Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (I dalis)

Firmus Medicus -

Žmonės telkiasi prieš propagandinį karą, skirtą paspartinti 5G technologijos įgyvendinimą

5G technologijos pavojusNepaisant technologijų kompanijų siekio kontroliuoti žiniasklaidą, visuomenė yra susipažinusi, kokia pavojinga yra naujoji 5G technologija.

Telekomunikacijų bendrovės ir populiarioji žiniasklaida nuolat stengiasi įpiršti mintį, kad 5G įgyvendinimo „varžybos“ yra nesustabdomos ir kad mes esame niekas prieš galingiausių planetos subjektų inicijuotą kelių trilijonų dolerių projektą.

Jie vis dar mano, kad karinės Aktyvaus neigimo technologijos (ang. Active Denial Technology)[1] pervadinimas „naująja ryšių technologija“, 5G arba penktosios kartos technologija padės įtikinti visuomenę, jog tai tik kažkas panašaus į 4G, 3G ar 2G ir, kad viso šio proceso apibūdinimas kaip lenktynių padės jiems laimėti pakankamai laiko iki tol, kol bus išsiaiškinta, kokia žudikiška ši technologija yra. Vis dėlto, visuomenė apie tai jau žino.

Žmonės yra puikiai susipažinę, kokios mirtinos yra ankstesnės kartos belaidės technologijos ir kokia pavojinga yra ateityje vystoma naujoji 5G. Pasipriešinimas yra didžiulis ir nuolat augantis. Nepaisant to, kad kontroliuoja pagrindinę žiniasklaidą, iš kurios negirdimas net menkiausias šnabždesys apie 5G keliamą pavojų, socialinius tinklus bei „Youtube“, iš kurio yra desperatiškai trinami milijonai paskyrų, telekomunikacijų bendrovės savo propagandinį karą pralaimi.

Boris Johnson: 5G – nekontroliuojama jėga, kuri prislėgs žmoniją be galimybės pasislėpti

2019 m. rugsėjo 24 d., aistringoje kalboje prieš Jungtinių Tautų Generalinę asamblėją, JK ministras pirmininkas Boris Johnson pareiškė, kad skaitmeninis autoritarizmas yra besiformuojanti realybė, o ne distopinė fantazija.[2] Daiktų internetą (ang. Internet of things), „išmaniuosius“ miestus ir dirbtinį intelektą jis apibūdino kaip milžinišką, tamsų griaustinį, vis labiau slegiantį žmoniją, besikaupiančią jėgą, formuojančią žmonijos ateitį, kurios ji nekontroliuoja ir nuo kurios ateityje galbūt nebus kur pasislėpti.[3]

Jis klausė, ar galima algoritmams patikėti mūsų gyvenimus ir viltis, o mašinoms – leisti pasmerkti mus šaltai bei beširdei ateičiai Orwell pasaulyje, kuris buvo sukurtas cenzūrai, represijoms ir kontrolei. B. Johnson priminė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją[4] ir pritarė jos idealams puoselėti nuomonės ir saviraiškos laisvę, namų ir korespondencijos privatumą bei teisę ieškoti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Ministras pirmininkas paragino akademinius komitetus, įmonių valdybas ir pramonės standartų grupes, kurie rašo ateities žinynus, priima etinius sprendimus ir pasirenka, kam bus ar nebus suteikta galimybė rasti tinkamą pusiausvyrą tarp laisvės ir kontrolės, tarp naujovių ir reguliavimo, tarp privačių įmonių ir vyriausybės priežiūros. Jis primygtinai reikalavo, jog etiniai sprendimai, būdingi kuriant naujas technologijas, turi būti skaidrūs visiems ir, kad reikia bendromis pastangomis susitarti dėl bendro pasaulinių principų rinkinio, jog būtų suformuotos normos ir standartai, kuriais būtų vadovaujamasi kuriant naujas technologijas.

Kolektyvinės pastangos siekiant, kad 5G netaptų visuotine technologija 

Pastangos sustabdyti 5G įsibėgėja – imtasi daugelio skirtingų veiksmų visame pasaulyje siekiant pasipriešinti šiai pražūtingai technologijai.  Žemiau pateikiami skirtingų šalių nutarimai prieš 5G įgyvendinimą. 

 1. 2018 m. Tarptautinis įvykis. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga ragino suderinti poveikio ribas.[5] Tarptautinės RF-EMF poveikio gairės remiasi Tarptautinės apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) arba Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (IEEE) gairėmis. Šie apribojimai šiuo metu peržiūrimi. Maža grupė šalių, regionų ar net tos pačios šalies miestų, ypač Europoje (pvz., Lenkijoje, Rusijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Paryžiaus mieste ir Belgijos regionuose), naudojasi nuo dešimties iki šimto kartų mažesniais limitais.[6] Kinija [25 kartus mažesni apribojimai nei Europos Tarybos EMF rekomendacijos] ir Indija, be kita ko, taip pat priėmė limitus, mažesnius už ICNIRP gaires.
 2. 2018 m., JAV. Mobiliojo telefono ir belaidžio WiFi spinduliuotės poveikis gali sumažinti impulsų kontrolę ir sukelti prievartą.[7] Bandomasis tyrimas, kuriame dalyvavo šeši Kalifornijos ugniagesiai gelbėtojai, dirbantys ir miegantys stotyse su bokštais, parodė simptomus, įskaitant sulėtėjusį reakcijos laiką, negalėjimą susikaupti, nepakankamą impulsų valdymą, stiprius galvos skausmus, į anesteziją panašų miegą, miego trūkumą, depresiją ir drebulį. Spinduliuotės poveikis taip pat gali padidinti smurto ir žmogžudysčių kiekį.[8]
 3. 2018 m., JAV. Mokslininko teigimu, vienas iš 2 vaikų, gimusių 2025 m., bus autistas – kažkas akivaizdžiai sukelia šią istorinių proporcijų sveikatos krizę.[9]

  Jei paimsite duomenis, kuriuos CDC pateikė nuo 1975 m., ir nubraižysite juos kaip kreivę, pamatysite, kad tai eksponentinė augimo kreivė. Galite pratęsti liniją. … Aš jaučiu, kad viskas yra blogiau už šią liniją. Taigi, aš manau, kad 2025 m. 1 iš 2 – nėra nepagrįsta prognozė.

 4. 2018 m. birželio 24 d., JAV. Autorė Naomi Wolf pranešė apie EMF reakcijas, debesų anomalijas ir jų sąsajas su irzliu ir stresiniu elgesiu Niujorke.[10]
 5. 2018 m. gruodžio 28 d., Taivanas. Penki Taivanio belaidžio ryšio operatoriai teigia, kad neskubės diegti 5G paslaugų.[11]
 6. 2018 m., Šveicarija. Vyriausybė paskyrė ekspertų grupę, kuri tirs riziką, susijusią su 5G įvedimu.[12]
 7. 2019 m. sausio 4 d., Austrija. Po to, kai 2018 m. lapkričio mėn. Vienoje buvo oficialiai įjungtas 5G,[13] buvęs JT darbuotojas pranešė apie pirmuosius EML sukeltus sužalojimus.
 8. 2019 m. sausio 11 d., Austrija. Audito Rūmai pasmerkė korumpuotos „sumaniosios“ sutarties sudarymą už tai, kad apgavo elektros ir dujų vartotojus.[14] Nebuvo atsižvelgiama į susirūpinimą dėl duomenų apsaugos ir elektros energijos tiekimo sutrikimų, o energijos taupymas buvo perdėtas.
 9. 2019 m. sausio 13 d., Europa. „Investigate Europe“[15] žurnalistų grupė paskelbė straipsnį „ICNIRP kartelis: kas yra kas EMF tyrimų pasaulyje, interaktyvus grafikas“, kuriame atskleidžiami interesų konfliktai tarp ICNIRP narių.[16]
 10. 2019 m. sausio 14 d., JAV. Kongresmenės Eshoo ir Speier[17] pristatė įstatymo pataisą nr. HR530,[18] kad užkirstų kelią Federalinės ryšių komisijos (FCC) mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokštams ir išsaugotų vietos valdžios kontrolę bei panaikintų FCC 2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimą paspartinti 5G mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų dislokavimą visose JAV.
 11. 2019 m. sausio 14 d., JAV. „Russia Today“ (RT) „America“ pristatė pirmąjį iš 7 pranešimų apie 5G: „5G belaidis ryšys: pavojingas eksperimentas su žmonija“.[19]
 12. 2019 m. sausio 14 d. Europos Komisija. Sveikatos, aplinkos ir kylančios rizikos mokslinis komitetas (SCHEER)[20] įvertino galimą 5G elektromagnetinės spinduliuotės padidėjimo poveikį laukinei gamtai ne daugiau kaip 3 lygio, skubumo ir sąveikos su kitomis ekosistemomis ir rūšimis atžvilgiu, teigdama, kad „įrodymai, pagrindžiantys 5G technologijos poveikio gairių kūrimą, suteikia galimybę netyčinėms biologinėms pasekmėms“.
 13. 2019 m. sausio 16 d., Italija. Lazio regiono administracinis teismas nusprendė, kad Aplinkos, Sveikatos ir Švietimo ministerijos turi šešis mėnesius pradėti informacines kampanijas apie riziką, susijusią su mobiliųjų telefonų naudojimu.[21]
 14. Sausio 25, JAV. Ilinojaus Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad moteris gali paduoti į teismą „Six Flags Great America“[22] už vaiko pirštų atspaudų paėmimą, nepasakant, kaip duomenys bus naudojami ir šitaip pažeidžiant Valstijos biometrinius įstatymus.
 15. Sausio 30, Italija. Italijos teismas Monza mieste nusprendė,[23] kad oro uosto darbuotojo akustinis neuromos smegenų auglys yra profesinė liga, kurią sukėlė radiacija iš mobiliojo telefono, naudoto darbui daugiau kaip 10 metų.
 16. Vasario 6, JAV. JAV senatorius Blumenthal neabejotinai nustatė, kad nebuvo atlikti 5G saugumo tyrimai.[24]
 17. Vasario mėn., JAV. Mažiausiai 21 JAV mieste/regione priimti potvarkiai, ribojantys mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų įrengimą.[25] Daugelis jų ima „pakartotinio sertifikavimo mokesčius“, kad tai būtų nenaudinga bevielio ryšio pramonei.
 18. Vasario 9, JAV. „Sierra Club“ Kalifornijos apsaugos komitetas priėmė rezoliuciją, kurioje prašoma nacionalinio „Sierra Club“ nepritarti 5G ir mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų technologijos diegimui be vietinio indėlio ir aplinkos tyrimų.[26]
 19. Vasario 18, Šveicarija. Tyrimas: Išmaniųjų telefonų spinduliuotė gali pakenkti paauglių atminčiai.[27] Šveicarijos Atogrąžų ir visuomenės sveikatos instituto tyrimų komanda teigia, kad radijo dažnio elektromagnetiniai laukai (RF-EMF), veikdami per mobiliuosius telefonus, gali neigiamai paveikti paauglio smegenis ir tai gali sukelti kenksmingą poveikį jo ar jos atminties veikimui. 
 20. Vasario 22, JT. Švarios energijos planetinė asociacija (PACE) pateikė JT pareiškimą, kuriame nurodoma, kad leistinos tarptautinės „radiacijos ribos turės būti padidintos 30–40%“,[28] kad 5G diegimas būtų įmanomas, ir pavadino 5G „žmonijos eksperimentu, kuris yra žiaurus, nežmoniškas ir žeminantis“, pažeidžiant daugiau nei 15 tarptautinių sutarčių ir susitarimų.
 21. Kovo 3, ICNIRP. Eric Van Rongen,[29] ICNIRP organizacijos [savarankiškai pasiskelbusios tarptautinės nejonizuojančiosios spinduliuotės apsaugos komisijos, bet iš tikrųjų tik Vokietijos nevyriausybinės organizacijos] pirmininkas, kurios neskaidrius nutarimus apie tarptautinius limitus, kuriais telefonai gali skleisti radijo dažnį, keistai priima JT įstaigos. Jis vadina 5G „visuomenės sveikatos eksperimentu“,[30] sakydamas, kad:

  reikės gauti daugiau informacijos apie spinduliuotės poveikį ir visas sveikatos problemas, kurios gali kilti dėl tokio poveikio.

 22. Kovo 3, JK. „Daily Telegraph“ klausia: „Ar išmanieji telefonai sukelia vėžį?“[30]
 23. Kovo 7, JAV. 62 subjektai ir savivaldybės visose JAV pateikė bendrą ieškinį prieš FCC.[31] Jie pirmiausia siekia sulėtinti ir tada atmesti FCC „įsakymą ir deklaracinį nutarimą, kuriuo norima supaprastinti bevielių įrenginių diegimą, užkertant kelią vietos valdžios institucijoms“.
 24. Kovo 9, Nyderlandai. Utrecht miesto taryba vieningai nusprendė atidėti 4G ir 5G infrastruktūros sprendimų priėmimą dėl naujų lempų stulpų, kol bus geriau suprasta rizika sveikatai ir privatumui.[32]
 25. Kovo 10, Prancūzija. Populiarus prancūzų astrofizikas ir filosofas Aurélien Barrau Prancūzijoje sukėlė audrą, kai per „Twitter“ paskelbė:[33]

  5G žudo … Mes jau nužudėme 70% gyvųjų (beveik be globalinio atšilimo). Ar norime pasirinkti gyvenimą, ar mobiliojo tinklo greitį?

 26. Kovo 11, Guernsey. „ITV News“: „Raginimas sustabdyti 5G technologiją Guernsey mieste dėl baimės sveikatai“.[34]
 27. Kovo 17, JK. Draudikai skelbia priešlaikinės mirties tendenciją.[35]
 28. Kovo 20, Vokietija. Federalinis radiacinės saugos biuras (BfS) pripažino, kad aukštesnių 5G dažnių poveikis dar nėra gerai ištirtas ir pataria, jog 5G reikėtų kurti atsargiai.[36]
 29. Kovo 23 d., JK. Sacha Stone išleido dokumentinį filmą „5G apokalipsė: išnykimo įvykis“.[37]
 30. Kovo 24 d., JAV. Portlando, Oregono miesto valdininkai teigia aiškiai nepritariantys 5G tinklų įrengimui visame mieste, kuriuos palaiko meras ir du komisarai.[38]
 31. Kovo 28 d., Italija. Florencija taiko atsargumo principą,[39] atsisakydama leidimų naudoti 5G ir remdamasi „viršnacionalinių organų ir privačių įstaigų (tokių kaip ICNIRP) dviprasmiškumu ir netikrumu“, kurie „labai skiriasi vieni nuo kito, nepaisant didžiulių paskelbtų tyrimų įrodymų“.
 32. Kovo 28 d., Italija. Vienas Romos rajonas nubalsavo prieš 5G bandymus,[40] tikimasi, kad kitos gyvenvietės irgi paseks tokiu pavyzdžiu. Kiti pasiūlymai sustabdyti 5G numatomi keturiose Italijos regioninėse tarybose, vienoje provincijos taryboje ir kitose savivaldybių tarybose.
 33. Kovo 28 d., Rusija. Rusijos gynybos ministerija atsisakė perduoti 5G dažnius,[41] o tai praktiškai atidėjo bet kokį 5G diegimą bent kelerius metus.
 34. Kovo 28 d., JAV. New Jersey kongresmenas Andy Kim išsiuntė laišką, kuriame nurodė, kad:

  1996 m. buvo priimti dabartiniai radijo dažnio (RF) saugą reglamentuojantys teisės aktai, kurie dar nebuvo pakeisti, atsižvelgiant į naujausios kartos technologijas.[42]

 35. Kovo 31 d., Belgija. Belgijos aplinkos ministrė pranešė, kad Briuselis sustabdo 5G diegimą,[43] sakydama:

  Briuselio gyventojai nėra jūrų kiaulytės, kurių sveikatą galiu parduoti dėl pelno.

 36. Balandis, JAV. Sveikatos draudimo asociacija „Blue Cross Blue Shield“ pranešė, kad tūkstantmečio karta – pirmoji karta, užaugusi naudodamiesi mobiliaisiais telefonais – patyrė precedento neturintį sveikatos pablogėjimą, artėdami prie savo trisdešimtmečio.[44]
 37. Balandis, ES. ES ataskaitoje pripažįstama,[45] kad 5G yra didžiulis eksperimentas ir apgailestaujama, kad:

  neįmanoma tiksliai modeliuoti ar išmatuoti 5G spinduliuotės realiame pasaulyje.

 38. Balandžio 2 d., tarptautinis. Aistringa 33 m. keliautoja mirė skrydžio iš Los Andželo į Melburną metu,[46] nors anksčiau skraidė tuo pačiu maršrutu daugybę kartų. Moters draugai sako, jog neįsivaizduoja, kas nužudė „laimingą ir sveiką“ technikos vadovę. Apie panašias mirtis rašoma ir tyrime „Aviacijos sveikata ir sauga skaitmeniniame amžiuje – radijo dažnio (RF) poveikis iš mobiliųjų prietaisų ir „WiFi“ skrydžio metu: naujas žmogiškasis faktorius?“.[47]
 39. Balandžio 4 d., Vokietija. 54 600 vokiečių pasirašė peticiją, kad Vokietijos Bundestagas būtų priverstas svarstyti 5G stabdymą.[48]
 40. Balandžio 4 d., Nyderlandai. Parlamento nariai Nyderlanduose tvirtina, kad prieš patvirtinant 5G tinklą turi būti atlikti spinduliuotės tyrimai.[49]
 41. Balandžio 4 d., JAV. Kalifornijos aukščiausiasis teismas[50] paskelbė nuomonę,[51] palaikančią savivaldybės valdžią, kad ji priimtų reglamentus dėl vadinamųjų mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų PROW (visuomenės teisės) bokštų ir visuomenės teisės naudojimo būdų. Ši nuomonė patvirtino apeliacinės instancijos teismo 2016 m. nutartį.[52]
 42. Balandžio 5 d., JAV. Kalifornijos aukščiausiasis teismas vienbalsiai patvirtino 2011 m. San Francisko nutarimą,[53] reikalaujantį, kad telekomunikacijų bendrovės pirma gautų leidimus, prieš įdiegiant antenas miesto infrastruktūroje.
 43. Balandžio 9 d., Šveicarija. Vaud kantonas priėmė rezoliuciją, raginančią paskelbti moratoriumą 5G antenoms,[54] kol Šveicarijos Federalinis aplinkos biuras nepaskelbs 5G ataskaitos.
 44. Balandžio 10 d., Šveicarija. Ženeva priėmė pasiūlymą dėl 5G moratoriumo,[55] ragindama Valstybės tarybą reikalauti, jog PSO stebėtų nepriklausomus mokslinius tyrimus, kad nustatytų žalingą 5G poveikį.
 45. Balandžio 11 d., Prancūzija. Prancūzijos įstatymų leidėjas Jean-Paul Lecoq Nacionalinėje asamblėjoje iškėlė temą dėl didelės rizikos, kurią kelia 5G dislokavimas.[56]
 46. Balandžio 15 d., JAV. Oregono atstovas Peter A. DeFazio, namų transportavimo ir infrastruktūros komiteto pirmininkas, parašė laišką FCC pirmininkui Ajit Pai ir laikinai einančiam FDA komisaro pareigas Sharpless, klausdamas apie vyriausybės tyrimus dėl galimo radijo dažnių spinduliuotės poveikio sveikatai[57] ir jų santykio su FCC saugaus žmonėms radijo dažnių poveikio lygio gairėmis.
 47. Balandžio 16 d., JAV. Niujorko kongresmenas Thomas Suozzi nusiuntė laišką FCC, ieškodamas atsakymų apie šią technologiją.[58] Jis teigė:

  Mano rinkėjai susirūpinę, kad jei ši technologija ateityje bus įrodyta kaip pavojinga, jų šeimų sveikatai ir jų nuosavybės vertei kils didelis pavojus.

 48. Balandžio 17 d., Šveicarija. Federalinė aplinkos tarnyba (FOEN) išsiuntė 7 puslapių informacinį laišką[59] visoms kantonų vyriausybėms, kad „sušvelnintų situaciją“. Jame teigiama, kad naujos 5G adaptyviosios (kryptinės) antenos reikštų daug mažesnę apšvitą gyventojams: „Radijo signalas dabar yra tiesiogiai nukreiptas į vartotoją, o visomis kitomis spinduliuotės kryptimis radiacija yra mažesnė.“
 49. Balandžio 17 d., Šveicarija. Šveicarijos vyriausybė skelbia stebėsenos sistemos įdiegimą, kad būtų išvengta susirūpinimo dėl galimo penktosios kartos (5G) mobiliųjų dažnių spinduliuotės poveikio sveikatai[60] ir būtų sušvelnintas pažangiausių technologijų diegimas.
 50. Balandžio 22 d., JAV. Energetikos sektorius sako, kad 5G tinklas gali eksponentiškai padidinti energijos suvartojimą.[61] Du naujausi tyrimai (kuriuos atliko UTC[62] ir Elektros energijos tyrimų institutas[63]) atskleidė galimas 5G technologijų problemas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, kibernetines grėsmes elektros tinklui, infrastruktūros trūkumą, kad būtų galima pritaikyti 5G technologiją, privačių tinklų trūkumą ir galimas sveikatos problemas.
 51. Balandžio mėn., tarptautinis. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) skelbia, kad reikia iš naujo įvertinti nejonizuojančiosios spinduliuotės (radijo dažnio) klasifikaciją kancerogeninių veiksnių žmonijai sąraše.[64]
 52. Balandžio 26 d., JAV. JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA) ir NASA susikirto su Federaline ryšių komisija (FCC), prižiūrinčia JAV belaidžius tinklus, sakydamos, kad naujos kartos mobiliosios technologijos gali trikdyti svarbiausius palydovais pagrįstus Žemės stebėjimus.[65]
 53. Balandžio 26 d., Prancūzija. Prancūzijos ūkininkai kreipėsi į valstybę dėl paslaptingų kelių šimtų karvių mirčių, kaltindami elektromagnetinius laukus.[66] Keli tyrimai parodė, kad gyvulius, ypač galvijus, veikia net žemo lygio elektromagnetiniai laukai.
 54. Gegužė, Šveicarija. Draudimo bendrovės „Swiss Re“ ataskaitoje apie naujas kylančios rizikos įžvalgas[67] teigiama:

  esamas susirūpinimas dėl galimo neigiamo elektromagnetinių laukų (EML) poveikio sveikatai tik didės. <…> 5G nutraukimas ir pakeitimas gali padaryti katastrofišką ir augančią žalą.

 55. Gegužės 4 d., Danija. Danijos advokatų kontoros teisinėje išvadoje teigiama, kad 5G platinimas yra neteisėtas pagal ES ir tarptautinę teisę.[68]
 56. Gegužės 4 d., Danija. Danų grupė „Landsindsamlingen mod5G“ pranešė, kad ji kreipiasi į teismą dėl bylinėjimosi su Danijos valstybe,[69] nes ši iki 2020 m. suplanavo visoje Danijoje įdiegti naują 5G mobiliojo ryšio tinklą, neatlikdama jokio sveikatos patikrinimo, susijusio su ilgalaikiu spinduliuotės poveikiu žmonėms ar vaikams bei gamtai.
 57. Gegužės 4 d., tarptautinis. Meteorologai perspėjo, kad 5G mobiliųjų telefonų tinklų įdiegimas gali rimtai paveikti orų prognozuotojų galimybes numatyti dideles audras,[70] sutrikdydamas subtilius palydovinius prietaisus, kuriuos naudoja specialistai, stebėdami atmosferos pokyčius.
 58. Gegužės 9 d., Vokietija. Aplinkos ministrė mano, kad tęstinė skaitmenizacija ateityje sukels aplinkosaugos problemų.[71]. Ji teigė:

  Buvo nepakankamai įvertintas informacinių technologijų poveikis aplinkai ir gamtai.

 59. Gegužės 15 d., Prancūzija. Prancūzijos sveikatos priežiūros tarnyba „ANSES“ 400 puslapių pranešime perspėjo, kad LED lemputės jūsų namuose gali sukelti negrįžtamą žalą akims ir sukelti aklumą.[72]
 60. Gegužės 22 d., JAV. JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA) ir JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) kritikavo FCC planus atidaryti 24 GHz spektro juostą 5G telekomunikacijų paslaugų teikėjams,[73] teigdama, kad JAV orų prognozavimo galimybės grįš keliais dešimtmečiais atgal. 
 61. Gegužės 25 d., JAV. Nepaisant pretenzijų į privatumą, „Apple“ parduoda jūsų „iTunes“ klausymosi duomenis, – teigiama ieškinyje, kurį pateikė klientai.[74]
 62. Gegužės 29 d., JAV. JAV Luizianos valstija vieningai balsavo už 5G sustabdymą,[75] ragindama ištirti poveikį sveikatai ir aplinkai prieš pradedant 5G naudojimą.[76]
 63. Gegužės 31 d., tarptautinis. Pasaulinis dezinformacijos indeksas parodė „Stop 5G“ sėkmę:[77] bendras 2019 m. „Facebook“ puslapių ir 74 grupių stebėtojų skaičius padidėjo nuo 7 005 iki 59 094 (2019 m. gegužės trečiosios savaitės duomenimis).
 64. Birželio mėn., JAV. Vykstantys teismo procesai prieš JAV federalinę ryšių komisiją[78] (FCC) dėl konstitucinės teisės peržengimo,[79] įdiegiant 5G:
  Nacionalinė miestų lyga (19 000 miestų)
  JAV merų konferencija (1 192 miestai)
  Nacionalinė apskričių asociacija (3 069 apskritys)
  Nacionalinė regioninių tarybų asociacija (500 tarybų ir didmiesčių bei regionų planavimo organizacijų)
  Nacionalinė miestų ir miestelių asociacija (10 000 miestų)
  Nacionalinė telekomunikacijų pareigūnų ir patarėjų asociacija (vietos valdžios pareigūnai)
  Kolorado ryšių komunalinių paslaugų aljansas
  Arizonos miestų ir miestelių lyga
  Kalifornijos miestų lyga
  Oregono miestų lyga
  Mičigano koalicija ginti visuomenės teises
  Mičigano savivaldybių lyga
  Mičigano miestelių asociacija
  Teksaso miestų koalicija komunalinių paslaugų klausimais
  7 grafystės
  45 miestai
 65. Birželio mėn., Europa. „EMFOff“ paskelbė korupcijos apybraižą Pasaulio sveikatos organizacijoje: „PSO dangstymas, kuris mums kainuoja Žemę“.[80][81]
 66. Birželio mėn., Kanada. Toronte, Kanados piliečių laisvių asociacija pateikė teismui prašymą sustabdyti („Alphabet“/„Google“ dukterinės įmonės) „Sidewalk Labs“ „išmaniojo miesto“ projektą kaip „antikonstitucinį“,[82] nes jis leistų „istoriškai precedento neturintį, be sutarimo priimtą, netinkamą masinį asmenų stebėjimą ir asmens duomenų komercializavimą“.
 67. Birželio mėn., Australija. „Žingsnis po žingsnio veiksmų planas: Mes sakome „Ne“ 5G Australijoje“:[83] sukūrė advokatas Raymond Broomhall, sustabdęs 25 000 antenų projektus visoje Australijoje.
 68. Birželio 4 d., Šveicarija. Fribourg kantonas nustatė 5G antenų licencijavimo reikalavimus,[84] kad nukentėjusiesiems būtų suteikta galimybė prieštarauti.
 69. Birželio 6 d., Rusija. Tverės regione gyvenantis vyras pjovė mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškų bokštą,[85] nes manė, kad jo skleidžiama spinduliuotė sunaikina netoliese esančioje jo žemėje augančias daržovių, uogų ir vaisių kultūras.
 70. Birželio 10 d., Šveicarija. Vaud mieste, Šveicarijoje, sprogimas sunaikino telefono anteną.[86]
 71. Birželio 11 d., JK. Glastonbury miesto taryba[87] priešinasi 5G technologijos įdiegimui mieste, kol nebus gauta papildomos informacijos apie poveikį gyventojų sveikatai.
 72. Birželio 11 d, JK. Šešėlinis ministras (aplinkos, maisto ir kaimo reikalų) David Drew klausia Skaitmeninių reikalų, kultūros, žiniasklaidos ir sporto valstybės sekretoriaus, kokias diskusijas jis turėjo su 5G tiekėjais dėl to, ar jie numatė kokią nors asmeninę atsakomybę už sveikatos ir saugumo pagrindus[88] ir ar buvo numatyta nuostata dėl baltųjų zonų.
 73. Birželio 18 d., Airija. Išrinktieji atstovai remia judėjimą, kuris reikalauja Clare grafystės tarybą prieštarauti 5G įveidimui dėl įtakos sveikatai.[89]
 74. Birželio 18 d., JAV. Pensilvanijos įstatymų leidėjai atšaukė balsavimą dėl siūlomų teisės aktų, skirtų palengvinti naujos kartos 5G belaidžio ryšio infrastruktūros diegimą.[90] Tai – trečiasis „Verizon“ ir „AT&T“ remiamų teisės aktų pralaimėjimas.
 75. Birželio 20 d., JAV. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai praneša, kad JAV savižudybių lygis yra aukščiausias nuo Antrojo pasaulinio karo.[91] Gyvenimo trukmė – ko gero, plačiausias tautos sveikatos rodiklis – sumažėjo trejus metus. Paskutinis toks kritimas buvo nuo 1915 m. iki 1918 m.
 76. Birželio 25 d., JK. JK parlamentinis komitetas[92] aptarė susirūpinimą dėl elektromagnetinių laukų ir 5G poveikio sveikatai. Parlamentarė Tonia Antoniazzi klausė, kodėl netiksli ir diskredituota 2012 m. AGNIR 2012 ataskaita vis dar yra Anglijos visuomenės sveikatos tinklalapyje.[93]
 77. Birželio 25 d., Prancūzija. „Bitės nieko negamina!“ – Prancūzijos bitininkai paskelbė katastrofiškus prancūziško medaus metus.[94]
 78. Birželio 27 d., JAV. New Hampshire valstija uždavė keletą klausimų[95] apie 5G, įstatymo projekte nr. HB 522.[96]
 79. Birželio 27 d., JAV. JAV senatorė Dianne Feinstein[97] pristatė įstatymo projektą nr. SB 2012, „2019 m. Viešosios infrastruktūros vietinės kontrolės atkūrimas“, siekiant panaikinti FCC taisykles, ribojančias valstybės ir vietos valdžios telekomunikacijų infrastruktūros kontrolę.
 80. Birželio 27 d., Prancūzija. Po pergalių „padidėjusio elektromagnetinio jautrumo“ (EHS) žmonėms Tulūzoje (kovas) ir Bordo (gegužė), Tribunal de grande FOIX[98] instancija priėmė sprendimą, ginantį EHS žmones, kurie negali toleruoti nešvarios elektros, skleidžiamos „išmaniųjų“ matuoklių.
 81. Birželio 29 d., Glastonbury, JK. Glastonbury festivalio lankytojai yra naudojami kaip jūrų kiaulytės[99] 5G bandyme ir internete dokumentuoja daugybę sužalojimų.
 82. Birželio 29 d., Europa. Europos aljansas 5G sustabdymui,[100] susidedantis iš 19 Europos šalių atstovų, buvo oficialiai įkurtas tarptautinėje konferencijoje Mendrisio mieste, Šveicarijoje.

2019 metų antrojo pusmečio kolektyvinių pastangų sąrašą rasite antroje straipsnio „Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui“ dalyje.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e