Kova prieš 5G Nyderlanduose keliasi į aukštesnį lygį - pasiekė teismą

Firmus Medicus -

Nyderlandų bendruomenė reikalauja nediegti 5G, kol nebus moksliškai įrodyta, jog šis ryšys nekenkia sveikatai

Nyderlandų vyriausybė paduota į teismą dėl 5GNyderlandų bendruomenė išdrįso paduoti šalies vyriausybę į teismą dėl 5G ryšio diegimo visoje valstybėje.

Remdamiesi tuo, jog 5G gali kelti rimtą pavojų visuomenės sveikatai, Nyderlanduose į „Stop5GNL“ fondą susibūrusi bendruomenė padavė šalies vyriausybę į teismą dėl neetiško 5G tinklo diegimo visoje valstybėje.

Kaip praneša „Dutch News“,[1] „Stop5GNL“ fondas tvirtina, kad reikėtų nutraukti naujos kartos telekomunikacijų tinklo plėtrą, kol nebus „pakankamų įrodymų, jog nėra jokio realaus ir rimto pavojaus sveikatai“.

„Stop5GNL“[2] grupė teigia:

Šiuo metu valstybė nepaneigia pavojaus sveikatai ir šia tema atlikta nepakankamai tyrimų. Todėl būtina taikyti atsargumo principą. Jei plėtra bus tęsiama, valstybė apnuogins savo piliečius prieš realų, rimtą ir negrįžtamą pavojų sveikatai.

Ši bendruomenė tvirtina, kad atlikta per mažai tyrimų apie galimą neigiamą 5G spinduliuotės poveikį sveikatai. Be to, ji kaltina Nyderlandų vyriausybę, jog ši, planuodama plėtrą, ignoruoja 252 mokslininkus iš 43 šalių,[3] kurie visi atliko kenksmingo elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms, gyvūnams ir aplinkai tyrimus.

„Stop5GNL“ sako:

Būtina itin skubiai sustabdyti 5G. Su 5G bus daug daugiau antenų. Manoma, kad spinduliuotės apkrova padidės nuo 10 iki 100. Antenos bus įrengtos netoli gyvenamųjų vietovių, ant namų bei pastatų ir bus naudojami daug aukštesni dažniai su didesniu biologiškai trikdančiu pulsavimu ir pavojingesnėmis signalo savybėmis.

Grupė praėjusį pirmadienį pirmą kartą pasirodė Hagoje, kur advokatas Thom Beukers, argumentuodamas „Stop5GNL“ fondo vardu, teigė, kad planuojama plėtra yra neetiška. Jis pridūrė:

Jūs negalite žaisti su visuomenės sveikata.

Anot valstybinio advokato, Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto (RIVM) patarėjai ir Nyderlandų sveikatos taryba pareiškė, kad 5G jokiu būdu neatitinka kritinių spinduliuotės ribų. Taryba sako, jog dirba prie naujos Parlamento užsakytos ataskaitos, kurios rezultatai turėtų būti paskelbti liepos mėnesį.[4]

„Stop5GNL“ – viena iš grupių, aktyviai kovojančių prieš 5G diegimą

„Stop5GNL“ – tai žmonių, aktyviai veikiančių prieš 5G ryšio įdiegimą Nyderlanduose, grupė. Šie žmonės įkūrė „Stop5GNL“ fondą, kurio tikslas:

apsaugoti Nyderlandų gyventojų sveikatą nuo elektromagnetinės spinduliuotės keliamo pavojaus sveikatai.

Šio fondo nariai ne vienerius metus dirba socialinėje sferoje, skaito su elektromagnetinės spinduliuotės problemomis susijusias paskaitas, o galiausiai perėjo ir prie teisinių veiksmų, siekdami užkirsti kelią 5G judriojo ryšio plėtrai.

„Stop5GNL“ fondo nariai„Stop5GNL“ fondo nariai: pirmininkė Pieta Janssen (viršuje kairėje), teisės ekspertė Martine Vriens (viršuje dešinėje), sekretorius Jan van Gils (apačioje kairėje) ir iždininkė Alja Hoeksema (apačioje dešinėje).

Nyderlandų „Stop5GNL“ bendruomenei vadovauja Pieta Janssen – daugybę metų dirbusi socialinės gerovės srityje, o paskutinius 15 metų dirbo direktoriaus pavaduotoja/direktore vidutinio dydžio nevyriausybinėse socialinės gerovės organizacijose. Nuo 2000 metų P. Janssen veda mokymus ir treniruotes organizacijoms bei įmonėms. 

Jai nesuprantama, kodėl Nyderlandų vyriausybė ignoruoja neatidėliotiną 252 elektromagnetinės spinduliuotės mokslininkų raginimą pirmiausia nuodugniai ištirti 5G biologinį poveikį žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. P. Janssen teigimu, kyla pavojus ne tik visų Nyderlandų gyventojų sveikatai, bet ir ateities kartoms (nes tai susiję su daug aptariama žala DNR). Ji taip pat mano, kad vyriausybės įstatymo projektas, kuriuo ketinama išstumti demokratiškai pasirinktas miesto tarybas iš sprendimų priėmimo proceso, yra nepriimtinas.

„Stop5GNL“ fondo teisės ekspertė – Martine Vriens,[5] kuri daugelį metų dirbo ne pelno organizacijose kaip vyresnioji teisinė konsultantė imigracijos ir žmogaus teisių klausimais. Dirbdama ji vedė kursus ir konsultavo teisininkus bei regioninius skyrius dėl atskirų bylų, paskelbtų mokslo žurnaluose. Kai M. Vriens darbo vietoje buvo idiegtas WiFi, jai atsirado įvairių simptomų ir ji nebegalėjo dirbti biure.

Šiuo metu M. Vriens teikia teisines konsultacijas elektromagnetinės spinduliuotės klausimais. Ji pati vadovavo kelioms sėkmingoms su tuo susijusioms teisinėms byloms. M. Vriens vis dar reguliariai publikuoja straipsnius. Be to, ji yra „Pakalbėkime apie technologijas“[6] (ang. „Let’s Talk About Tech“) – organizacijos, skatinančios gyvenimo kokybę, kiekvieno pasirinkimo laisvę ir saugų, humanišką bei tvarų skaitmeninių programų naudojimą – viena iš įkūrėjų.

„Stop5GNL“ sekretoriaus pareigas užima Jan van Gils. Daugelį metų jis sugebėjo derinti mokytojo, kursų kūrėjo ir mokyklos direktoriaus pareigas. Būdamas fizikos mokytoju Roterdamo antroposofinėje mokykloje, jis parašė keletą knygų 9-12 klasių mokytojams. Po 20 metų mokymo antroposofinėse[7] (Valdorfo) mokyklose ir dviejų sabatinių metų, per kuriuos (be kita ko) jis dirbo Luis Bolk institute ir Michael Hall mokykloje, jis vėl apsižvalgė po pasaulį. Trumpai dirbdamas pradinio ugdymo srityje, jis išugdė norą studijuoti filosofiją. 2014 m. Jan van Gils baigė studijas magistro darbu, kurio pavadinimas – „Link postmodernistinės sistemos. Naujas gamtos požiūris“. Jis dėstė filosofiją vidurinio ir suaugusiųjų ugdymo sferose. Vėliau jis vėl tapo fizikos mokytoju Hagos antroposofinėje mokykloje. Be to, Jan van Gils konsultuoja fenomenologijos mokytojus ir organizuoja fenomenologijos mokymus. Jis reguliariai rengia paskaitas apie 5G ir parašė knygą „Elektrosmogas“.

„Stop5GNL“ iždininkė – Alja Hoeksema. Nuo 2008 m. ji bendradarbiavo pateikiant kelis ieškinius dėl antenų įrengimo licencijų. Ji taip pat skaito paskaitas[8] apie elektromagnetinės spinculiuotės pavojus ir etinius aspektus, kurie yra svarbūs vertinant elektromagnetinių laukų naudojimą. 2019 m. Alja Hoeksema apsigynė taikomosios etikos (filosofijos) magistro laipsnį. Savo darbe ji teigė, kad dabartinė Nyderlandų politika, susijusi su elektromagnetinių laukų naudojimu, yra etiškai nepateisinama. A. Hoeksema yra Europos socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės mokslininkų tinklo (ENSSER) narė ir Nyderlandų apsaugos nuo spinduliuotės draugijos (IRPA) narė.

Tiesa, Nyderlandai nėra vienintelė šalis, kuri susiduria su pasipriešinimu dėl planuojamo 5G diegimo. Kaip jau esame rašę anksčiau, visame pasaulyje organizuojami įvairūs veiksmai, siekiant užkirsti kelią 5G plėtros įgyvendinimui. Telkiamos įvairios jėgos – nuo 5G technologijos plėtrą kritikuojančių straipsnių iki įstatymų, stabdančių 5G įdiegimą. Apie tai galite plačiau paskaityti „Firmus Medicus“ straipsniuose: „Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (I dalis)“[9] ir „Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (II dalis)“.[10]

Papildyta birželio mėn.: Teismas neatsižvelgė į Nyderlandų bendruomenės reikalavimą stabdyti 5G 

Nyderlandų teismas pasisakė apie 5GNepaisant Nyderlandų bendruomenės protestų ir nerimą keliančių mokslinių tyrimų, įrodančių galimą elektromagnetinės spinduliuotės žalą, teismas leido vyriausybei pardavinėti 5G dažnius ir sėkmingai diegti technologiją.

Nyderlanduose kova prieš 5G baigėsi nesėkmingai, nes teismas nusprendė, jog nėra jokios priežasties stabdyti 5G diegimą.[11] Teismo teigimu, Nyderlandų valstybė neveikia neteisėtai, pardavinėdama aukcionuose 5G dažnius. Taip pat teismas tvirtino, jog valstybė pasižadėjo, kad imsis intervencijos, jei naujos mokslinės įžvalgos parodys pavojų sveikatai. Visgi „Stop5GNL“ grupė priminė, kad vis dar nebuvo atlikta pakankamai tyrimų dėl 5G poveikio, o turimi moksliniai tyrimai rodo didelę riziką visuomenės sveikatai.

Pastaraisiais mėnesiais Amsterdame ir Hagoje buvo protestuojama prieš naujojo ryšio įdiegimą, tačiau tai nepadėjo bendruomenei sulaukti teismo palaikymo. Nyderlandų vyriausybė planuoja, jog artimiausiu metu pradės pardavinėti 5G ryšiui reikalingus radijo bangų dažnius, o pats ryšys bus diegiamas metų pabaigoje, taip ir nesurinkus pakankamo kiekio mokslinių tyrimų, kuriuose būtų nustatytos visos galimos 5G spinduliuotės rizikos.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e