Reikalauti gydytojo atsakomybės už skiepų žalą galite ir Jūs (atsisiųskite specialią formą)

Siekdami atsikratyti bet kokios atsakomybės už skiepų žalą, gydytojai reikalauja paciento ar jo atstovo parašo

Gydytojo garantija ir atsakomybėGydytojo patvirtinimas dėl vakcinos saugumo turėtų tapti privalomu žingsniu prieš skiepijantis ar skeipijant savo vaiką.

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovų, teisės aktuose numatyta, kad prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvai ar globėjai privalo pasirašyti „Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ formoje. Vis dėlto, ne kiekvienas žino, jog tai yra SAM rekomendacija, ne prievolė.

Atidžiai perskaičius šią formą tampa aišku, jog tėvų parašas yra reikalingas tam, kad, komplikacijos atveju, atsakomybė nukristų nuo medikų personalo ir kaltų paprasčiausiai neliktų. 

Tėvams nusprendus savo vaiko neskiepyti, medikai taip pat reikalauja pasirašyti dokumentus, patvirtinančius, jog jie atsisako jų vaikams siūlomų skiepų. Taip yra bandoma pasėti baimę tėvams, kurie blaiviai vertina skiepų rizikas ir siekia teisės laisvai priimti su skiepais susijusius sprendimus. 

Beje, gautas tėvų parašas taip pat sutinka su šiuo, kai kuriose „Profilaktinio skiepijimo atsisakymo formose“ minimu punktu:

Išimtinais atvejais (epidemijos pavojus, reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ir gyvybei ir pan.), skiepijimas galimas be atstovo sutikimo, suderinus su atitinkamomis institucijomis.

Forma, kurią Jūs galite pateikti savo gydytojui prieš skiepijantis

Jeigu nusprendėte savanoriškai skiepytis ar skiepyti savo vaiką, norime paraginti prieš vakcinavimą gydytojui pateikti šį dokumentą: Gydytojo patvirtinimas dėl vakcinos saugumo

Šiame dokumente gydytojas patvirtins turintis teisę oficialiai užsiimti medicinine veikla, patvirtins, kad yra susipažinęs su medicininių preparatų/vaistų, kuriuos jis skiria savo pacientams, nauda ir žala. Taip pat bus užfiksuoti rizikos rizikos veiksniai, vakcinos pavadinimas, bei sąrašas ligų, nuo kurių ji turėtų apsaugoti.

Gydytojas taip pat užtikrins žinantis, kokia yra jo skiriamos vakcinos sudėtis bei joje naudojamos papildomos medžiagos, pvz.:

 • Aliuminio hidroksidas
 • Aliuminio fosfatas
 • Amonio sulfatas
 • Gyvūnų audiniai: kiaulių kraujas, arklių kraujas, triušio smegenys
 • Šuns inkstai, beždžionės inkstai
 • Vištos embrionas, vištos kiaušinis, anties kiaušinis
 • Veršelių (galvijų) serumas
 • Beta propiolaktonas
 • Galvijų serumas
 • Formaldehidas
 • Thimerosalis (gripo skiepuose)
 • Želatina
 • Glicerolis
 • Žmogaus diploidinės ląsteles (iš abortuotų kūdikių audinių ląstelių)
 • Hidrolizuota želatina
 • Mononatrio glutamatas (MSG)
 • Neomicinas
 • Neomicino sulfatas
 • Fenolio raudonas indikatorius
 • Fenoksietanolis (antifrizas)
 • Kalio fosfatas
 • Kalio monofosfatas
 • Polimiksinas B
 • Polisorbatas 20
 • Polisorbatas 80
 • Kazeino hidrolizatas
 • MRC-5 DNR likučiai
 • WI-38 DNR likučiai
 • Sorbitolis
 • Tri (n) butilfosfatas
 • VERO ląstelių likučiai (beždžionių inkstų ląstelių likučiai)

Jis taip pat patvirtins, kad šios sudedamosios dalys yra saugios suleisti pacientui į kūną ir kad moksliniai tyrimai, teigiantys, kad gyvsidabrio junginys Thimerosalis yra susijęs su neurologine ir imunologine žala, nėra įtikinami ar patikimi. Toliau jis taip pat patvirtins, kad skiepuose, kuriuos jis naudoja savo pacientams, nėra SV40 ar kitų virusų, kurie nėra nurodyti gamintojo sudėtyje.

Dar vienas patvirtinimas, kurį gausite paprašę gydytojo pasirašyti šią formą yra tai, kad vakcinos, kurias jis naudoja, yra tinkamai registruotos Lietuvoje, joms yra atilikti saugumo ir tinkamumo regionui tyrimai. 

Bendrosios praktikos gydytojo darbas turėtų būti apibrėžtas specialių standartų

Analizuojant bendrosios praktikos gydytojų darbą ir reikalavimus jo kokybei, puikus pavyzdys galėtų tapti Didžiosios Britanijos bendroji medicinos taryba. Tai yra nepriklausoma organizacija, kuri padeda apsaugoti pacientus, bei gerinti medicininį švietimą ir praktiką Didžiojoje Britanijoje. Jos veikla susideda iš šių funkcijų:

 • Sprendžia, kurie gydytojai yra pakankamai kvalifikuoti dirbti šioje organizacijoje, tikrina jų išsilavinimą ir patirtį;
 • Nustato standartus, kurių gydytojai turi siekti ir užtikrina, kad šie standartai būtų išlaikomi visą jų karjerą;
 • Atlieka veiksmus, leidžiančius išvengti pacientų ir visuomenės nepasitikėjimo gydytojais.

Kaip nurodo Didžiosios Britanijos bendroji medicinos taryba, kiekvienam pacientui turi būti užtikrintas aukščiausias priežiūros lygis. Taip pat yra siekiama tarp gydytojo ir paciento užtikrinti glaudų pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Pacientas turi visapusiškai pasitikėti gydytoju ir, esant reikalui, patikėti jam savo gyvenimą ir sveikatą. Tam, kad pasitikėjimas būtų pagrįstas, gydytojas turi išreikšti pagarbą žmogaus gyvybei ir įsitikinimams.

Gydytojas yra asmeniškai atsakingas už savo profesinę veiklą ir turi būti pasiruošęs pagrįsti savo sprendimus ir veiksmus

Bendrosios praktikos gydytojas paprastai turi atitikti šiuos standartus, susidedančius iš keturių sričių.

Žinios, įgūdžiai ir darbas

 1. Parodyti pacientui visokeriopą rūpestį
 2. Suteikti jam tinkamą priežiūrą ir praktiką
 3. Atnaujinti ir išlaikyti profesionalias darbo žinias ir įgūdžius
 4. Pagal savo kompetenciją pripažinti savo žinių ribas ir dirbti

Saugumas ir kokybė

 1. Imtis skubių veiksmų jei buvo pažeistas paciento saugumas ir orumas
 2. Apsaugoti ir skatinti paciento ir visuomenės sveikatą

Bendravimas ir partnerystė

 1. Kiekvieną pacientą gydyti kaip individualų ir gerbti jo orumą
 2. Gerbti paciento teisę į konfidencialumą
 3. Įsiklausyti ir reaguoti į paciento susirūpinimą ir pageidavimus
 4. Suteikti pacientui informaciją, kurios jis pageidauja, ir pateikti ją jam suprantama forma
 5. Gerbti paciento pasirinkimą, kurį jis priims pasitaręs su gydytoju

Komandinis darbas

 1. Su kolegomis dirbti taip, kad darbas atitiktų pacientų interesus
 2. Išlaikyti pasitikėjimą, būti atviru ir sąžiningu
 3. Niekada nediskriminuoti pacientų ar kolegų
 4. Niekada nepiktnaudžiauti pacientų ar visuomenės pasitikėjimu gydytojo profesijoje.
Pamėk Mus Facebook'e