„Delfi“ nepagrįstai apkaltino „Firmus Medicus“ melu

Firmus Medicus -

„Delfi“ nesutinka su beveik 30 metų toksikologo patirtį turinčiu mokslininku

Galima elektromagnetinės spinduliuotės žala„Delfi“ nusprendė paviešinti tekstą, kuriame neteisingai interpretuoja „Firmus Medicus“ straipsnį ir nepateikia mokslinių tyrimų, kurie pagrįstų kaltinimus melavimu.

Vakar „Delfi“ „Melo detektoriaus“ skiltyje pasirodė tekstas skambiu pavadinimu „„Firmus Medicus“ klaidina: nėra duomenų, kad 5G sukelia vėžį žmonėms“,[1] į kurį jaučiame pareigą atsakyti, nes nenorime, jog būtų klaidinami mūsų skaitytojai ir nepagrįstai juodinamas „Firmus Medicus“ asociacijos vardas.

Nuo pat pirmųjų žodžių šie kaltinimai melu atrodo nepagrįsti ir neteisingi. „Delfi“ kažkodėl suplaka „Firmus Medicus“ straipsnį „Dr. R. Melnick: ICNIRP ignoruoja elektromagnetinės spinduliuotės žalos įrodymus“[2] su 5G ryšiu, nors visame tekste nėra nė vieno sakinio, kuriame būtų minimas 5G. Šiuo atveju buvo rašoma apie elektromagnetinę spinduliuotę apskritai, o ne konkrečiai 5G ryšio spinduliuotę. Tas pats gali būti pasakyta ir dėl paminėjimo, jog dr. R. Melnick publikacija nėra mokslinis tyrimas – visame „Firmus Medicus“ tekste negalima rasti jokio sakinio, kuriame būtų teigiama, kad dr. R. Melnick publikacija yra mokslinis tyrimas. Tad kyla abejonių ar „Delfi“ publikuotą tekstą rašęs asmuo išvis įsigilino į „Firmus Medicus“ straipsnį ir suprato kas jame parašyta.

Be to, „Delfi“ kritikuoja dr. R. Melnick mintis kaip neva nepagrįstas ar publikuotas nepakankamai prestižiniame mokslo žurnale, tačiau pamiršta paminėti, jog dr. R. Melnick daugiau nei 28 metus dirbo toksikologu Nacionaliniame aplinkos sveikatos mokslų institute (NIEHS), dalyvavo Nacionalinėje toksikologijos programoje (NTP), prisidėjo prie daug kitų tyrimų ir recenzavo mokslinius darbus, kuomet dirbo tokiose puikiai žinomose agentūrose kaip Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) ir JAV aplinkos apsaugos agentūra. Jo kompetencijos ir patirtis yra daugiau nei pakankamos, jog galėtų kalbėti tokia tema kaip galimas elektromagnetinės spinduliuotės kancerogeniškumas.

Kaltinimai melu nepagrįsti jokiais moksliniais tyrimais

„Delfi“ „Melo detektoriaus“ straipsnis„Delfi“ straipsnis, kuriame teigiama, jog „Firmus Medicus“ neva skleidžia melą.

Taip pat atrodo keista, jog „Delfi“ stengiasi apšaukti dr. R. Melnick mintis kaip melagingas, tačiau patys neranda jokių moksliškai pagrįstų įrodymų ir tiesiog kartoja, kad nepakanka mokslinių tyrimų. „Delfi“ tekste rašoma:

Toje publikacijoje spinduliuote priskiriama 2B grupei, kurioje atsiduria faktoriai, kurie galimą kancerogeniškumą parodė su gyvūnais, tačiau trūksta mokslinės informacijos apie poveikį žmonėms. <…> 2011 m. PSO publikacijoje taip pat rašoma, kad kol kas įrodymai yra limituoti, todėl negalima kiekybiškai įvertinti rizikos, kol nėra daugiau mokslinių duomenų.

Tai, jog „Delfi“ visame savo tekste kartoja, kad nėra pakankamai mokslinių tyrimų, kurie įrodytų galimą elektromagnetinės spinduliuotės kancerogeniškumą, tėra tik „Delfi“ nuomonė, o ne moksliškai pagrįstas atsakymas į „Firmus Medicus“ publikuotą straipsnį. Mokslinių tyrimų trūkumas nėra įrodymas, jog nėra jokios žalos, tai – tik spėliojimas nesiremiant jokiais išsamiais moksliniais tyrimais. Lygiai taip pat kažkada buvo kalbama ir, pavyzdžiui, apie tabaką, tačiau galiausiai mokslinių tyrimų buvo padaryta tiek daug, kad ignoruoti neigiamo poveikio sveikatai tiesiog nebebuvo įmanoma.

Daug mokslininkų pripažįsta galimą elektromagnetinės spinduliuotės žalą

Mokslininkai pripažįsta, jog elektromagnetinė spinduliuotė gali turėti neigiamą poveikįNepaisant „Delfi“ kategoriškumo, mokslininkai jau ne sykį įrodė, jog elektromagnetinė spinduliuotė gali būti žalinga žmonių sveikatai.

Be to, drįstame abejoti net ir „Delfi“ teiginiais, jog nėra mokslinių tyrimų, kurie įrodytų galimą elektromagnetinės spinduliuotės žalą. Neseniai kaip tik publikavome atvirą laišką, kuriame pateikėme daugybę mokslinių įrodymų apie galimą neigiamą poveikį sveikatai: „Atviras laiškas dėl elektromagnetinės spinduliuotės neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai“.[3] Pavyzdžiui, 2017 m. mokslinėje analizėje rašoma:[4]

Į metaanalizę buvo įtraukti dvidešimt keturi tyrimai (26 846 atvejai, 50 013 kontrolių). Žymiai didesnė intrakranijinio naviko (visų tipų) rizika buvo pastebėta mobiliuosius telefonus naudojant daugiau nei 10 metų laikotarpiu <…>. Rezultatai patvirtina hipotezę, kad ilgalaikis naudojimasis mobiliuoju telefonu padidina intrakranijinių navikų riziką, ypač ipsilateralinės apšvitos atveju.

Panašiai rašo ir puikiai žinomas mokslininkas L. Hardell:[5]

Dabartinių tyrimų apie mobiliųjų telefonų naudojimą 10 ar daugiau metų rezultatai rodo nuoseklų padidėjusios akustinės neuromos ir gliomos rizikos modelį. Didžiausia rizika yra ipsilateralinio poveikio atveju.

Verta atkreipti dėmesį ir į tai, jog mokslinių tyrimų, kurie atskleidžia įvairią galimą elektromagnetinės spinduliuotės žalą nuolat daugėja, tad „Delfi“ tekste juntamas kategoriškumas iš tiesų atrodo nerimtai ir klaidinančiai.

Jei norite skaityti moksliškai pagrįstą, objektyvią informaciją apie galimą elektromagnetinės spinduliuotės poveikį, siūlome skaityti „Firmus Medicus“ asociacijos puslapyje talpinamus straipsnius, kurie grindžiami įvairių šalių mokslininkų pastebėjimais. Tikimės, jog taip galėsite susidaryti kur kas objektyvesnę nuomonę elektromagnetinės spinduliuotės klausimais nei skaitydami „Delfi“ „Melo detektoriaus“ skiltį.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e