana nubalsavo, kad Luizianos Aplinkos kokybės departamentas ir Sveikatos departamentas atlyktų tyrimą, kurio metu išsiaiškintų 5G technologijos poveikį ne tik aplinkai, bet ir visuomenės sveikatai. Luizijanos valdantieji, 103 nubalsavus už[55] ir nė vienam nebalsavus prieš, priėmė rezoliuciją nr. 145.[56]

Oregonas priėmė įstatymą nr. SB 283, pavadinimu „Įstatymas dėl belaidžio ryšio spinduliuotės mokyklose šioje valstijoje; ir kritiškos padėties paskelbimas“. Dokumente pranešama, kad Oregono Sveikatos valdžia turi:[57]

 • Peržiūrėti nepriklausomai finansuotus, patikrintus mokslinius tyrimus apie belaidžio ryšio spinduliuotės poveikį sveikatai, ypač atkreipiant dėmesį į naudojimąsi belaidžio ryšio technologijomis mokyklose ar panašioje aplinkoje.
 • Ne vėliau kaip 2021 metų sausio 2 dieną pateikti su švietimo sistema susijusią ataskaitą Teisėkūros asamblėjos laikinajam komitetui.
 • Apžvalga, nurodyta šio dokumento a) paragrafe, privalo susidėti bent iš tos literatūros, kurioje būtų nepriklausomai finansuotos, patikrintos mokslinės studijos, tyrusios mobiliojo ryšio spinduliuotės įtaką vaikų sveikatai.
 • Švietimo departamentas turi pateikti rekomendacijas mokykloms šioje valstijoje, kurios padėtų surasti alternatyvias technologijas, kad būtų sumažinta mokiniams tenkančios bevielio ryšio spinduliuotės kiekis, kuris šio dokumento poskirsnyje (1) buvo identifikuotas kaip žalingas.

2019 metų birželio 14, apie valstijos senato sprendimą rašė ir „KDRV“.[58]

Dar nepriimti, tačiau pasiūlyti įstatymų projektai, turėsiantys įtakos 5G ryšio paleidimui

Nemažai įstatymų yra pasiūlyti, bet dar nepriimti. Pavyzdžiui, 2020 metais Niujorko Asamblėjos narys Thomas Abinanti pristatė įstatymo projektą nr. 8637, kad būtų tiriama evoliucionuojančios 5G technologijos įtaka sveikatai ir aplinkai.

2019 metais Niujorko valstijoje pasiūlytas įstatymo projektas nr. A08637, kuriuo siekiama, jog būtų įkuriama laikina komisija, besivystančios 5G technologijos poveikio aplinkai ir sveikatai ištyrimui.[59] 

2019 metų lapkritį, Čikagos Sen. Suzy valstijoje, Glowiak Hilton pradėjo reikalauti darbo grupės, kuri tirtų 5G ryšio poveikį.

Havajuose pasiūlytas įstatymo projektas nr. HCR197, kuriuo prašoma tyrimo, apibendrinančio publikuotas ataskaitas ir studijas apie bevielio 5G ryšio poveikį.[60]

Pasiūlyta 13-oji bendra Montanos rezoliucija, pavadinimu „Montanos valstijos Senato ir Atstovų rūmų bendroji rezoliucija, skatinanti Kongresą taisyti Federalinį telekomunikacijų aktą, kad būtų išaiškintas MABPT veikimo gyvenamosiose zonose poveikis sveikatai“. Joje rašoma:[61]

Montanos valstija ilgą laiką vertino jos sveiką aplinką ir piliečių gerovę; ir moderniojo mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų tinklo infrastruktūros išdėstymas gyvenamuosiuose rajonuose gali sukelti spinduliuotės poveikio pavojų piliečiams; ir 1996 metų Federalinio telekomunikacijų įstatymo 704 straipsnis draudžia valstijoms ir vietos valdžios institucijoms reguliuoti belaidžio paslaugų teikėjo infrastruktūrą, atsižvelgiant į poveikį aplinkai. Taigi, dabar Montanos Kongreso senatas ir Atstovų rūmai turėtų būti raginami iš dalies pakeisti 1996 metų Federalinį telekomunikacijų įstatymą, kad būtų atsižvelgiama į MABPT tinklo įrenginių poveikį gyvenamuosiuose rajonuose.

Kitos svarbios Jungtinių Valstijų rezoliucijos dėl 5G ir MABPT

2019 metų Wilton Manors Floridos rezoliucija Nr. 2019–064[62] yra Kongreso narių raginimas prieštarauti Senato įstatymo projektui Nr. 1699, kuriuo racionalizuojamI 5G ryšio mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškai ir iš anksto imamasi vietos valdžios.

2019 metų Clearwater Floridos nutarimo nr. 19–29 tikslas – pradėti mokslinį 5G tyrimą:[63]

Clearwater miestas mano, kad jo gyventojams ir lankytojams, taip pat ir visiems piliečiams yra naudingiausia, kad Federalinė vyriausybė inicijuotų mokslinę 5G technologijos poveikio sveikatai ir ekonomikai apžvalgą.

2019 metų Hillsbor Beach miesto Floridoje nutarimas nr. 2019-035[64] prieštarauja Floridos Senato įstatymo projektui nr. 1699, kuris užkerta kelią vietinei kontrolei, susijusiai su MABPT diegimu. 

Apie Hallandale Beach, Floridoje, įvykusį nutarimą[65] dėl 5G MABPT buvo pranešta ir žiniasklaidoje.[66]

2019 metų Carmel, Indiana, nutarimas nr. CC-10-21-19-03[67] prašo Indianos valstijos įstatymų leidėjo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų nuodugniai ištirtas 5G technologijos poveikis žmonėms, ir nedelsiant sustabdyti šios technologijos diegimą ir naudojimą Indianoje, kol moksliniais tyrimais bus galutinai nustatyta, kad ji nedaro jokios žalos žmonėms.

Portlando miesto taryba Oregone vienbalsiai patvirtino rezoliuciją, raginančią Federalinę ryšių komisiją ištirti 5G technologijos pavojų sveikatai. Komisijos narės Amanda Fritz pateiktoje rezoliucijoje teigia, kad FCC tokios rizikos netyrė, nors Europos Sąjungos surinkti ir paskelbti tyrimai nustatė vėžo ir kitas rizikas.[68]

Greendale, Wisconsin 2018 metų lapkričio mėnesio nutarimas Nr. R2018-20[69] skelbia, jog 2018 metų lapkričio mėnesį, Geendale miesto, Milwaukee grafystės, Wisconsin valstijos patikėtinių taryba priėmė nutarimą Nr. R2018-20, prieštaraudama FCC 2018 metų rugsėjo 26 dienos įsakymui, nes šis įsakymas užfiksuotas kaip precedento neturintis išpuolis prieš Gryndeilo didžiausią turtą – teisę į 5G technologijos vietinę kontrolę; jis kelia grėsmę miestelio atsakomybei apsaugoti jo gyventojų sveikatą, saugą ir gerovę; ir yra nesuderinamas su Gryndeilo miestelio paskelbimuinacionaliniu istoriniu orientyru. Miestelis paprašė FCC pakeitimų, kurie išlaikytų pagrįstą vietinės kontrolės lygį. Rezoliucija buvo išsiųsta FCC ir valstybės bei federaliniams pareigūnams.

Naujienų reportažai apie 5G ryšio atsisakymą

2020-02-13, „Silicon Republic“ teigia, kad „Šveicarijos aplinkos agentūra paragino sustabdyti perėjimą prie 5G, bet didžiausia šalies telekomunikacijų kompanija vis tiek planuoja stiebų pajungimą“.[25]

2020-02-12, „Telecom Paper“ praneša, jog „Krynso savivaldybė stabdo 5G antenų patvirtinimus“.[27]

2019-11, po 3 valandas trukusių diskusijų Graikijos Kalamata miesto taryba nusprendė nebetęsti bandomosios 5G programos.[70] Dr. Theodore Metsis, visoje šalyje jau kuris laikas pristatinėjantis 5G ryšio žalą aplinkai ir sveikatai, aiškino:

Miestas nusprendė nepratęsti kontrakto, kuris buvo pasirašytas su telekomunikacijų bendrove dėl bandomosios 5G programos plėtojimo. Tai yra Kalamatos žmonių 6 mėnesius trukusių pastangų, siekiant sustabdyti 5G plėtrą, rezultatas.

2019-11-19, Kipro medicinos asociacija ir Kipro aplinkos ir vaikų sveikatos komitetas Kipro parlamentiniams Aplinkos ir Sveikatos komitetams pateikė poziciją dėl 5G dislokavimo Kipre.

Pozicijos pareiškime nurodoma, kad poveikio sumažinimą turi reglamentuoti teisės aktai, kuriuose turi būti numatyta: apsauginių, 5G ryšio neturinčių zonų įgyvendinimas mokykloms, žaidimų aikštelėms, ligoninėms; draudimas naudoti bevielį internetą ar bevielius prietaisus (pvz., planšetes ar mobiliuosius telefonus) darželiuose bei mokyklose bent iki 15 metų amžiaus.[71]

2019-05-22, Ženevos Vaud ir Jura kantonai, „Aargauer Zeitung“ ledinyje pasirodė straipsnis apie šią opią problemą, pavadinimu „Ar antenos gali būti pastatytos, ar ne? Kantonai skundžiasi 5G chaosu“.[72]

„Cyprus Mail“ taip pat rašo, jog pirmenybė turėtų būti teikiama visuomenės sveikatai, o ne mobiliųjų telefonų bendrovėms.[73]

2019-04-18, Šveicarija, „It News“ pasidalino naujiena, jog šveicarai stebės galimą 5G tinklų keliamą pavojų sveikatai.[74] Vaizdo įrašas apie Berno protestą.

Apie Ženevos gyventojų kovą su 5G antenomis 2019-04-01 rašė ir „Tribune de Genève“, o 2019-03-31, „Le Matin Dimanche“ pranešė, jog Šveicarijoje specialistų darbo grupė analizuos 5G poveikio tyrimus.

2019-04-14, „ABC Society“ pranešė, kad „Šveicarija blokuoja 5G mobiliojo ryšio pajungimą, kol nebus pademonstruotas jo saugumas“.[31]

2019-04-11, Ženeva, Vaud kantonas, „20 Minutes Switzerland“[29] ir „le News Switzerland“[30][75] rašo apie tai, jog Ženeva blokuoja 5G antenų montavimą. 

Apie Ženevos gyventojų kovą su 5G antenomis 2019-04-01 rašė ir „Tribune de Genève“, o 2019-03-31, „Le Matin Dimanche“ pranešė, jog Šveicarijoje specialistų darbo grupė analizuos 5G poveikio tyrimus.

Žinomumas apie 5G poveikį sveikatai auga tarptautiniu mastu

2019-03-20, Vokietijoje įsikūrusi Federalinė radiacinės saugos tarnyba (BfS) rekomenduoja atsargią 5G plėtotę.[76]

2019-03-11, „ITV News“ pranešė apie kvietimą sustabdyti 5G technologiją Guernsey mieste, baiminantis dėl gyventojų sveikatos“.[77]

2019-04-12, „Malta Today“ informavo apie Briuselio 5G keliamą paniką, Maltoje nesiimant jokių veiksmų dėl „Huawei“.[78]

Įvairių šalių piliečių peticijos dėl 5G sustabdymo

(Prašome susisiekti su mumis, jei turite peticijos nuorodą, kad galėtume ją patalpinti į šį sąrašą)

Australijos vaizdo įrašas apie 5G:

Papildoma informacija apie 5G poveikį sveikatai ir aplinkai

Kur galite rasti paskelbtus 5G tyrimus? Tam puikiai tiks EHT puslapis apie recenzuotus paskelbtus 5G tyrimus.[79] EHT yra paskelbę ir faktų top 20-uką[80] apie tai, ką jums reikia žinoti apie bevielį 5G ryšį ir mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus.

Daug išsamios informacijos buvo pateikta ir elektromotorinės jėgos (EMF) mokslininko kreipimęsi, kurį publikavo Europos onkologijos žurnalas.[81]

Buvo gautas ne vienas JAV Kongreso laiškas, kuriame prašoma pateikti dokumentus apie 5G diegimo saugą. Tokius laiškus rašė Senatorius Richard Blumenthal (Connecticut) ir atstovė Anna G. Eshoo (Kalifornija),[82] atstovas Thomas Suozzi (Niujorkas),[83] atstovas Peter A. DeFazio (Oregon),[84] atstovas Andy Kim (New Jersey).[85]

Pirmininkas Ajit V. Pai, atsakydamas šiems Kongreso nariams dėl galimos 5G dislokavimo įtakos radijo dažnių spinduliuotei, irgi paviešino laiškus.[86][87][88][89]

2019 metais, JAV Senato posėdyje dėl 5G, kuriame Blumenthal paklausė pramonės atstovų apie bet kokius 5G belaidės technologijos poveikio žmonių sveikatai tyrimus, jam buvo pasakyta, kad pramonė nepalaiko tokių tyrimų.[90]

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e