Kaip tėvams pasisakyti prieš privalomas kaukes pamokose? Pridėti raštų ir skundo pavyzdžiai

Firmus Medicus -

Moksleiviams kaukės paskelbtos privalomu atributu net ir pamokų metu 

Privalomas kaukių dėvėjimas pamokų metuRaginame susirūpinusius tėvus nepasiduoti ir kovoti dėl vaikų gerovės.

Dėl COVID-19 Lietuvoje įsigaliojus karantinui buvo priimtas nutarimas, jog visi vyresni nei 6 metų vaikai visų pamokų metu privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Kadangi vyresnių klasių mokiniai šiuo metu mokosi nuotoliniu būdu, šis nutarimas[1] palietė tik pradinukus, kuriems kažkodėl ir toliau visas mokymas vyksta tiesiogiai sėdint mokyklos suole:

Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

Visgi toks sprendimas yra gerokai keistas ne tik dėl reikalavimo karantino metu toliau lankyti mokyklas, bet ir dėl su nuolatinių kaukių dėvėjimu susijusių bėdų. Anot mokslininkų,[2] kaukes dėvintys vaikai gali patirti įvairių psichologinių problemų, įskaitant miego problemas, smurto proveržius, didžiulį nerimą ir panašiai. Be to, nuolatinis kaukių dėvėjimas sukelia puikias sąlygas skatinti bakterines respiratorines ligas ir judriems vaikams sutrikdo normalų širdies ritmą.[3] Ypač nepatartina nešioti daugkartinių medžiaginių kaukių, nes jos labiau didina infekcijų riziką[4] nei vienkartinės.

Vaikai privalo būti apsaugoti nuo žalingų sprendimų, galinčių turėti įtakos jų psichologinei ar fizinei būklei. Galimas jų žalojimas neturėtų būti pateisinamas vien todėl, jog šalyje yra paskelbtas karantinas. Jei valstybė negali užtikrinti vaikų saugumo tokiu kritiniu laikotarpiu, ji galėtų organizuoti nuotolinį mokymą ir pakankamas išmokas tėvams, o ne reikalauti nuolatos dėvėti kaukes taip galimai kenkiant jų fizinei ir emocinei sveikatai. 

Ugdymo įstaigai galima teikti raštus dėl priverstinio kaukių dėvėjimo

Raštas mokykloms dėl kaukių dėvėjimoTėvai turėtų pateikti mokykloms raštus dėl kategoriško nepritarimo kaukių dėvėjimui.

Nieko neatidėliodami susisiekėme su teisininkais ir pamėginome išsiaiškinti kaip būtų galima nepritarti šiam pakankamai neapgalvotam ir vaikų psichologinei būklei bei sveikatai galinčiam pakenkti sprendimui. Bendruomenei bei teisininkams suvienijus jėgas, buvo suruošti keli galimi raštų pavyzdžiai, kuriuos pateikiame žemiau esančiose nuorodose.

Teisininkų paruoštas raštas mokykloms

Aktyvių visuomeninių organizacijų parengtas raštas, atsižvelgiantis į mokslines studijas

Aktyvių tėvelių parengtas raštas SAM, prilyginantis kaukių dėvėjimą moksliniam tyrimui

Šie raštai – tai kategoriškas nesutikimas, jog vaikai pamokų metu dėvėtų kaukes. Jei ateityje kiltų kokių nors bylų dėl vaikams padarytos žalos, šie dokumentai taip pat galėtų būti panaudoti kaip įrodymas, jog tėvai iš anksto perspėjo švietimo įstaigą apie kaukių dėvėjimo reikalavimo žalingumą ir tai, jog tėvams tai nepriimtina. 

Dėmesio. Visi trys raštai yra laisvos formos dokumentai. Mūsų pateiktą informaciją galite naudoti kurdami savo rašto šabloną ir reikšdami susirūpinimą galite naudoti visą pateiktą medžiagą. Atsakomybė už rašto turinį visada tenka jos autoriui, t. y. raštą pateikusiam įstatyminiui atstovui, todėl rinkitės atsakingai, būtinai susipažinkite su studijomis pateiktu klausimu ir turėkite tvirtą nuomonę, kurią gali tekti ginti ir aukštesnėse instancijose. Pateikti raštai yra rekomendacinio pobūdžio ir už Jūsų pateiktą raštą Firmusmedicus atsakomybės neprisiima. Mūsų subjektyvia nuomone, kaukių dėvėjimas mokyklose neturėtų būti traktuojamas kaip mokslinis tyrimas, kadangi nebus analizuojami jokie jo rezultatai, tačiau aktyvūs bendruomenininkai siūlo ir tokį variantą, todėl pasidalinome ir juo.

Ką daryti jei vaikas gavo baudą dėl mokykloje nedėvimos kaukes?

Šiuo metu galiojantys teisės aktai privalomą kaukių dėvėjimą priskiria vaikams nuo 5-tos klasės, tačiau visai neseniai tas pats buvo reikalaujama ir iš darželinukų bei pradinukų nuo 6-erių metų amžiaus. Sparčiai keičiantis karantino sąlygoms bei reikalavimams, aktyvių tėvelių bendruomenės ieško būdų apsaugoti savo mažuosius nuo galimai jiems kenksmingų reikalavimų.

Bendradarbiaujant teisininkams, visuomenininkams bei aktyvioms bendruomenėms, buvo parengtas skundo projektas, jei ateityje mokyklose kaukių nedėvintys arba neteisingai dėvintys mažamečiai būtų baudžiami piniginėmis baudomis. Šis dokumentas turėtų padėti, už mažametį atsakingiems jo tėveliams kategoriškai nesutikti su skirta nuobauda. Tokiu atveju tėvai galėtų kreiptis į teismą ir gindami savo teises bei įsitikinimus prieštarauti skirtoms sankcijoms, pateikdami savo užpildytą skundą:

Teisininkų paruoštas skundo projektas dėl neteisėto ir nepagrįsto administracinio nusižengimo ir protokolo panaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, jog drauge su skundu reikia pateikti baudos nutarimo raštą (jį reikėtų prisegti kaip 2 priedą), o patį skundą teikti savo apylinkės, kuriai priklausote pagal deklaruotą gyvenamą vietą, teismui. Taip pat galima naudotis eTeismas paslaugomis.

Dėmesio. Šis raštas, kaip ir prieš tai minėti trys dokumentai, yra laisvos formos. Galite naudoti visą pateiktą informaciją ar sukurti kitokį dokumentą, tačiau raginame pilnai susipažinti su visa rašte pateikta informacija. Atsakomybė už raštą atitenka jos autoriui. Firmus Medicus neprisiima atsakomybės už Jūsų pateiktą raštą ir teikia tik rekomendacinio pobūdžio dokumentą.

Apie galimą kaukių dėvėjimo žalą jau esame rašę ankstesniuose straipsniuose. Priimant sprendimus būtina įvertinti visas galimas rizikas ir pasverti naudą bei žalą. Kviečiame skaityti mūsų parengtą išsamų straipsnį apie naujai priimtą kaukių dėvėjimo prievolę mažamečiams moksleiviams pamokų metu, kuriame aptariame svarbiausius aspektus, peržvelgiame susijusius mokslinius tyrimus ir susirupinusių tėvų bei ministro A. Verygos pasisakymus skirtinguose kontekstuose.

Kaukių dėvėjimo nauda, remiantis naujausiais tyrimais, Covid-19 infekcijos suvaldymo planuose užima gan abejotiną vaidmenį, todėl prievartinis nurodymas jas dėvėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams mūsų nuomone turėtų būti persvarstytas.

Papildyta: 2020-11-11 Kaukes darželinukams ir pradinių mokyklų moksleiviams nebeprivalomos

Dalinamės naujienomis is SAM. Po didžiulio visuomeninkų sujudimo, lapkričio 7d. įvesto karantino sąlygos buvo pakeistos. Prievolė pradinukams nešioti kaukes – atšaukta. 1-4 klasių moksleiviai galės pamokų metu kaukių nebedėvėti. Prievolė išlieka vaikams nuo 5 klasės.

Nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad vaikams, vyresniems nei 6 metai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo proceso metu nebūtų taikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Džiaugiames, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas Aurelijus Veryga išgirdo vieningai nerimą išreiškusias bendruomenes. Dėkojame visiems prisidėjusiems ir aktyviai reiškusiems savo nuomonę siekiant atkreipti dėmesį į skubotai priimtą sprendimą mažiesiems nuo 6-erių dėvėti kaukes darželiuose bei mokyklose. Tikimės, kad ir ateityje visuomenė nebus abejinga ir pajutusi neteisybę kovos už savo pačių bei mūsų vaikų saugesnę ir šviesesnę ateitį Lietuvoje.

Apie autorių
Firmus Medicus
Firmus Medicus

Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais.

Susisiekite su Firmus Medicus
Apie Firmus Medicus

Šaltiniai
Pamėk Mus Facebook'e