Melas: „Nėra jokių mokslinių tyrimų, įrodančių, kad homeopatija veikia“

Firmus Medicus -

Tiesa: „Mokslinių homeopatijos tyrimų yra, jų daugėja“

Mitas, kad homeopatija neveikiaNors skeptikai teigia, jog homeopatija neveikia, tai yra plačiai paneigtas mitas

Nėra jokių mokslinių tyrimų, įrodančių, kad homeopatija veikia

Tai yra vienas dažniausiai cituojamų teiginių apie homeopatiją, kuris yra visiškai netikslus. Šioje medicinos srityje tyrimų nėra daug, bet teiginys „nėra daug“ radikaliai skiriasi nuo teiginio „nėra jokių“. Tyrimų nėra daug, dėl to, kad homeopatija ir jos tyrimai nesulaukia didelio dėmesio ir finansavimo iš valstybinių institucijų ar privačių kompanijų, kokio sulaukia įprastinė medicina. Medicinoje tai vis dar yra traktuojama nauja kryptimi, todėl platesni moksliniai tyrimai šioje srityje atsiranda vangiai.

Žmonės yra klaidinami. Mokslinių tyrimų, įrodančių, kad homeopatija veikia, yra, tiesiog jų nėra daug.

Homeopatija ir Alopatinė medicina. Tyrimų rezultatų palyginimas

Iki 2014 metų, recenzuojamuose žurnaluose (angl. peer-reviewed journals) buvo paskelbti 189 tyrimai, kuriuose skelbiami atsitiktiniai kontroliuojami bandymai, (angl. randomised controlled trials) skirti homeopatinių preparatų veiksmingumo nustatymui.[1][2] Jie apėmė 100 skirtingų sveikatos būklių ir pasiskirstė taip:

 • 104 tyrimai buvo vykdomi su placebo kontroline grupe (placebo-controlled) ir buvo nagrinėjami išsamiau. Šie tyrimai apėmė 61 skirtingą sveikatos būklę.
 • 32 iš 104 tyrimų apėmė individualizuotą homeopatiją, likusiuose 72 tyrimuose buvo nagrinėjama neindividualizuota homeopatija, tai yra tiriamas vienas homeopatinis preparatas sveikatos būklei gydyti.
 • 22 iš 61 sveikatos būklių buvo atlikti pakartotiniai tyrimai (t.y. buvo atlikti du arba daugiau bandymų). Visoms kitoms 39 sveikatos būklėms buvo daromi atskiri atsitiktinės imties, placebo kontroliuojami tyrimai. 

Nustatant preparatų veiksmingumą, atsitiktiniuose kontroliuojamuose bandymuose (RCT), atsižvelgiant į sveikatos būklę, buvo naudojama sekanti metodologija:

 • +1 balas duodamas teigiamam sveikatos būklės rezultatui tyrime; 
 • 0 balų duodami negalutinimas rezultatui tyrime; 
 • -1 balas duodamas neigiamam sveikatos būklės rezultatui tyrime.

Balai buvo sumuojami ir, pasitelkiant sumines reikšmes gydant tam tikrą sveikatos būklę, buvo įvardijamos išvados:

3 ir daugiau balų Akivaizdžiai teigiamas įrodymas gydant būklę
2 balai Preliminariai teigiamas įrodymas gydant būklę
1, 0, -1 balas Įrodymai negalutiniai
-2 Preliminariai neigiamas įrodymas būklei gydyti
-3 ir daugiau balų Akivaizdžiai neigiamas įrodymas būklei gydyti

Tokia įrodymų sumavimo metodologija atsitiktiniuose kontroliuojamuose bandymuose (RCT) iš esmės yra panaši į naudojamą anksčiau. Išsamiai apie tai galite rasti knygoje „Papildomos ir alternatyvios medicinos vadovas. Įrodymu pagrįstas metodas“[3] Knygos apžvalgą galite rasti čia

Šis metodas yra naudojamas suformuoti bendrą vaizdą ir yra netaikomas formalių vertinimo procedūrų pakeitimui, kaip sistematiniai vertinimai ir/arba meta-analizės, kurios nustato bandymų kokybę ir/arba gydymo efektyvumą, kad išmatuotų detalizuotą rezultatą. 

Iš 104 tyrimų, gauti sekantys rezultatai:

 • 41% tyrimų rezultatų buvo teigiamas, t.y. 43 tyrimai patvirtino, kad homeopatija buvo efektyvi.
 • 5% tyrimų rezultatų buvo neigiami, t.y. 5 tyrimai parodė, kad homeopatija buvo neefektyvi.
 • 54% tyrimų rezultatų buvo negalutiniai, t.y. 56 tyrimuose išvadų dėl efektyvumo daryti negalima.

Šiuos rezultatus galima palyginti su tradicinių medicininių preparatų tyrimų rezultatais. Tradicinių medicinių preparatų sisteminė analizė, kurioje peržiūrėti 1016 atsitiktinių imčių placebo kontroliuojami tyrimai, parodė labai panašius duomenis:

 • 44% tyrimų rezultatų buvo teigiami.
 • 7% tyrimų rezultatų buvo neigiami.
 • 49% tyrimų rezultatų buvo neįtikinami.[4]

Kaip matome, teigiamų, neigiamų ir neįtikinamų duomenų tyrimų rezultatai netradicinėje ir tradicinėje medicinoje yra labai panašūs. Vis dėlto, reikėtų atkreipti dėmesį į tyrimų kiekį tiek vienoje, tiek kitoje srityje. Vienas grafikas reprezentuoja 189 homeopatinių preparatų tyrimus, kitas – 1016 tradicinės medicinos preparatų tyrimus. Akivaizdu, kad tradicinės medicinos preparatų tyrimų yra dešimteriopai daugiau. 

Darytina išvada, jog homeopatinių preparatų tyrimų galėtų būti daugiau. Reikalingi plačios apimties, aukštos kokybės tyrimai. Reikia paminėti, kad įrodymų trūkumas duotuoju momentu negali būti maišomas su efektyvumo trūkumu. Liaudies medicinoje įvairioms sveikatos būklėms gydyti taikomi būdai apskritai nebuvo tiriami jokiais būdais, bet praktikoje yra naudojami šimtmečiais, o jų veiksmingumu nė kiek neabejojama.

Skirtingas tyrimų kiekis nestebina dėl finansavimo paskirstymo. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje 0.0085% medicininiems tyrimamas skiriamo biudžeto yra išleidžiama alternatyviai medicinai (angl. Complementary and Alternative Medicine arba CAM), iš kurių homeopatija yra tik viena iš sričių.[5]

Homeopatinių preparatų veiksmingumą patvirtinantys tyrimai

Akivaizdžiai teigiami homeopatinių preparatų efektyvumo įrodymai buvo nustatyti šioms 2 sveikatos būklėms:

Preliminariai teigiami homeopatinių preparatų efektyvumo įrodymai buvo nustatyti šioms 26 sveikatos būklėms:

Toliau pateiktoms sveikatos būklėms nustatytas rezultatas: įrodymai negalutiniai, t.y. neužteko duomenų nustatyti gydymo homeopatiniais preparatais efektyvumo:

Preliminariai neigiami įrodymai gydant homeopatiniais preparatais buvo nustatyti šioms 2 sveikatos būklėms:

 • Pooperacinis analgetikų vartojimas[108]
 • Pooperacinis žarnų peristaltikos slopinimas[109]

Kiti populiarūs mitai apie Homeopatiją

Melas: „Mokslininkai sako, kad homeopatija neveikia“

Tiesa: Daug mokslininkų ir gydytojų pasisako už teigiamą homeopatijos poveikį organizmui. Nors daugelyje homeopatiją paneigiančių straipsnių yra teigiama, jog taip mano visi mokslininkai, tai toli gražu nėra tiesa. Pavyzdžiui, profesorius Luc Montagnier, kuris 2008 metais laimėjo Nobelio premiją už savo vaidmenį atrandant ŽIV, teigia, kad homeopatai yra teisūs naudodami didelius skiedimus.

Daugiau apie tai straipsnyje: Melas: “Mokslininkai sako, kad homeopatija neveikia”

Melas: „Homeopatiniai vaistai neveikia – tai tik cukrus“

Tiesa: Laboratoriniai eksperimentai rodo, kad homeopatiniai preparatai nėra tik cukraus piliulės. Dauguma nesusipratimų kyla dėl to, kad skysčiai, kurie yra naudojami homeopatinių vaistų gamyboje, yra skiedžiami virš ribos, vadinamos Avogadro numeriu (skiedimas10-23). Tai reiškia, kad skysčiai yra skiedžiami taip stipriai, kad galutiniame produkte nereikėtų tikėtis rasti jokių pradinės medžiagos molekulių.

Daugiau apie tai straipsnyje: Melas: „Homeopatiniai vaistai neveikia – tai tik cukrus“

Melas: „Homeopatija yra tik placebas“

Tiesa: Homeopatija nėra tik placebas ir tai įrodė eilė skirtingų tyrimų. Jei homeopatija tebūtų placebo, negalėtume paaiškinti daugelio aukštos kokybės placebo kontroliuojamų tyrimų ir laboratorinių eksperimentų, patvirtinančių teigiamą homeopatinių vaistų poveikį.

Daugiau apie šiuos tyrimus skaitykite šiame straipsnyje: Melas: „Homeopatija yra tik placebas“

Melas: „Ištyrus homeopatiją ir palyginus ją su įprastine medicina, taptų akivaizdu, kad ji neveikia“

Tiesa: Palyginus homeopatinių preparatų veiksmingumo nustatymui skirtų tyrimų rezultatus su tradicinių medicininių preparatų tyrimų rezultatais, buvo gauti labai panašūs rezultatai, ko pasekoje galima daryti išvadą, kad abu gydymo metodai yra vienodai veiksmingi. Homeopatijos efektyvumas buvo nustatytas tiek lėtinių ligų, viršutinių kvepavimo takų infekcijų, vaikų ausų infekcijų, depresijos ir kitų susirgimų gydyme. 

Plačiau apie tai straipsnyje: Melas: „Ištyrus homeopatiją ir palyginus ją su įprastine medicina, taptų akivaizdu, kad ji neveikia“

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e