Vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų imlumo ligoms tyrimai

Robert. F. Kennedy, Jr. - -

CDC melas: „Mes netyrėme skiepytų ir neskiepytų vaikų sveikatos būklės“

Vakcinuoti ir nevakcinuoti vaikaiTyrimai rodo, jog vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų imlumas ligoms skiriasi. Mokslininkai praneša apie ryšį tarp skiepų ir daugelio rimtų susirgimų.

Amerikos Medicinos Institutas (angl. Institute of Medicine, dabar pervadintas į National Academy of Medicine) daugybę kartų prašė CDC (angl. Centers for Disease Control and Prevention) inicijuoti tyrimus, kuriuose būtų paaiškinta, kaip skiriasi pilnai vakcinuotų ir visiškai nevakcinuotų vaikų grupių sveikata.

2012 m. Lapkričio mėn. vykusioje Kongreso apklausoje autizmo tema, Dr. Coleen Boyle, Nacionalinio Apsigimimų ir Sutrikusio Vystimosi centro (angl. Center on Birth Defects and Developmental Disabilities) direktorė, stovėdama prieš Vyriausybės Priežiūros ir Reformų komitetą (angl. House Comitee on Oversight and Government Reform), įstatymų leidėjams pateikė atsakymus į jų šia tema primygtinai užduodamus klausimus

Po ilgai trukusio aiškinimosi, ji galiausiai pasakė: „Mes netyrėme ir nelyginome skiepytų ir neskiepytų vaikų grupių“. Tai buvo melas ir manipuliacija.

Jau nuo 1999 metų, CDC pareigūnai inicijuoja vakcinų tyrimus. Nepalankūs rezultatai slepiami

Dr. Verstraeten tyrimas

Boyle žinojo, kad dar 1999 metais CDC įpareigojo Dr. Thomas Verstraeten atlikti milžinišką vakcinų saugumo tyrimą, angliškai žinomą kaip „Vaccine Safety Datalink“ (toliau VSD),[1] kuris buvo skirtas palyginti vakcinuotus ir nevakcinuotus vaikus. 

Verstraeten rado ryškų ryšį tarp gyvsidabrio turinčių hepatito B vakcinų ir kelių neurologinių sutrikimų, įskaitant autizmą ir paruošė tyrimą publikacijai.[2]

CDC pasidalino Verstraeten tyrimo analize su tuometiniais keturiais vakcinų gamintojais, tačiau saugojo šią informaciją nuo Amerikos visuomenės. 

Didžiausias pasaulyje vakcinų gamintojas, GlaxoSmithKline arba GSK, išsiuntė Dr. Verstraeten į Briuselį kartu su neapdorotais tyrimo duomenimis, kuriuos jis perdavė savo CDC bosui Frank DeStefano ir kitam tyrėjui, Robertui Davisui, kuris buvo vakcinos pramonės konsultantas. 

Ketverius metus šie du vyrai koregavo ir iškraipė tyrimo duomenis taip, kad pašalintų iš jo visus nevakcinuotus vaikus ir paslėptų skiepų ir autizmo ryšį prieš paskelbdami galutinę tyrimo versiją, siekiančią išteisinti vakcinas.

Nuo to laiko, CDC nutraukė visuomenės prieigą prie VSD ir iki šiol agresyviai blokuoja bet kokius mokslininkų bandymus lyginti vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų grupes bei tirti jų sveikatos rezultatus. Vis dėlto, Verstraeten tyrimo duomenys aiškiai rodo timerosalį, kaip pagrindinį autizmo epidemijos kaltininką.

Poul Thorsen atvejis

Elektroninių laiškų susirašinėjimai tarp CDC pareigūnų, kurie buvo gauti pagal FOIA (angl. Freedom of Information Act), ir ištraukos iš slapto 2000 metų vyriausybės reguliavimo institucijų atstovų ir vakcinų kūrėjų susitikimo Simpsonwood Poilsio Centre (Džordžija, JAV), rodo, kaip HHS pareigūnai ir toliau siekė sukurti apgaulingus tyrimus, pateisinančius vakcinas.

CDC pareigūnai pasamdė skadinavą Poul Thorsen ir sumokėjo jam 10 mln. dolerių, kad šis sukurtų melagingą Danijos studiją. Thorsen kruopščiai kūrė tyrimus su iš anksto žinomais rezultatais, tačiau vėliau tariamai (be įrodymų) iš CDC dotacijų pavogė virš 1 mln. dolerių. Šiuo metu jis yra tarptautinis bėglys, kuris, pagal federalinį kaltinamajį aktą, HHS buvo įtrauktas į labiausiai JAV ieškomų asmenų sąrašą

CDC ir toliau cituoja Thorsen tyrimus, kaip nepaneigiamą įrodymą, jog vakcinos nesukelia autizmo. 

Dr. William Thompson tyrimas

CDC pareigūnai, Frank DeStefano ir Coleen Boyle, žinojo, jog tam, kad galutinai ir įtikinamai sugriautų ryšį tarp vakcinų ir autizmo, jiems reikia tyrimo, nagrinėjančio amerikiečių populiaciją. Jie manė, kad saugiausia bus tirti MMR vakciną, kadangi ši savo sudėtyje neturi timerosalio.

Šiai užduočiai jie paskyrė vyriausiajį CDC mokslininką Dr. William Thompson ir tris kitus mokslininkus iš Imunizacijos Saugos Ofiso (angl. Immunization Safety Office). MMR vakcinos poveikį buvo nuspręsta tirti Džordžijos (Georgia) valstijos vaikams.

Thompson susirūpino, kad jis buvo įtrauktas į dar vieną „cirką“, kaip buvo su Verstraeten tyrimu. Viršininkai pažadėjo Thompson, kad šį kartą nebus jokios slaptos veiklos ar išsisukinėjimų, kad būtų nuslėpti tyrimo iniciatoriams nepalankūs duomenys. Jie sudarė sutartį: nesvarbu kokie bus duomenys, jie bus paviešinti. 

Gavus šokiruojančius duomenis, kuriuose buvo aiškiai matomas MMR vakcinos ir autizmo ryšys, viršininkas Destefano nurodė keturiems CDC mokslininkams sunaikinti įrodymus didelėse šiukšlių dėžėse. To pasekoje Thompsonas išreiškė apgailestavimą: „Aš negaliu patikėti, kad mes tai padarėme.” Vis dėlto, pakartotinė tyrimo analizė patvirtino faktą, kad nieko nelaukiant yra reikalingi papildomi tyrimai.[3]

Šis, iškarpytas ir suniokotas, tyrimas yra cituojamas 97 vėliau pasirodžiusiose mokslinėse publikacijose, kaip įrodymas, kad vakcinos nesukelia autizmo.

Man iš tiesų labai gėda, kai sutinku tėvus, kurių vaikams išsivystė autizmo spektro sutrikimas, todėl, kad aš esu šios problemos dalis.

Detalūs vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų grupių tyrimo rezultatai (Verstraeten studija)

Nepaisant CDC pastangų slopinti nepriklausomus mokslininkus ir mokslinių tyrimų institucijas (įskaitant UCLA), nuo 1999 m. buvo sugebėta atlikti ir paskelbti keletą papildomų vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų grupių tyrimų. Šie tyrimai rodo, kad, lyginant su nevakcinuotų vaikų grupėmis, vakcinuotų vaikų grupėse daug dažniau vyrauja lėtinės ligos, smegenų bei imuninės sistemos pažeidimai ir kitos ligos. Verstraeten studijos metu gauti rezultatai yra apibendrinti žemiau pateiktoje lentelėje:

Liga Vakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais) Nevakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais)
Alergijos  3,1 
Alergijos (skiepijant difterijos, kokliušo ir stabligės vakcina) 1,63  1
Alerginis rinitas  30  1
Autizmo spektro sutrikimai 4,2 1
Autizmo spektro sutrikimai (skiepijant Hepatito B skiepu) 7,6 
Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo (DTHS) 4,2 
Egzema  2,9  1
Kalbos sutrikimai (skiepijant Hepatito B skiepu) 2,1 
Mergaičių mirtingumas (skiepijant difterijos, kokliušo ir stabligės vakcina) 10 1
Miego sutrikimai (skiepijant Hepatito B skiepu) 5 1
Mokymosi sutrikimai 5,2   1
Neurologiniai vystymosi sutrikimai 3,7
Neurologiniai sutrikimai (skiepijant Hepatito B vakcina) 1,8  1
Neurologiniai sutrikimai (skiepijant prieš laiką gimusius kūdikius) 6,6 1
Specialiojo išsilavinimo poreikis (skiepijant Hepatito B vakcina) 8,63 
Su gripu nesusijusios infekcijos (skiepijant gripo vakcina) 4,4  1

Toliau pateikiame CDC nepaskelbtos Verstraeten studijos skaidres. (Jūs taip pat galite atsisiųsti PDF failą į savo kompiuterį)

CDC nepaskelbta Verstraeten studija, atskleidė ryšį tarp hepatito B vakcinų ir padidėjusios autizmo (7,6 karto), miego sutrikimų (5 kartus), kalbos sutrikimų (2,1 karto) bei neurologinių sutrikimų (1,8 karto) rizikos:[2]

  Hepatito B vakcinų sąsaja su autizmo spektro sutrikimaisHepatito B vakcinų ir padidėjusios autizmo, miego, kalbo bei neurologinių sutrikimų rizikos ryšys

Difterijos, kokliušo ir stabligės vakcinos 1,63 karto padidina alergijų tikimybę vaikams:[4]

DTP vakcinų sąsaja su alergijomisDifterijos, kokliušo ir stabligės vakcinos padidina vaikų alergijų tikimybę

Hepatito B vakcinos 8,63 karto padidina specialiojo išsilavinimo poreikio tikimybę:[5]

Hepatito B vakcinos ir spec. išsilavinimo poreikisHepatito B vakcinos didina specialiojo išsilavinimo poreikio tikimybę

Hepatito B vakcinos 3 kartus padidino vyriškos lyties naujagimių autizmo tikimybę:[6]

Hepatito B vakcinos ir autizmo spektro sąsajaHepatito B vakcinos 3 kartus padidino vyriškos lyties naujagimių autizmo tikimybę

Gripo vakcinos 4,4 karto padidina su gripu nesusijusių infekcijų dažnį:[7]

Gripo vakcinos ir infekcijų pavojusGripo vakcinos sukelia su gripu nesusijusias infekcijas

Difterijos, kokliušo ir stabligės vakcinos 10 kartų padidina mergaičių mirtingumą:[8]

DTP vakcinos ir mergaičių mirtingumasDifterijos, kokliušo ir stabligės vakcinos didina mergaičių mirtingumą

Prieš laiką gimusių kūdikių skiepijimas 6,6 karto padidimo neurologinių vystymosi sutrikimų tikimybę:[9]

Prieš laiką gimusių kūdikių skiepijimas ir neurologiniai sutrikimaiPrieš laiką gimusių kūdikių skiepijimas padidima neurologinių vystymosi sutrikimų tikimybę

Vakcinos didina alerginio rinito (30 kartų), alergijų (3,1 karto), dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo (DTHS, angl. ADHD) (4,2 karto), autizmo (4,2 karto), egzemos (2,9 karto), mokymosi sutrikimų (5,2 karto) ir neurologinių vystymosi sutrikimų (3,7 karto) riziką:[10]

Vakcinų sąsaja su DTHS, autizmu ir įvairiais sutrikimaisVakcinos didina alerginio rinito, alergijų, DTHS, autizmo, egzemos, mokymosi sutrikimų ir neurologinių vystymosi sutrikimų riziką

Vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų imlumo ligoms tyrimas (Dr. Thompson gauti rezultatai)

Dr. Thomson atlikto tyrimo metu buvo gauti šokiruojantys duomenys. Jie parodė, kad afroamerikiečių berniukų tarpe, kurie buvo paskiepyti MMR vakcina, autizmo atvejų skaičius padidėjo 364%. Kiti mokslininko atlikto tyrimo rezultatai pateikti lentelėje:

Liga Vakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais) Nevakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais)
I tipo diabetas 3 1
I tipo diabetas (skiepijant poliomelito vakcina) 2,5 1
Ankstyvo brendimo tikimybė (skiepijant Hepatito B vakcina, kurioje yra timerosalio) 2,1
Alerginis jautrumas (skiepijant Hepatito B vakcina) 1,23 1
Alerginis rinitas (skiepijant Hepatito B vakcina) 1,25 1
Astma (skiepijant Hepatito B vakcina) 1,42
Astma (skiepijant ŽPV vakcina) 8,01  1
Autizmo spektro sutrikimai (skiepijant MMR vakcina) 3,64 1

Autizmo spektro sutrikimai (skiepijant Hepatito B vakcina, kurioje yra timerosalio)

3,39 1
Krono liga (skiepijant MMR vakcina) 3,01
Opinis kolitas (skiepijant MMR vakcina) 2,53 1

Toliau pateikiame CDC nepaskelbto Dr. Thomson darbo skaidres. Pilno dydžio skaidrės pateiktos šioje nuorodoje.

Vakcinos 3 kartus didina pirmo tipo diabeto riziką.[11]

Vakcinacijos ir pirmo tipo diabeto sąsajaVakcinacija 3 kartus didina pirmo tipo diabeto riziką

Vakcinos nuo poliomelito 2,5 karto didina pirmo diabeto tipo riziką.[12] 

Poliomelito vakcinos ir pirmo tipo diabeto sąsajaVakcinacija nuo poliomelito 2,5 karto didina pirmo diabeto tipo riziką. 

Neapdirbti CDC duomenys rodo, kad laiku atlikta MMR vakcinacija autizmo spektro išsivystymo tikimybę padidino 3,64 karto.[13]

MMR vakcinos ir autizmo spektro ryšysMMR vakcinos autizmo spektro išsivystymo tikimybę padidino 3,64 karto.

Hepatito B vakcinos, kuriose galima rasti Timerosalio, 3,39 karto padidina autizmo spektro išsivystymo riziką.[14]

Timerosalio ir autizmo spektro sąsajaHepatito B vakcinos, kuriose galima rasti Timerosalio, 3,39 karto padidina autizmo spektro išsivystymo riziką.

Hepatito B vakcinos padidina alerginio rinito (1,25 karto), astmos (1,42 karto) ir alerginio jautrumo (1,23 karto) riziką.[15]

Alerginio rinito, astmos ir alerginio jautrumo sąsajos su Hepatito B vakcinomisHepatito B vakcinos padidina alerginio rinito (1,25 karto), astmos (1,42 karto) ir alerginio jautrumo (1,23 karto) riziką.

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) vakcina 8,01 karto padidina astmos išsivystymo riziką.[16]

ŽPV vakcina ir astmos išsivystymo pavojusŽPV vakcina 8,01 karto padidina astmos išsivystymo riziką.

Hepatito B vakcinos, kuriose galima rasti Timerosalio, 2,1 karto padidina ankstyvo brendimo tikimybę.[17]

Timerosalio ir ankstyvojo brendimo ryšysHepatito B vakcinos, kuriose galima rasti Timerosalio, 2,1 karto padidina ankstyvo brendimo tikimybę.

MMR vakcina 3,01 karto padidina Krono ligos ir 2,53 karto – opinio kolito išsivystymo riziką.[18]

Krono ligos ir opinio kolito išsivystymo pavojus dėl MMR vakcinosMMR vakcina 3,01 karto padidina Krono ligos ir 2,53 karto – opinio kolito išsivystymo riziką.

Timerosalio turinčių vakcinų poveikis sveikatai (Dr. Thomas Verstraeten tyrimas)

Jau nimėjome, kad 1999 metais CDC užsakė vidaus tyrėją Dr. Thomas Verstraeten atlikti vakcinuotų/nevakcinuotų asmenų tyrimą milžiniškam CDC vakcinų saugumo tyrimui „Vaccine Safety Datalink“. Buvo gautos nerimą keliančios išvados, kurios parodė ryšį tarp gyvsidabrio turinčių hepatito B vakcinų ir kelių neurologinių pažeidimų, įskaitant autizmą. CDC pasidalino rezultatais su tuometiniais keturiais vakcinų gamintojais, išpublikavo pakoreguotą tyrimo versiją ir galiausiai nutraukė visuomenės prieigą prie VSD.

Nepaisant CDC pastangų slopinti nepriklausomus mokslininkus ir tyrimų institucijas (įskaitant UCLA), nuo 1999 m. jiems pavyko atlikti ir paskelbti keletą papildomų vakcinuotų/nevakcinuotų asmenų tyrimų.

Toliau apžvelgsime timerosalio turinčių vakcinų (HepB, H1N1 Influenza, ŽPV) ir Dėmesio stokos, hiperaktyvumo sutrikimo, autizmo, padidėjusios persileidimų rizikos, Bello paralyžiaus, celiakijos, žarnyno uždegimų ligų bei atminties pablogėjimo ryšį. Pilno dydžio skaidrės pateiktos šioje nuorodoje.

Liga, sveikatos sutrikimas Vakcinuoti Timerosalio turinčia vakcina (rizikos padidėjimas, kartais) Nevakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais)
Autizmas 11,35
Atminties pablogėjimas (skiepijant ŽPV vakcina) 1,23 
Bello paralyžius (skiepijant H1N1 gripo vakcina) 1,34 1
Celiakija (skiepijant ŽPV vakcina) 1,56  1
Dėmesio stokos hiperaktyvumo sutrikimas (skiepijant Timerosalio turinčia hepatito B vakcina) 1,9 1
Emociniai sutrikimai (skiepijant Timerosalio turinčiomis trigubomis HepB serijos vakcinomis) 2,37 1
Galūnių dilgčiojimas, tirpimas (skiepijant H1N1 gripo vakcina) 1,25 1
Nevalingi judesiai (skiepijant ŽPV vakcina) 1,53 1
Persileidimas nėštumo metu (skiepijant H1N1 gripo vakcina) 7,7 1
Persileidimas nėštumo metu (skiepijant H1N1 ir sezonine gripo vakcina) 11,4 
Uždegiminės žarnyno ligos (skiepijant H1N1 gripo vakcina) 1,25

Timerosalio turinčios hepatito B vakcinos, lyginant su kitomis vakcinomis, kurių sudėtyje nėra timerosalio, 1,9 karto padidina Dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimo (ADHD) riziką.[19]

Hepatito B vakcinų ir ADHD ryšysTimerosalio turinčios Hepatito B vakcinos didina ADHD riziką.

Didžiausi timerosalio kiekiai 11,35 karto didina autizmo riziką.[20]

Timerosalio ir autizmo ryšysDidelii timerosalio kiekiai didina autizmo riziką.

Dvi H1N1 gripo vakcinos, prieš nėštumą ir nėštumo metu, 7,7 karto didina persileidimo riziką.[21]

H1N1 gripo vakcina nėštumo metuPersileidimo rizika padidėja 7,7 karto jei nėščioji vartoja H1N1 gripo vakcinas.

Pacientams, priskiriamiems didelės rizikos grupėms, H1N1 gripo vakcina didina Bello paralyžiaus (1,34 karto), galūnių dilgčiojimo ir tirpimo (1,25 karto) bei uždegiminių žarnyno ligų (1,25 karto) riziką.[22]

H1N1 gripo vakcinos poveikisH1N1 gripo vakcina didina Bello paralyžiaus, galūnių tirpimo ir žarnyno ligų pavojų.

ŽPV vakcina didina atminties pablogėjimą (1,23 karto) ir nevalingus judssius (1,53 karto).[23]

ŽPV vakcina ir atminties pablogėjimasŽPV vakcina didina atminties pablogėjimą bei nevalingų judesių pasireiškimą.

Timerosalio turinčios, trigubos HepB serijos vakcinos, per pirmus šešis gyvenimo mėnesius, 2,37 karto padidina emocinių sutrikimų koeficientą.[24]

Trigubos HepB serijos vakcinos ir emociniai sutrikimaiTimerosalio turinčios, trigubos HepB serijos vakcinos didina emocinių sutrikimų koeficientą.

ŽPV vakcina 1,56 karto didina celiakijos riziką.[25]

ŽPV vakcinos ir celiakijos ryšysŽPV vakcina gali būti pasireiškusios celiakijos priežastimi.

H1N1 ir sezonine gripo vakcina skiepytos nėščios moterys 11,4% dažniau patyrė persileidimą nei tos, kurios buvo skiepytos tik sezonine gripo vakcina.[26]

H1N1 ir persileidimaiH1N1 ir sezonine gripo vakcina skiepytos nėščios moterys dažniau susidūrė su persileidimais.

Šalutinis kiaulių gripo, DTaP, roto viruso ir tymų vakcinų poveikis

Mokslininkai taip pat išanalizavo kiaulių gripo, DTaP ir DTP (kokliušo, difterijos ir stabligės vakcinos), roto viruso, tymų vakcinas. Skiepytiems šiomis vakcinomis buvo nustatyti dažnesni narkolepsijos, chorioamnionito (bakterinė gemalo membranos ir vaisiaus vandenų maišo infekcija), žarnų nepraeinamumo, alergijų ir astmos atvejai. Taip pat nustatytas ryšys tarp timerosalio turinčių vakcinų ir nervinio raumenų tiko bei ankstyvojo brendimo.

Liga, sveikatos sutrikimas Vakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais) Nevakcinuoti (rizikos padidėjimas, kartais)
Ankstyvas brendimas (skiepijant iki 13 mėnesių amžiaus, timerosalio turinčia vakcina) 6,45 1
Astma (vartojant tris DTP vakcinos dozes) 0,61
Atopinis dermatitas (skiepijant tymų vakcina) 2,8 1
Narkolepsija (skiepijant kiaulių gripo vakcina) 25 1
Nervinis raumenų tikas (berniukų, skiepytų timerosalio turinčiomis vakcinomis) 2,19 1
Žarnyno nepraeinamumas (skiepijant roto viruso vakcina) 5,8 1

Kiaulių gripo vakcina (Pandemrix) 25 kartus didina narkolepsijos riziką (švedų vaikų tyrimas).[27]

Kiaulių gripo vakcinos poveikis sveikataiKiaulių gripo vakcina (Pandemrix) didina narkolepsijos riziką.

Nėščiosioms, vakcinuotoms DTaP vakcina, nustatyta didesnė chorioamnionito rizika, lyginant su nėščiosiomis, kurios nebuvo vakcinuotos DTaP.[28]

DTaP vakcina nėštumo metuDTaP vakcina padidina chorioamnionito riziką.

Pirmoji roto viruso vakcinos dozė 5,8 karto didina žarnyno nepraeinamumo riziką.[29]

Roto viruso vakcinos ir žarnyno nepraeinamumasPirmoji roto viruso vakcinos dozė 5.8 karto didina žarnyno nepraeinumo riziką.

Tymų vakcina, lyginant su tymų infekcija, 2,8 karto didina atopinio dermatito riziką.[30]

Tymų vakcinos ryšys su atopiniu dermatituTymų vakcina didina atopinio dermatito riziką.

Padidintas timerosalio kiekis vaikų vakcinose 2,19 karto padidina berniukų nervinio raumenų tiko riziką.[31]

Nervinis raumenų tikas ir timerosalio kiekis vaikų vakcinosPadidintas timerosalio kiekis vaikų vakcinose didina berniukų nervinio raumenų tiko riziką.

Atidedant pirmąsias tris DTP vakcinos dozes, astmos rizika sumažėja 61%.[32]

 DTP vakcinos ir astmaAtidedant pirmąsias tris DTP vakcinos dozes, astmos rizika sumažėja.

Didelis timerosalio kiekis vakcinose, sirtose vaikams iki 13 mėnesių amžiaus, 6,45 karto padidina ankstyvą brendimą.[33]

Timerosalio ir ankstyvo brendimo ryšysDidelis timerosalio kiekis vakcinose skatina ankstyvą brendimą.

Nuorodoje yra pateiktos pilno dydžio skaidrės.

Sunkių lėtinių ligų skaičius didėja kartu su laipsniškai didėjančia vakcinacija

Toliau pateikiami apibendrinimai ir grafikai nėra tikros skiepytų/neskiepytų studijos. Vietoje to, tyrėjai vertino bendrą asmenų sveikatos būklę, po to kai pridėjo vienkartinę vakcinos dozę ar vakciną populiacijoje, kuri jau buvo stipriai paskiepyta.

Rezultatai vis tiek išlieka stulbinantys. Visi tyrimų rezultatai rodo statistiškai reikšmingą sunkių lėtinių ligų skaičių padidėjimą, susijusį net ir su laipsniškai didėjančia vakcinacija. Šie duomenys, net ir nekreipiant dėmesio į šokiruojančius anksčiau pateiktus duomenis, turėtų paskatinti skubią mobilizaciją bet kurioje sąžiningoje reguliavimo agentūroje.

Hepatito B skiepo sąsaja su I-ojo tipo diabetuPristačius Hepatito B skiepą, 1,62 karto išaugo vaikų pirmojo tipo diabeto atvejai.

1988 m. Naujoje Zelandijoje pridėjus Hepatito B skiepą, 1,62 karto išaugo vaikų pirmojo tipo diabeto atvejai. Pirmojo tipo diabeto atvejų skaičius 0-19 m. amžiaus grupėje, Christchurch mieste, išaugo nuo 11,2 atvejų (100,000 vaikų, metai prieš pradedant imunizacijos programą, 1982-1987 metais) iki 18,1 atvejų (100,000 vaikų) kasmet (P=.0008) (pradėjus imunizacijos programą, 1989-1991 metais).[34]

DTP vakcinacija didina mergaičių mirtingumąDTP vakcinacija 2,45 karto padidina mergaičių, kurios prieš tai vartojo BCG (tuberkuliozės) vakciną, mirtingumą.

DTP vakcinacija 2,45 karto padidina mergaičių, kurios prieš tai vartojo BCG (tuberkuliozės) vakciną, mirtingumą. Septyni tyrimai, kuriuose dalyvavo BCG vakcina skiepyti vaikai, parodė, kad DTP vakcinacija buvo susijusi su 2,45 karto (95% patikimumo intervalas 1,68-3,86) padidėjusiu mergaičių mirtingumu (tuo tarpu jokio padidėjusio berniukų mirtingumo nenustatyta, dažnis 0,96, 0,55-1,68). Tik dabar pradedama gilintis į tai, kaip moterų ir vyrų imuninė sistema gali skirtingai reaguoti į skiepus kūdikystėje.[35]

Vakcinos ir padidėjęs kūdikių mirtingumasSuvartotas didesnis vakcinų skaičius 1,83 karto padidina kūdikių mirtingumą.

Iki vienerių metų suvartotas didesnis vakcinų skaičius 1,83 karto padidina kūdikių mirtingumą. Naudojant Tukey-Kramer testą, buvo aptiktas statistiškai reikšmingas kūdikių mirtingumo pokytis tarp šalių, kuriose duodama 12-14 vakcinos dozių ir šalių, kuriose duodama 21-23 ir 24-26 vakcinų dozės.[36]

DTP vakcinos sąsaja su kūdikių mirtingumuViena DTP vakcinos dozė 1.84 karto padidina kūdikių mirtingumą.

Viena DTP vakcinos dozė 1.84 karto padidina kūdikių mirtingumą. Viena difterijos, kokliušo, stabligės vakcinos dozė buvo susijusi su 1,84 mirtingumo koeficientu (1,10-3,10). Dvi- trys dozės buvo susijusios su 1,38 mirtingumo koeficientu (0,73-2,61), lyginant su vaikais, kurie negavo nei vienos šios vakcinos dozės.[37]

Ankstyvas DTP vakcinos vartojimas ir mirtingumasAnkstyva mergaičių vakcinacija DTP vakcina padidina kūdikių mirtingumą 5,68 karto.

Ankstyva mergaičių vakcinacija DTP vakcina padidina kūdikių mirtingumą 5,68 karto. Nustebino tai, kad netgi geriausiai besimaitinantiems vaikams, kurie buvo paskiepyti anksti, ankstyva DTP vakcinacija buvo siejama su padidėjusiu mirtingumu.[38]

DTP ir BCG vakcinos ir kūdikių mirtingumasGavus dvigubą, DTP ir BCG, vakciną, 2,4 karto padidėjo kūdikių mergaičių mirtingumas. 

Gavus dvigubą, DTP ir BCG, vakciną, 2,4 karto padidėjo kūdikių mergaičių mirtingumas. Megaitės, kurios gavo abi vakcinos dozes, susidūrė su pastebimai didesniu mirtingumu, negu tos, kurios buvo paskiepytos tik viena iš šių dviejų vakcinų (rizikos santykis 2,4; 95% patikimumo intervalas 1,2-5,0).[39]

Antra ir trečia DTP vakcinos dozė ir kūdikių mirtingumasGavus antrą ir trečią DTP vakcinos dozę, 4,36 karto padidėja kūdikių mirtingumas. 

Gavus antrą ir trečią DTP vakcinos dozę, 4,36 karto padidėja kūdikių mirtingumas. Su pirma DTP doze siejamas mirtingumo santykis buvo 1,81 (95% patikimumo intervalas: 0,95-3,45), su antra ir trečia dozėmis – 4,36 (95% patikimumo intervalas: 1,28, 14,9.[40]

Pilno dydžio skaidrės pateiktos šioje nuorodoje.

Nepriklausomi mokslininkai: paskiepytų grupėje dominuoja lėtinės ligos

Lyginant skiepytų ir neskiepytų populiacijų sveikatos rezultatus, paskiepytų grupėje dominuoja lėtinės ligos. CDC ir farmacijos kompanijos deda dideles pastangas siekdamos, kad mokslininkai negalėtų atlikti šių tyrimų ir neleistų žurnalams jų publikuoti. Nepaisant to, nepriklausomu mokslininkų išliko ir jų publikuoti tyrimai išvengė cenzūros. Visuomenės sveikatos šalininkai, norintys pamatyti tyrimus, gali rasti juos tarp gausiai recenzuojamų PubMed publikacijų.

  Vakcinacijos ir astmos bei šienligės ryšysVaikų vakcinacija padidina astmos (11,4 karto) ir šienligės (10 karto) riziką.

Vaikams, kurių šeimose sutrikimų anksčiau nebuvo, vakcinacija padidina astmos (11,4 karto) ir šienligės (10 karto) riziką. Kelios regresinės analizės parodė reikšmingas (nuo p <.0005) ir nuo dozės priklausančias neigiamas sąsajas tarp atsisakymo skiepytis ir pačių praneštų astmos ar šinligės atvejų, kurie buvo diagnozuoti tik tiems vaikams, kurių šeimose tokios būklės nėra buvę, tuo tarpu astmos atvejais – vaikams, kurie kūdikystėje nebuvo gydomi antibiotikais.[41]

  DTP ir tymų vakcinų sąryšis su mirtimiDTP vakcina kartu su tymų vakcina mirties riziką didina 2,59 karto.

Skiepijant DTP vakcina kartu su tymų vakcina arba skiepijant DTP vakcina po tymų vakcinos, mirties rizika padidėjo (2,59 karto). Vaikų, kuriems DTP vakcina buvo suleista kartu su tymų viruso skiepu arba DTP vakcina buvo skiriama po tymų viruso skiepo, mirtingumas buvo žymiai didesnis (MMR = 2,59 [1,32–5,07]), lyginant su vaikais, kurie gavo tik tymų viruso skiepą kaip paskutinę vakciną.[42]

  Hepatito B vakcina ir išsėtinė sklerozėHepatito B vakcina padidina išsėtinės sklerozės riziką 3,1 karto.

Hepatito B vakcina 3,1 karto padidina išsėtinės sklerozės riziką. Bendras išsėtinės sklerozės dažnis, vakcinuojant per 3 metus iki indeksavimo datos, lyginant su tais, kurie nebuvo skiepyti, buvo 3,1 (95% Cl 1,5, 6,3). Didesnė išsėtinės sklerozės rizika nebuvo siejama su stabligės ir gripo vakcinomis.[43]

  SIDS ir DTP vakcinacija70% Staigios kūdikio mirties sindromo (angl. SIDS) sukeltų mirčių įvyksta per tris savaites nuo DTP vakcinacijos.

70% Staigios kūdikio mirties sindromo (angl. SIDS) sukeltų mirčių įvyksta per tris savaites nuo DTP vakcinacijos. DTP Staigios kūdikio mirties sindromo grupėje, 6,5% kūdikių mirė per 12 valandų po paskiepijimo; 13% – per 24 valandas, 26% – per 3 dienas ir atitinkamai 37%, 61% ir 70% per 1, 2 ir 3 savaites po DTP vakcinacijos.[44]

Apie autorių
Robert. F. Kennedy, Jr.
Robert. F. Kennedy, Jr.

Robert F. Kennedy, Jr. - amerikiečių aktyvistas, aplinkosaugos teisininkas, skaidrios vyriausybės ir mokslo šalininkas.

Susisiekite su Robert. F. Kennedy, Jr.
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e